Моє портфоліо на тему "Література відображає чи змінює життя?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

назва проекту

Література відображає чи змінює життя?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

світова література, художня культура

Навчальна тема (як записано в програмі)

Література доби бароко

Вік учнів, клас

9 клас

Стислий опис проекту

В навчальному проекті вивчаються поняття такі, як література, мистецтво, культура,культурний розвиток особистості. Даний проект - це формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого. Для учнів, які додатково займаються інформатикою буде запропоноване складніше завдання – це розробити опитувальник для старшокласників. Ці учні будуть шукати інформацію, яка допоможе їм виконати поставлене завдання. Проект стимулює розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером. Для того, щоб відповісти на ключове питання необхідно повторити відомості про літературу як культурне явище. Для отримання відповідей на тематичні питання необхідно опрацювати матеріал про літературу доби бароко та її вплив на культурний розвиток особистості , побудувати діаграму.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Завдання проекту не тільки в тім, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у тім, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань, що дають потім змогу краще зрозуміти значення інформації у житті кожної людини, навчатись знаходити кількість отриманої інформації та її інформаційний обсяг. Група, яка працюватиме над проектом проаналізує отримані дані, узагальнить їх, систематизує. Результатом проекту є створення презентації та публікації, які будуть показані батькам для того, щоб переконати їх у важливості необхідності вивчення інформатики для отримання якісної та сучасної освіти. Під час виконання проекту у дітей виробляються такі уміння: • здійснювати проектну діяльність за заданими умовами; • графічно відображати творчий задум; • давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності; • застосовувати принципи конструювання та моделювання у творчій діяльності; • здійснювати конструювання та моделювання за графічним зображенням, за технічними умовами чи власним задумом. Працюючи над проектом діти вчаться: самостійно набувати необхідні знання, вміло застосовуючи їх на практиці для розв'язування назрілих проблем; критично мислити, уміти бачити труднощі і шукати шляхи їх подолання; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня. Шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет та аналізувати її; створювати та демонструвати презентації; інформаційні бюлетені та блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати експериментів та рекомендації. По закінченню роботи над проектом учні зможуть:

— Пояснювати поняття:інформація, інформаційні процеси,повідомлення,мистецтво,література,культура;

— Використовувати антивірусне програмне забезпечення для одноразового та періодичного сканування й лікування файлів і дисків;

— Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, буклету, блогу, мультимедійної презентації;

— Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію про програмне забезпечення, яке захищає комп'ютер від дії шкідливого програмного забезпечення;

— Збирати статистичні дані; впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки;

— Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел з питання шкідливого програмного забезпечення;

— Застосовувати навички письмового спілкування та збирати дані від численних осіб з допомогою інтернет-ресурсів для спілкування – електронної пошти;

— Критично та конструктивно відповідати на ідеї однолітків у ресурсах для спільної роботи – блогах;

— Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності;

— Розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують форму оцінювання презентації, форму оцінювання дослідження, форму оцінювання буклету в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати форму оцінювання проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Під час виконання проекту,учні проводять опитування для оцінки чистоти мови та результати представляють у вигляді діаграми.


Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Діяльність учнів Урок1 Підготовка Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує, заохочує учнів. Знаючи добре свій предмет, вчитель має бути компетентним і в інших галузях науки, розуміти своїх учнів, враховувати їхні можливості і інтереси, бути комунікабельним, толерантним, творчим. Учитель повинен пересвідчитись чи розуміють учні поняття інформація, повідомлення, шум. Для цього учитель демонструє власну презентацію проекту, знайомить їх з ключовими та тематичними запитаннями, конкретною проблемою та визначає розуміння учнями вищевказаних поняття, використовуючи при цьому « З-Х-Д». Саме так визначатимуться наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні шукають у мережі Інтернет та бібліотеці інформацію по даній темі та складають план самоспрямування. Дослідження Учні, протягом 3 місяців, при допомозі учителя світової літератури, проводять опитування серед учнів 9-11 класів про вплив літератури та інших видів мистецтва на духовний розвиток особистості , а результати вносять до журналів досліджень. Потім учні переконуються, що найкраще сприяє духовному розвитку особистості аудіо-візуальне сприйняття творів мистецтва . У кінці уроку учні самостійно визначають навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні з допомогою учителя створюють блог або презентацію, на яких розміщають результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Урок 2 Учні самостійно складають список питань для опитування. Дослідження Учні об’єднуються у групи, кожна з яких обирає для себе клас, з яким буде працювати. Роблять висновки про те, що найкраще сформоване сприйняття творів мистецтва у тих учнів, які час від часу відвідують театри,музеї, виставки. Результати отримані на цьому уроці вносять до журналу досліджень, порівнюючи їх із результатами отриманими на минулому уроці. У кінці уроку учні самостійно визначають навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Урок 3 Учні створюють певну, запропоновану, учителем структуру папок та вносять до неї файли, які використовувались на попередніх уроках, за запропонованою інструкцією.У кінці уроку учні самостійно визначають з яким навчальним матеріалом необхідно попрацювати. Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент у своїх школах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом. Наприкінці кожного етапу проекту учні будують за допомогою табличного процесора таблиці та на основі цих даних будуються гістограми, за допомогою яких аналізують отримані результати. Висновки та результати досліджень розміщають у блозі. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом на кожному етапі проекту. Учні, які не встигають отримають підтримку та контроль своєї діяльності зі сторони учнів-консультантів. Ці учні, разом зі своїми консультантами, утворюючи сталі пари, будуть входити до одних і тих самих груп, під час об’єднання у групи. Обдаровані учні знайомлять із методами визначення кількості некорисної інформаці ї та визначають її. Для того, щоб само спрямувати діяльність учнів необхідно її планувати. При цьому вони користуються планом самоспрямування.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наконечна Юлія Михайлівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель світової літератури

Навчальний заклад

Брацлавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Місто\село, район, область

смт Брацлав Немирівського району, Вінницької області

Контактні дані

096-601-76-97

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 30.07.12 по 05.08.12

Місце проведення тренінгу

Брацлавська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Тренери

Медюк Іван Михайлович, Благодарська Оксана Петрівна