Моє портфоліо з теми "Київська Русь IX-X ст."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Виникнення та розвиток Київської Русі IX-X ст.

[1]

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Дана тема переплітається з такими предметами: культурологія, право, інформатика, географія, релігієзнавство.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Виникнення та розвиток Київської Русі IX-X ст.

Навчальна програма

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років.

Стислий опис проекту

Учні об'єднуються в три групи, капітани кожної з груп вибирають питання за якими будуть працювати (методом жеребкування).Кожній з команд дається перелік запитань на які вони методом аналізу та синтезу знаходять відповідь. Правильністю роботи керує учитель на протязі всього проекту - дає рекомендації, проводить оцінювання та самооцінювання. В кінці проекту кожна група надає кінцевий продукт своєї пошукової роботи, та всі разом складають макет стенду по темі: ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть:

1. Встановити причинно-наслідковий зв'язок походів київських дружин в східному південному і західному напрямках. 2. Порівнювати особливості міського та сільського життя мешканців Давньої Русі; 3. Проаналізувати успішність реформ проведених Аскольдом, Олегом,Ігорем, Ольгою, Святославом; 4. Давати оцінку діяльності політичним діячам. 5. За допомогою карти представленої на мультимедійній дошці показувати: території розселення східнослов’янських племінних союзів у VІІІ—ІХ ст., територію Київської держави наприкінці ІХ—Х ст., основні напрямки походів київських князів;

Формуються такі навички:

• Здатність оригінальності та інноваційності в діяльності учнів над проектом. • Ефективна співпраця в групі. • Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети. • Комунікативні та навички співробітництва в роботі групи над проектом. • Розуміння етичних/правових норм пов»язаних з пошуком та використаннях потрібної інформації. • Адаптація до різних ролей та рівнів відповідальності учнів в групі. • Вміння аналізувати інформацію, вибираючи потрібну для проекту.


Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Опис оцінювання

На першому етапі створення проекту вчитель повідомляє тему, мету проекту, та проблеми над якими учням доведеться працювати за допомогою вступної презентації підготовленої вчителем. Далі учні об»єднаються в групи методом жеребкування. Вийшло чотири групи. Кожній групі дається питання для роздумів. Кожній групі дається таблиця, яку заповнюють (Знаю-Хочу дізнатись-Дізнався). Вчитель проводить мозкову атаку. Де учні придумують відповіді та висловлюють ідеї, пов'язані із заданою темою або запитанням і пов'язують ці ідеї з попередніми знаннями і новими можливостями. Визначається план проекту - учні визначають цілі, виробляють стратегії для їх досягнення, створюють часовий графік роботи, визначають критерії оцінювання. На другому етапі створення проекту. Вчитель проводить зустрічі й консультації з учнями, наштовхує їх на правильніший шлях, проводить тестування в письмовій та усній формі, веде спостереження за роботами в групах, та надає оцінку отриманим знанням. Учні в свою чергу заповнюють анкети та форми де вони оцінюють себе та своїх товаришів. Неформальні спостереження і занотовування цікавих випадків –проводиться на протязі всього проекту. Вчитель занотовую свої спостереження за роботою як групи так і окремих особистостей, що дає більш повно зрозуміти вклад кожного ученика, та відслідкувати роботу всієї групи. Зустрічі й консультації за проектом – ці зустрічі вчитель проводить на протязі всього проекту, щоб правильно сконструювати роботу групи, допомагає групі поставити правильні цілі та форми роботи. Письмові щоденники –Цим письмовим щоденником буде звичайний зошит, куди будуть записуватись поетапно як вирішувались ті чи інші питання. Неформальні опитування – на протязі проекту вчитель опитує учнів на засвоєння вирішуваних ним тем. Учні дають перші відповіді на такі запитання, це допомагає їм прояснити ідеї, визначити свої погляди, або розширити власне мислення. Самооцінювання і рефлексія – за допомогою контрольного списку для рефлексії виконання проекту Наприкінці роботи над проектом кожна група надає презентацію своєї пошукової роботи в формі презентацій, звітів, рефератів. А потім всі разом створюють макет стенда «Київської Русі IX-X в.». Оцінювання проводиться за шаблонами та критеріями оцінювання різних видів робіт.

