Кінофестиваль документальних фільмів «Погляд у минуле»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Кінофестиваль документальних фільмів «Погляд у минуле» НОМІНАЦІЯ 2013 «ЛЮДИНА І ВЛАДА»"

Автор проекту

Луценко Олена Іванівна вчитель історії

Солопов Олександр Олександрович вчитель інформатики

Номінація

Навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

 • Всесвітня історія
 • Історія України
 • Людина і суспільство
 • Інформатика та ІК
 • Англійська мова
 • Образотворче мистецтво
 • Музика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Уміння вчитись

Соціальна

Загальнокультурна

Здоровязберігаюча

Громадянська

Підприємницька компетентність

Компетентність з інформаційних і комунікаційних технологій.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

Учні 10-11 класів, 14-18 років

Термін реалізації проекту

Два місяці

Мета проекту:

123654.JPG

Опис проекту

Задля реалізації поставленої мети учні були об’єднані у декілька творчих об’єднань «Кінематографістів», групи «Журналістів» та «Оргкомітет кінофестивалю». Виконання завдань проекту реалізовувалось через пошук, аналіз та застосування на практиці знайдених відомостей. Кожна група оформила результати своєї роботи у вигляді публікацій, веб-сайту («Журналісти»), відеофільмів («Кінематографісти»), виставки учнівських робіт – малюнків, буклетів, флайерів, фотоальбому («Оргкомітет кінофестивалю»). В ході роботи були використані дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток в учнів навичок мислення, та методичні матеріали, які допомогли вчителю в організації дослідження та оцінювання робіт учнів.

Ідея проекту:

Корабель «Історія» все далі відходить від пристані «ХХ століття». Саме час поглянути назад і зробити певні висновки стосовно подій, які відбулися в минулому столітті. Однією з надзвичайно актуальною в ХХ столітті продовжувала залишатись проблема влади. Зі станом влади, рівнем її організації ми більше всього схильні пов’язувати свої економічні, соціальні й культурні проблеми. Наділяючи носіїв влади пільгами, які матеріально і юридично ставлять останніх в особливе, привілейоване становище, людина тим самим перетворює «владу» на предмет потаємних бажань і боротьби за неї. Всі види політичної діяльності вимагають активних людей, лідерів. Сьогодні політологи, соціологи, психологи продовжують спроби пояснити феномен – політичний лідер. Що треба для того, щоб в умовах політичної конкуренції стати лідером - милості долі, або певні інтелектуальні, психологічні та соціальні якості? А може все разом? За допомогою кінофестивалю документальних фільмів «Погляд у минуле», номінація 2013 «Людина і влада», ми теж зробили спробу відповісти на ці актуальні питання.

Ключове питання:

Отака - то тая доля,

Хоч і не шукайте.

Кого любить, сама найде,

У колисці найде?

(Т.Г.Шевченко)

'

Тематичні питання:

Как люди пробиваются во власть?

Гении во власти слишком редки,

Случается кому-то ляжет масть,

Но, в основном, крапленные там метки?

( Л.Котов )

Візуалізація (структура) проекту

Діяльність вчителя

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Діяльність учнів

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Підготовчий етап
 • За два місяці до початку навчальної практики, вчитель протягом 3-4 днів ознайомлював учнів у загальних рисах з темою над якою учні повинні працювати, звертав увагу на її основні моменти.
 • Учні пропонують можливі варіанти загальної назви проекту, формулюють ключове та тематичне питання.
 • Вчитель готує вступну презентацію і ознайомлює з нею учнів, які обирають для себе тему та напрямок для дослідження.


