Моє портфоліо на тему

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

«WE ARE DIFFERENT»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

психологія, інформатика

Навчальні цілі

Учень повинен: - розуміти зміст нескладних висловлювань з теми; - розуміти зміст нескладних автентичних текстів з теми, - створювати зв’язне усне повідомлення, використовуючи в разі потреби лексичні або зображувальні засоби; - робити нотатки, складати план, лист до друга, уміти розповісти про свою зовнішність та риси характеру, вести діалог по темі, висловлюючи власне ставлення до проблем, які порушуються; - презентувати власну проектну роботу.

Вік учнів, клас

12 – 13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Даний проект призначений для роботи з учнями 7 класу по темі "Характер" за підручником "English" О.Д. Карп'юк. Організаційна діяльність учнів передбачає створення власної презентації та публікації на дану тематику. В ході проекту учні діляться на групи, де кожна група займається пошуком теоретичного та ілюстративного матеріалу для створення власного проекту. Проект поглиблює знання учнів про характер людини та чому люди відрізняються один від одного.Під час роботи над проектом учні узагальнюють вивчений матеріал, закріплюють мовні та мовленнєві навички, удосконалюють вміння працювати з інформаційними технологіями.

Повний План вивчення теми

1. Вивчення нової тематичної лексики; 2. Формування лексико – граматичних навичок по темі; 3. Удосконалення лексико – граматичних навичок; 4. Активізація знань, умінь та навичок учнів по темі; 5. Проектна робота; 6. Урок узагальнення та контролю знань

Навчальні цілі

Опис оцінювання

На початку вивчення визначається обсяг навчальних потреб учнів.Для цього:проводимо анкетування учнів за допомогою тесту. Після завершення роботи над проектом проводиться узагальнюючий урок, де заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. Головними критеріями оцінювання є: вміння представити отримані в ході досліджень нові знання; аргументувати раціональність способів їх отримання і висновки; розповісти про організацію взаємодії учнів у групі, показати рівень успішності кожного учня. У ході виступів групи демонструють результати своєї діяльності - презентації, публікації.

Діяльність учнів та вчителя

До початку проекту: Учитель повідомляє тему та мету проекту, основні цілі та завдання. Проводить підготовчу роботу по використанню мережі Інтернет. Надає організаційні, дидактичні та методичні вказівки до проекту. Проводить тестове опитування учнів для виявлення початкових знань з теми. Під час проекту: Учні діляться на групи. Кожна з груп досліджує питання «What makes people different?» Кожен учень групи визначає свою роль у вирішенні поставленої проблеми. Ознайомлення з програмою Power Point. Учні планують і створюють мультимедійні презентації. Вони демонструють презентації перед класом. Ознайомлення з програмою Publisher. Учні планують і створюють публікації. Після закінчення проекту: Учні учасники проекту підводять підсумки і роблять висновки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ніна Миколаївна Пристайчук

Фах, навчальний предмет

Англійська мова