Моє портфоліо Віртуальний музей "Міфи Давньої Греції"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Віртуальний музей "Міфи Давньої Греції"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - світова література, другорядні - всесвітня історія, етика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Світова література, тема «Міф і література».

Вік учнів, клас

10-11 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Проект Віртуальний музей «Міфи Давньої Греції»для учнів 6 класу зі світової літератури (автори програми Ковбасенко Ю.І., Гребницький Г.М., Півнюк Н.О., Баліна К.Н., Бітківська Г.В.), тема «Міф і література». Учні розкриють поняття про міф та міфологію, з’ясують відмінність міфу від казки, будуть досліджувати питання про вплив давньогрецької міфології на культурний розвиток людства. Вони висвітлять значення давньогрецької міфології у світовій культурі. Свої висновки, за допомогою вчителя, учні представлять у вигляді презентації в Power Point «Віртуальний музей «Міфи Давньої Греції»». Учні будуть шукати інформацію про міфи Давньої Греції в бібліотеці та в Інтернеті, виступлять у якості екскурсоводів віртуального музею. Також проведуть опитування серед учнів 6-х класів про кількість прочитаних книжок з міфології, дані цього дослідження оприлюднять у вигляді презентації з таблицею та діаграмою. Навчатимуться складати лист планування своєї роботи в групі для досягнення якісного кінцевого результату. Створять власний словник (буклет) крилатих висловів. Навчатимуться роботі у команді для досягнення спільної мети.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

При роботі над проектом учні:

отримають поняття про міф та міфологію, з’ясують відмінність міфу від казки, будуть досліджувати питання про вплив Давньогрецької міфології на культурний розвиток людства; отримають вміння висвітлювати свої думки про значення Давньогрецької міфології у світовій культурі.

Цілі: створити презентацію віртуальний музей «Міфи Давньої Греції» , що містить такі зали: «Пантеон богів», «Герої Давньої Греції», «Міфічні істоти», «Галерея картин». Навчати складати лист планування своєї роботи в групі для досягнення якісного кінцевого результату. Створити власний словник(буклет) крилатих висловів. Навчати роботі у команді для досягнення спільної мети. Провести опитування серед учнів 6-х класів про кількість прочитаних книжок з міфології. Спонукати дітей відзначати не лише свої досягнення, а й досягнення інших; формувати потребу прийти на допомогу одне одному; розвивати самооцінку; створити умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності дітей.

Опис оцінювання

Робота над проектом починається зі стартової презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб – у вигляді таблиці «З-Х-Д». З урахуванням вимог стандарту базової освіти складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах. Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. В ході роботи групи заповнюють - таблиця самоконтролю і таблиці самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом. Після завершення роботи над поставленими завданнями на уроках заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. В ході виступів спікери груп демонструють результати діяльності груп у вигляді презентацій «Пантеон богів», «Герої Давньої Греції», «Міфічні істоти», «Галерея картин», випуску буклету «Крилаті вислови Еллади» (оцінювання відповідно до форм). Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

1 заняття. Учитель за допомогою презентації знайомить учнів з темою та метою проекту «Віртуальний музей «Міфи Давньої Греції»». Перед початком проекту учні здійснюють: особистісне присвоєння проблеми, вживання в ситуацію, прийняття, уточнення і конкретизацію мети і завдань. Здійснюють: розподіл на групи, розподіл ролей у групі, планування роботи, вибір форми і способу презентації очікуваних результатів. Учні отримують попередньо підготовлені учителем пам’ятки «Як підготувати та провести презентацію проекту», «Як користуватися Інтернетом», «Як створити публікацію», план і послідовність оцінювання, критерії оцінювання проектної діяльності учнів в групах та обговорюють план підготовки та реалізації проекту . Під час роботи над проектом «Віртуальний музей «Міфи Давньої Греції»» 1 група «Жителі Олімпу» працює над створенням презентації та лекційного матеріалу до залу «Пантеон богів»; 2 група «Діти Прометея» - над створенням презентації та лекційного матеріалу до залу «Герої Давньої Греції»; 3 група «Біологи» - над створенням презентації та лекційного матеріалу до залу «Міфічні істоти»; 4 група «Мистецтвознавці» - над створенням презентації та лекційного матеріалу до залу «Галерея картин», в якій будуть демонструватися картини за сюжетами міфів; 5 група «Мовознавці» - працює над вивченням крилатих висловів та їх презентацією у формі публікації.

2 заняття. Учні проводять презентацію дослідження «Чи люблять учні 6-х класів читати міфи?» 1 група «Жителі Олімпу» виступає в якості лекторів по залу-презентації «Пантеон богів» .

3 заняття. 2 група «Діти Прометея» - виступає в якості лекторів по залу-презентації «Герої Давньої Греції» .

4 заняття. 3 група «Біологи» - виступає в якості лекторів по залу-презентації «Міфічні істоти» .

5 заняття. 4 група «Мистецтвознавці» - виступає в якості лекторів по залу-презентації «Галерея картин», в якій демонструють картини за сюжетами міфів; 5 група «Мовознавці» - презентує публікацію «Крилаті вислови Еллади». Під час захисту проекту учні демонструють: розуміння проблеми, мети, завдання, уміння планувати і здійснювати роботу, знайдений спосіб рішення проблеми, рефлексію діяльності і результату. Дають взаємооцінку діяльності та її результативності.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сич Леся

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

НВК №1 м. Немирова

Місто\село, район, область

м. Немирів Вінницької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

30.07-05.08 2012

Місце проведення тренінгу

НВК №1 м. Немирова Вінницької області

Тренери

Благодарська О.П., Медюк І.М.