1.Використовували апаратне забезпечення:

 • Ноутбук;
 • Фотоаппарат;
 • Мультимедійний проектор

2.Використовували програмне забезпечення:

 • Браузер;
 • Пошукова машина;
 • Тестовий редактор;

3. Звітування

 • Створення інформаційного вісника
2. Пошуковий етап.
 • Учні переглядають у шкільній бібліотеці наявність літератури, ілюстрованого матеріалу й технічних засобів.
 • Учні самі визначають склад груп, при цьому: а) хто в яке об’єднання входить, хто його очолить; б) які джерела будуть використовувати в роботі.
 • Творчі групи «Кінематографісти» вирішують самостійно за яким жанром буде створено фільм, яка його назва, які технічні засоби потрібні, хто буде відповідальний за нього.
 • Кожне з об’єднань «Кінематографістів» отримало пізнавальне завдання:1) На основі визначених джерел і літератури написати сценарій до 10 хвилин( 8-10 сторінок рукописного тексту звичайним почерком на аркушах паперуА4); 2) Розкрити значення долі у становленні політичного лідера, поміркувати над проблемою «людина-влада».
 • Кожен учасник групи «Журналістів» обирає творче об’єднання «Кінематографістів», з яким буде працювати під час підготовки до кінофестивалю (готувати матеріал про політичного лідера для веб-сайту, запитання для круглого столу, інформаційних листків).
 • «Оргкомітет» готує «афіші» кінофестивалю ,флайери , об’яви з нагоди організації серед учнів школи конкурсу на кращу емблему кінофестивалю

1.Використовували апаратне забезпечення:

 • Ноутбук;
 • Відеокамера;
 • Флеш-пост;

2. Використовували програмне забезпечення:

 • Інтернет-сервіси;
 • Геосервіси;
 • Пошукову машину;
 • Тестовий редактор;
 • Програму для роботи із зображенням;
 • Програму для роботи з відео;

3. Звітування:

 • Створення фотоколекції;
 • Створення інформаційного вісника;
 • Написання сценарію фільма;
 • Виготовлення афіш, флайерів,оголошень для конкурсу малюнків-емблем
3. Дослідницький етап.
 • Планування та виконання завдання в межах групи.
 • Творчі об’єднання «Кінематографістів» визначають назву, жанр і фабулу сюжету, розподіляють між собою ролі (сценаристи, звуковий оператор, технік, актори, диктори).
 • Після цього актори беруться за створення фільмів. Під «фільмом» в даному разі розуміють ілюстрований матеріал, що змінюється на екрані, супроводжується дикторським текстом та музичним оформленням (кадри діафільму,слайди,ілюстрації з книжок,окремі малюнки).
 • Група «Журналісти» розробляють запитання щодо змісту фільмів та авторських інформацій для майбутнього круглого столу, готують інформаційні листки про видатних осіб, фільми про яких будуть представлені , про авторів кінокартин та репортажі «зі знімальних майданчиків». Готують інформацію для веб-сайту.
 • Група «Оргкомітет» готують сценарій ведення кінофестивалю для ведучих, організовують конкурс малюнків серед учнів школи на кращу емблему фестивалю, проводять виставку малюнків-емблем.


1. Використовували апаратне забезпечення:

 • Ноутбук;
 • Фотоаппарат;
 • Мультимедійний проектор
 • Відеокамеру;
 • Мобільний телефон

2.Використовували програмне забезпечення:

 • Браузер;
 • Пошукова машина;
 • Тестовий редактор;
 • Програма для роботи із зображенням;
 • Програма для роботи з відео;
 • Інтернет-сервіси;
 • Геосервіси;
 • Сервіси для роботи з аудіоресурсами

3. Звітування

 • Створення інформаційного вісника;
 • Створення «фільмів»;
 • Створення веб-сайту;
 • Створення презентації для ведення кінофестивалю;
 • Виготовлення дипломів для переможців;
 • Обрання емблеми конкурсу
4. Етап представлення результатів дослідження
 • Учні сідають групами за окремі столи.
 • Ведучі оголошують фестиваль відкритим. За допомогою презентації ознайомлюють гостей та батьків з умовами його проведення, вводять учасників у суть проблеми. Представляють учасників творчих об’єднань і надають їм слово.
 • «Кінематографісти» пояснюють свій вибір жанру, мету, належність історичного матеріалу і демонструють свій проект. У той час, коли до презентації і демонстрації готується наступне творче об’єднання, « Журналісти » задають попередньому заздалегідь розробленні запитання до змісту фільму.
 • На другий день продовжується перегляд фільмів (згідно жеребкування).


