Лірична радіохвиля

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
УВАГА! Шановні користувачі! Перед Вами шаблон. Вносити зміни до нього вкрай небажано!

Як його використовувати?
В текст своєї вікі-статі вписуєте {{subst:Шаблон:Проект-учасник конкурсу "Успішний проект"}}
натискаєте кнопку Зберегти статтю;
клацаєте на вкладці Правити;
вносите правки в існуючі розділи.

Опис проекту містить 2 складові. Чіткі відповіді на питання першої частини "Опис проекту" дозволять експертам та учасникам Вікі-спільноти ознайомитись із метою та завданнями проекту, визначити відповідність вимогам навчальних програм з зазначених предметів, дізнатись про способи ефективного використання ІКТ, переглянути дидактичні та методичні матеріали, оцінити значущість одержаних результатів. Відповіді на питання другої частини "Опис самостійного дослідження учнів, що проводилось у процесі реалізації проекту" розкривають суть дослідження, проведеного учнями у процесі реалізації проекту.

Зверніть увагу, що заповнення всіх комірок обов'язкове, крім комірки "Фоторепортаж про роботу в проекті". Заповнення цієї комірки за бажанням автора та наявності фотоматеріалів.

Опис проекту

Назва проекту Лірична радіохвиля
Реєстраційна форма Розмістіть тут посилання на реєстраційну форму проекту, що зберігається на сайті http://project.iteach.com.ua
Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовувались під час реалізації проекту Фізика, інформатика, світова література
Клас та вік учнів, які брали участь у проекті 12 клас, 17-40
Короткий опис проекту Розвиток освіти 21 століття спонукає до необхідності запровадження в навчально – виховний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій. Найдоцільнішим з інновацій є метод проектів.

Головне – навчитися нестандартно мислити, робити щось цікаве самостійно, максимально використовувати свої можливості. Проект «Фізична радіохвиля» розрахований на учнів 11-12 класів. Контингент вечірньої школи – молодь та підлітки, які в більшості мають низький та середній рівень навчання. Одним із засобів підвищення інтересу до предмета є використання художньої літератури на уроках фізики та позакласних заходах.Участь у проекті дозволяє систематизувати у школярів знання щодо взаємозв’язку між фізикою та літературою; допомогти краще дізнатись та полюбити фізику, побачити її прояви при наведенні мостів між фізикою та світом літературних творів; розвивати інтерес до взаємозв’язку фізики та літератури, сприяти вихованню патріотичного почуття та національної гордості на прикладі літературних творів поетів та письменників, народної творчості; розвивати емоційне сприйняття фізичних явищ; розвивати комунікативну компетентність, загальний рівень освіченості; узагальнити уміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі, аналізувати, класифікувати; розвивати вміння активно застосовувати фізичні знання на практиці; розвивати вміння створювати комп’ютерні презентації, застосовуючи на практиці отримані знання; виховувати інтерес до фізики, розширювати свій культурний кругозір. Учні 12-их класів розподіляються на три групи (фізики-лірики, фольклористи та прозаїки), отримують свої завдання та виконують пошукову роботу, знаходячи матеріали: - прислів’я, приказки, загадки; - казки та художні твори; - ліричні твори українських та російських поетів. Набувши необхідного матеріалу з художньої літератури, учні пояснюють його з точки зору фізичної науки: досліджують, порівнюють, пояснюють фізичними законами… Результатом роботи є створення мультімедійних презентацій, публікацій та web-сайту. Проект «Лірична радіохвиля» грає дуже важливу роль у поглибленні і систематизації комунікативної та інноваційної освіти учнів, є поштовхом до застосування набутих знань й умінь в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях.

Основні питання проекту Ідея проекту полягає у систематизації знань учнів щодо взаємозв’язку між фізикою та літературою; допомозі краще дізнатись та полюбити фізику, побачити її прояви при наведенні мостів між фізикою та світом літературних творів; розвитку інтересу до взаємозв’язку фізики та літератури, сприянню виховання патріотичного почуття та національної гордості на прикладі літературних творів поетів та письменників, народної творчості; розвитку емоційного сприйняття фізичних явищ; розвитку комунікативної компетентності учнів, загального рівня освіченості; узагальненні уміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі, аналізувати, класифікувати; розвитку вміння активно застосовувати фізичні знання на практиці; розвитку вміння учнів створювати комп’ютерні презентації, застосовуючи на практиці отримані знання; вихованні інтересу до фізики, розширенні свого культурного кругозору.

Учнів було поділено на три групи: "фізики-лірики", "прозаїки" і фолькльористи". У залежності від назви групи, вони отримали завдання та виконали пошукову роботу, знаходячи такі матеріали: прислів’я, приказки, загадки; ліричні твори українських та російських поетів; казки та художні твори. Набувши необхідного матеріалу з художньої літератури, учні пояснювали його з точки зору фізичної науки: досліджували, порівнювали, пояснювали фізичними законами… Працювали дослідники в малих групах, створили мультімедійні презентації, публікації та web-сайт. Члени гуртка «Лірична радіохвиля» навчились працювати з літературою на задану тему та використовувати Інтернет-ресурси, досліджувати та робити висновки. Проект отримав третє місце у Запорізькому обласному конкурсі навчальних проектів за програмою Intel® «Навчання для майбутнього».

Використання учнями інформаційно-комунікаційних технологій у процесі реалізації проекту www.igraza.ru, www.fisics38.3dn.ru, www.pedsovet.su,
Використання вчителем інформаційно-комунікаційних технологій для зацікавлення учнів '
Дидактичні матеріали Архипов В.А. Поэзия народной мудрости. - М., 1968 г. - 203 с.; Десницкий А.В. Иван Андреевич Крылов. М., 1983 г. – 251 с.; Елькин В.И. Необычные учебные материалы по физике. - М.: «Школа-Пресс», 2000 г. – 305 с.; Есенин С.А. Стихотворения и поэмы. - М.: «Художественная литература», 1976 г. - 320 с.; Есенин С.А. Стихотворения. Поэмы./Сост. и вступ. статья А. Козловского. - М.: «Художественная литература», 1983 г. – 480 с.; Intel R. Навчання для майбутнього. – Л.: «Нора-прінт», 2005 р. – 250 с.; Интернет–технологии образования/Под ред. В.Н. Васильева, Л.С. Лисицыной – СПб.: «Питер», 2003 г. – 150 с.; Методическая газета «Физика» для преподавателей физики. - Издательский дом «Первое сентября». – 35 с.; Науково-методичний журнал «Фізика», вересень, 2006 р. – 25 с.; Некрасов Н.А. Лирика. - М.: «Детская литература», 1987 г. - 144 с.; Нестеров П.А. «Пословицы и поговорки». – «Феникс», 1988 г. – 131 с.; Слепцова М.С. «Использование на занятиях физики фольклора разных народов». - «Физика в школе», №6; 1993 г. – 251 с.
Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом Газета та презентація вчителя
Основні результати, одержані учнями у процесі реалізації проекту Учні навчились створювати презентації та публікації, web-сайти, підвищили інтерес до вивчення фізики, інформатики, світової літератури, розширили свій культурний кругозір.
Фоторепортаж про роботу в проекті '
Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом www.igraza.ru, www.fisics38.3dn.ru, www.pedsovet.su

Опис самостійного дослідження учнів, що проводилось у процесі реалізації проекту

Назва етапу дослідження Діяльність учнів Одержані результати
Розмістіть тут посилання на учнівські роботи, які були створені в рамках реалізації проекту та власні коментарії щодо їх використання
...
...