Методичні рекомендації щодо використання відеосюжетів на уроках фізики. Приклади

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Приклад 1.

Нижче наведено методичні особливості постановки проблемної ситуації на уроці фізики у 8 класі.

Тема. Пароутворення і конденсація.

Фрагмент уроку: закріплення знань.

Закріплення знань проводиться шляхом розв’язування якісних задач. Перед учнями ставиться проблемна ситуація у вигляді відеозадач. При цьому в учнів виявляються задіяними не лише слух, а й зір, що сприяє кращому сприйняттю і осмисленню проблеми. Крім цього, споглядання відео фрагменту, як правило, викликає підвищення інтересу, а відтак швидше «затягує» учнів у проблему і спонукає шукати шляхи її розв’язання. Після перегляду відеозадачі вчитель пропонує знайти відповідь до неї самостійно, або ж з допомогою питань-підказок.

Використання питань-підказок:

а) стимулює творче мислення;

б) направляє на правильний шлях знаходження відповіді;

в) розвиває логічне мислення, вчить використовувати наукові методи у процесі пізнання;

г) дає змогу здійснювати диференційований підхід до оцінювання знань учнів.

Відповідь до задачі має бути представлена у вигляді: відповідь-гіпотеза плюс аргументи на її користь.

Критерії оцінювання:

11 – 12 балів – правильна, розгорнута відповідь без використання питань-підказок.

10 балів - правильна, розгорнута відповідь з використанням 1 – 2 питань-підказок.

9 балів – правильні відповіді на всі питання-підказки плюс правильна розгорнута відповідь на запитання задачі.

1 - 8 балів – правильні відповіді на частину питань-підказок.

Відеозадача №1 «Собака у спеку» із тематичної папки «Фізика в живій природі»

Питання задачі: «Чому у спеку або після бігу собака висовує язик з рота?»

Питання-підказки

1. Від чого страждає собака у спеку або під час бігу?

Відповідь. Від підвищення температури свого тіла.

2. Чи передається тепло рухом крові від одних частин тіла собаки до інших?

Відповідь. Так.

3. Чи вдасться уникнути або зменшити перегрів тіла, якщо буде охолоджуватись одна із частин тіла собаки?

Відповідь. Так.

4. Язик сухий чи вологий?

Відповідь. Вологий.

5. Чи випаровується вода з поверхні язика?

Відповідь. Так.

6. Чим супроводжується випаровування рідини з поверхні тіла?

Відповідь. Охолодженням рідини і тіла.

7. Як зміниться швидкість випаровування, якщо собака висуне язик з рота?

Відповідь. Збільшиться.

8. Як вплине зміна швидкості випаровування води з поверхні язика на температуру всього тіла?

Відповідь. Температура почне знижуватись.

9. Чи можна стверджувати, що язик собаки відіграє роль регулятора температури тіла?

Відповідь. Так.

10. Сформулюйте повну аргументовану відповідь на питання, що прозвучало у відеозадачі.

Відповідь. Собака підтримує температуру свого тіла сталою, шляхом передачі надлишку теплової енергії у навколишнє середовище. Для цього він використовує явище випаровування води з поверхні язика.

Відеозадача №2 «Склянка» з тематичної папки «Фізика в побуті»

Питання задачі: «Чому склянку важко відірвати від скатертини?»

Питання-підказки:

1. Чи випаровується вода із мокрих стінок склянки?

Відповідь. Так.

2. Чим заповнена склянка до моменту опускання її на скатерку?

Відповідь. Тепла водяна пара + тепле повітря.

3. Порівняйте значення сумарного тиску повітря і водяної пари в склянці із атмосферним тиском до моменту опускання склянки на скатерку.

Відповідь. Вони рівні.

4. Порівняйте температури повітря і водяної пари в склянці і за її межами відразу після того, як склянку поставили догори дном на скатерку.

Відповідь. Температура в склянці вища.

5. Як пов’язані температура і тиск повітря між собою?

Відповідь. Тиск прямо пропорційний температурі.

6. Чи змінюється концентрація пари і її тиск після того, як склянку поставили догори дном на скатерку?

Відповідь. Концентрація зменшиться, бо частина пари конденсується. Тиск також зменшиться, бо зменшиться температура і концентрація.

7. Порівняйте тиск у склянці після її охолодження з атмосферним.

Відповідь. Атмосферний тис більший.

8. Яка сила притискає склянку до скатерки?

Відповідь. Сила різниці тисків: атмосферного і сумарного тиску повітря і водяної пари в склянці.

9. Сформулюйте повну аргументовану відповідь на питання, що прозвучало у відеозадачі.

Відповідь. Склянку важко відірвати від скатерки тому, що їх притискає одну до одної сила різниці тисків: атмосферного і сумарного тиску повітря і водяної пари в склянці. Ця різниця виникає в наслідок зниження тиску повітря і тиску водяної пари в склянці. Зменшення тиску пояснюється зниженням температури повітря і водяної пари, а також зниженням концентрації водяної пари внаслідок її конденсації.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що представлена інтеграція навчальних технологій дає ряд методичних переваг перед традиційними методами навчання. Використання відеозадач дозволяє учителю швидко повертатися до постановки задачі, зупиняти відео у тих місцях, де потрібно загострити увагу учнів тощо. Описаний у даній статті підхід, як свідчить власний досвід, значно підвищує інтерес учнів до вивчення фізики, слугує чудовим засобом розвитку логічного мислення, спонукає учнів до творчого пошуку під час розв’язування фізичних задач.


Приклад 2.

8 клас.

Розділ 1. Механічні явища.

Тема 1.2. Взаємодія тіл.

Тема уроку: Тиск твердих тіл.

1. Відеозадачі з папки "Фізика в живій природі" - "Жуки-рогачі"

2. Відеозадача з папки "Побут" - "Качалки"

Дані відеозадачі використовуються на етапі закріплення знань по вказаній темі уроку.


Шановні колеги, пропоную колективно використовувати відеосюжети і, в подальшому, розміщувати свої методичні рекомендації на вікі-сторінках.