1. Використовували апаратне забезпечення:

 • Ноутбук;
 • Фотоаппарат;
 • Мультимедійний проектор

2.Використовували програмне забезпечення:

 • раузер;
 • Пошукова машина;
 • Тестовий редактор;
 • Програма для роботи із зображенням;
 • Програма для роботи з відео;
 • Інтернет-сервіси;
 • Геосервіси;
 • Сервіси для роботи з аудіоресурсами

3. Звітування

 • Створення інформаційного вісника;
5. Підсумковий етап
 • На третій день кінофестивалю учасники збираються на круглий стіл, де відбувається колективне обговорення ключового питання:

Отака-то тая доля, Хоч і не шукайте, Кого любить, сама найде, У колисці найде?

Тематичного питання: Как люди пробиваются во власть? Гении во власти слишком редки. Случается кому-то ляжет масть, Но,в основном, крапленные там метки?

 • Відбувається нагородження грамотами . «Журналісти» готують статтю про перебіг та результати круглого столу. Статтю ілюструють фото, зробленими під час конференції, нагородження переможців. Створюють веб-сайт.


1. Використовували апаратне забезпечення:

 • Ноутбук;
 • Фотоаппарат;
 • Мультимедійний проектор

2.Використовували програмне забезпечення:

 • Браузер;
 • Пошукова машина;
 • Тестовий редактор;
 • Програма для роботи із зображенням;
 • Програма для роботи з відео;
 • Інтернет-сервіси;
 • Геосервіси;
 • Сервіси для роботи з аудіоресурсами

3. Звітування

 • Створення інформаційного вісника;
 • Збірка віршів учасників та глядачів кінофестивалю «Я і влада».
6. Аналітичний етап
 • На наступний день – учні-учасники проекту аналізують власні дії за визначеною технічною картою.

1. Використовували апаратне забезпечення:

 • Ноутбук;

2. Звітування:

 • Створення власного ГТС;


Які результати одержали учні в проекті?

Під час роботи над проектом учні прийшли до висновку, що історія - це не лише вивчення фактів, але й активний процес, в якому учні мають працювати з цілою низкою джерел. Учні розвинули навички самостійного мислення, роботи з документами, вміння ставити запитання, відрізняти упередження та вміння робити обгрунтовані та збалансовані висновки. Проект допоміг учням у вироблені таких якостей, як інтелектуальна чесність, наукова точність і терпимість. Зіграв свою роль у підготовці до життя в плюралістичному і демократичному суспільстві.


Фотоальбом

Фотоальбом


Матеріали проекту

«Учнівські роботи»

А) « Кінофільми»

Батько польської нації

Все можуть королі

Дві долі

Доля Індіри Ганді

Режисер оксамитової революції

Російський поляк

Че

Чорна троянда

Б) Публікації

-№1

-№2

-№3

-№4

-№5

-буклет

-афіша

В) веб-сайт

Г) Малюнки-емблеми


Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

1.Грамоти, флайери

2.Афоризми про долю та владу

3.Карта ГТС

4.План

5.Анкеты

6.Газета

7.Кросдат

8.Тести

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання публікацій

Оцінювання веб-сайту

Оцінювання роботи учнів

Оцінювання «фільму»