Учнівська презентація

Форма оцінювання презентації

Форма оцінювання мультимедійної презентації

Талиця З-Х-Д

Контрольний список для оцінювання однолітками фізичної презентації

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

За допомогою підготовленої вчителем презентації де відбулось повідомлення теми та мети проекту, можлива демонстрація яка б заохотила їх у вивченні даної теми. Учні об»єднанні в групи, кожній групі повідомлено тему проекту над якими вони будуть працювати.

Презентація 1-ша група: Досліджує державотворчі процеси в період утворення держави Київська Русь. Поставленні завдання: Дослідити яким чином виникла Київська Русь? Виникнення Київської Русі це закономірність чи випадковість? Версії виникнення державності у східних слов’ян, порівняти та зробити висновок, яка версія є найближча до істини? 2-га група: Досліджують суспільний лад Київської Русі IX-X ст.. Аналізують склад та діяльність населення. Поставленні завдання: Дослідити на які класи поділялось суспільство аналізуючи різні джерела (літописи), та висвітити досліди в таблиці. Проаналізувати склад населення та співвіднести з родом діяльності у вигляді схем 3-тя група: Відокремлюють позитивні та негативні моменти діяльності таких князів – Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, де вказати як змінювався зовнішній вигляд Київської Русі (територія, архітектура, письмо) при князюванні кожного з них. Поставленні завдання: Порівняти проведенні князями реформи. Виділити, які нововведення були запропоновані кожним з князів. За допомогою графіка зробити аналіз правління Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, де вказати як змінювався зовнішній вигляд Київської Русі (територія, архітектура, письмо) при князюванні кожного з них. Показати у вигляді графіків або ж діаграм. Створюють шкалу часу де відображені періоди правління Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава та основні події. При виконанні проекту учням потрібно буде користуватись новітніми комп»ютерними технологіями. Інтернет – для пошуку потрібної інформації (Mozilla, Opera). Документ Microsoft Office Word – для подачі інформації в друкованому вигляді (таблиця, графік, текст) Презентація Microsoft Office PowerPoint – створення презентації для подачі висновків. Документ Microsoft Office Publisher – для створення буклетів, брошур. Користуються найпростішими сервісами спілкування (телефон, електронна пошта). Орієнтуватись в найпростіших пошукових системах – Google, Yandex. Наприкінці проекту всі проведені дослідження кожна група надає у формі презентацій, доповідей, брошур, буклетів (на їх розсуд). 1-ша група – надає гіпотези щодо виникнення Київської Русі, та виділяє най достовірніші, дослідивши тему проекту дає відповідь на питання - виникнення Київської Русі це закономірність чи випадковість? 2-га група – надають таблицю в якій показано на які класи поділялось суспільство. Схему де вони б показали заняття кожної групи населення 3-тя група – надають інформацію по проведеним зовнішнім та внутрішнім реформам Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. У вигляді графіка показують як змінилася Київська Русь за період їх правління на прикладі співвідношення територій, архітектури, письма. Потім учні разом з учителем спробують надати відповідь на поставлені тематичні питання (Як за допомогою історії можливо передбачити наше майбутнє ? Що необхідно для того щоб змінити світ? Чи відповідаємо ми за тих хто поруч з нами? Розкрийте суть цитати Габриэля Бонно де Мабли «Нерівність принижує людей і вселяє між ними незгоду та ненависть.»), а після обговорять ключове6 запитання (Як минуле впливає на наше майбутнє? Як особистість може змінити хід історії?) На основі зібраної інформації розробляється спільний макет стенду «Київська Русь IX-X ст..» де ці всі висновки компонуються. На стенд виносяться діаграми, графіки, таблиці, схеми. І таким способом кожна група зможе побачити роботу як свою так і товаришів. А вчитель зможе об»єктивно оцінити вклад кожної групи побачивши наглядно результат їх роботи.

Форма дозволу батьків.

Освітні вебсайти

Пошук інформації

Список використаних джерел

Журнал досліджень

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пилипюк Евеліна Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії

Навчальний заклад

ДЗОШ №7

Місто\село, район, область

м.Донецьк, Калінінський р-н.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 16.06.2012

Місце проведення тренінгу

Донецький облІППО

Тренери

Герман Артем Юрійович