Модулюємо віртуальне середньовічне місто

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Модулюємо віртуальне середньовічне місто

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: Всесвітня історія

Інші навчальні предмети: географія. біологія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Народження Середньовічного світу. Особливості його розвитку

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Це проект із Всесвітньої історії для учнів 7 класу за темою «Модулюємо віртуальне середньовічне місто». Метою проекту є розширення знань, формування навичок пошукової, аналітичної, творчої діяльності, вміння встановлювати причинно- наслідкові зв`язки, оцінювати свої дії та дії своїх товаришів; навчити дітей самостійно мислити, залучати знання із різних галузей, прогнозувати результати й можливі наслідки різних варіантів рішення. Згідно навчального плану на вивчення теми «Народження Середньовічного світу. Особливості його розвитку.» у 7 класі відведено 8 годин, із них тільки 1 година – на вивчення теми «Європейське середньовічне місто» й ще 1 година на тему «Господарське та повсякденне життя у середньовічній Європі», що, на мій погляд, є недостатньо. У ході проекту учасники обирають собі певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту, відтворюють їхні соціальні й ділові відносини, які ускладнюються вигаданими ситуаціями. Проект передбачає підтримувати інтерес учнів у роботі з комп`ютерними технологіями.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі: Сформувати уявлення про середньовічне місто, його населення,зовнішній вигляд, розвинути уміння учнів установлювати причинно- наслідкові зв`язки, досліджуючи причини і місця виникнення середньовічних міст, висловлювати власну думку щодо ролі міст в економічному й соціальному житті Середньовічній Європи, удосконалювати навички роботи в групах. Орієнтовні навчальні цілі відповідно до предметних компетенцій: Знати причини та місця появи міст, показувати на карті найбільші міста Європи, описувати середньовічні міста. Розуміти, яким чином міста отримали свободу від феодальної залежності; систему міського самоврядування. Описувати господарське та повсякденне життя в середньовічній Європі. Знати характерні особливості цехового ремесла Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни.

Опис оцінювання

Оскільки оцінювання є особливою складовою педагогічного контролю, то воно має бути не самоціллю, а способом реалізації певної групи завдань. У програмі з історії для загальноосвітніх навчальних закладів ці завдання сформульовані таким чином: «визначити рівень навчальних досягнень учнів; визначити найкращих за результатами учнів; стимулювати мотивацію учнів до навчання і отримання знань; визначити рівень здібностей учнів; визначити, чи є необхідність у додатковому навчанні або перенавчанні. Майже всі ці завдання учитель реалізує в процесі оцінювання. На початку проекту для з’ясування рівня знань учнів учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Упродовж роботи над проектом учитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх, використовуючи форми оцінювання виконання групових завдань та продуктів проекту з метою контролю ходу виконання плану роботи в групах з виконання проекту. Учитель постійно проводить оцінювання на основі спостережень за формою оцінювання для дослідження та перегляду продуктів діяльності учнів. Наприкінці роботи над проектом у ході проведення учнівської конференції, за допомогою листів оцінювання, презентації, самооцінки дослідницької роботи учнів, аналізується підготовленість групи: фото- відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію. Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого учні матимуть змогу оцінити проектну діяльність в цілому та особистий внесок кожного у загальну справу.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Для того щоб з’ясувати рівень знань учнів перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Вчитель демонструє презентацію для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, були мотивовані на виконання проектів. Для батьків подготовлено буклет. Учні об`єднаються в групи, кожна з яких буде працювати над окремими аспектами загального завдання (передбачається поєднання зусиль школярів, учителів, сім’ї тощо.) Так, на початку проекту група «Картографи» досліджує південь Франції для розташування віртуального міста, група «Проектувальників» розроблює план міста, група «Геральдісти» створює герб та девіз міста. Учні разом з вчителем визначають всі доступні для використання джерела інформації, складають орієнтовний план з його подальшим обговоренням і коригуванням. Після сумісного обговорення затверджують робочий план групи. Разом із учителем учасники всього проекту уточнюють межі доби, місця і статусу міста (початок XIV ст., південь Франції, місто з Магдебурзьким правом). Обговорюється назва міста, визначається символіка міста( герб, девіз), створюється план міста ( кожна група виконує окремне завдання). Учні самостійно вивчають побут цієї доби, історію костюма. Усі міркування учасників проекту щодо цих питань доцільно описуються на окремому аркуші «Лист самоконтролю», який згодом можна буде використати під час представлення проекту. На визначенім плані віртуального міста кожен учасник проекту обирає місце проживання, визначається, ким він буде в середньовічному місті (персона) , обирає професію(коваль, гончар, ткач тощо) Кожен мешканець віртуального міста створює автобіографію, щодо визначеної персони та професії. Учні удають їхні соціальні і ділові відносини. Вчитель організує роботу з документами по вивченню середньовічних уставів, пояснює їх роль в розвитку виробництва. ( наприклад « Зі статуту паризьких ткачів-сукнарів» та статуту сукнарів з Франкфурту, уміщеного у підручнику.) Згідно з обраними професіями учні вибірково розроблюють типові устави цехових організацій. Учитель моделює різні вигадані проблемні, інтерактивні ситуації і пропонує їх для обговорення.На заключному етапі здійснюється підготовка до ярмарку як чималої події у житті середньовічного міста, розробка сценарію ярмарки. Учні надають виготовлені вироби для продажу на ярмарку відповідно до їх професій. Матеріали, напрацьовані групами, впорядковуються та розподіляються на документальні, описові та демонстраційні. В учнів формується навики надання інформації чіткої аргументації, говоріння вільно і невимушено,уникаючи механічного читання тексту. Щотижнево проводяться призначені консультації.Учні використовують контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи. Вчитель використовує форму оцінювання для перевірки їх кінцевої роботи. Підсумки роботи над проектом підводяться на учнівській конференції, де учні презентують результати сумісної праці, досліджень у формі буклету, презентації тощо

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Яковлева Людмила Олексіївна

Фах, навчальний предмет

учитель, історія

Навчальний заклад

Донецька гімназія № 92

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

серпень 2012

Місце проведення тренінгу

Донецька гімназія № 92

Тренери

Половцева Лариса Валентинівна