Таблиця успішності учнів

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

1. www.history.org.ua

2. www. nbuv,gov.ua

3. www.memory.gov.ua

4. www.livius.org

5. www.ancient-china.net

6. www.7wonders.synnegoria.com

7. www.historic.ru

8. www.vivl.ru

9. www. ancienthistory.spb.ru

10. www.ostu.ru/personal/nikolaev

11. www.history.rin.ru

12. www.pero-maat.ru

13. www.ellada.spb.ru

14. www. ancientrome.ru

15. www. mythology.sgu.ru/mythology/ant

16. www.worldgist.ru/index.htm

17. www. his.1september.ru/urok

18. www. tgorod.ru

19. www.bukvaa.narod.ru

20. www. britanica.com

21. www. uk.wikipedia.org

22. www.history.vn.ua

23. www.thehistorynet.com

24. www. nsta.org

25. www. cossackdom.com

26. www.prostir.museum

27. www. louvre.historic.ru

Список літератури

Список літератури 1. Варенберг А. Эдуард VIII обменял корону на жену // Загадки истории. -2012. - №3. – С. 22-23.

2. Логинов О. Смерть Ленина // Загадки истории. – 2012 .- №1. – С. 4-5.

3. Митюрин Д. «Могильщик монархии» // Загадки истории. – 2013. - №9 .-С. 6-7.

4. Монастырская Е. Че Гевара – Дон Кихот революции // Тайны ХХ века. – 2012. - №39. - С. 24-25.

5. Мусский И. Сто великих заговорив и переворотов. - Москва:Вече. – 2003 -С. 366-370.

6. Мусский И. Сто великих супружеских пар.- Москва:Вече. - 2005. - С. 251-256.

7. Самый полный иллюстрированный энциклопедический словарь.-Москва:АСТ.Астрель. – 2008. - С. 167, 237, 479, 585, 820, 910, 1208.

8. Сапожников Л. Роковая женщина Третьего рейха // Тайны ХХ прошлого. -2013. - №14. - С. 14.

9. Сардарян А. Сто великих историй любви. - Москва:Вече. - 2004. - С. 350-352.

10. Сто человек, которые изменили ход истории // DeAGOSTINI. – 2009. -№ 82.

11. Теория заговора // Тайны ХХ века. Спецвыпуск. - 2011. - №5. - С. 109-111.

12. Харт Х .Сто великих людей. - Москва:Вече. – 2000. - С. 425-429.

13. Чистилин В. Неизвестный Пилсудский // Главное. - 2007. - №29. - С. 16.

Проекти подібної тематики

"ХХ_століття._Доля_людини""

Відгуки про проект

Відгук методиста відділу освіти Приазовської райдержадміністрації Новікової Лілії Олександровни.

3213.JPG

Я сама за фахом вчитель історії і мені було дуже цікаво брати участь у журі конкурсу документальних фільмів « Погляд у минуле». Я задоволена результатами розробок проектів. Учні поглибили свої знання з історії, аргументовано відстоювали власну точку зору під час дискусії, вільно працювали із мультимедійною технікою під час представлення результатів роботи над проектом. Мене приємно вразив той факт, що багато учасників – учні 11 класу, які вже фактично закінчили школу (кінофестиваль тривав під час навчальної практики). Згодом все стало на свої місця. Відомо, що одна із учасниць стала студенткою істфаку, двоє - майбутні юристи та одна – журналіст. Сподіваюсь, що всім учасникам та глядачам, які були присутні на просмотрах кінострічок, на круглому столі стануть у пригоді ті знання, що вони отримали під час кінофестивалю.

Відгук вчителя правознавства Приазовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Стойкової Олени Володимирівни.

987.JPG

Мені сподобались роботи, які були представлені на кінофестивалі. Для створення фільмів учні опрацювали велику кількість матеріалу. В проектах використовуються уривки кінохронік, фільмів, фото.До фільмів вдало підібране музичне оформлення, яке підкреслює тему. В фільмі «Чорна троянда» учениці використовують інсценіровку. В фільмах учні учні висловлюють власні думки, роздуми з приводу того, як складається доля їх героїв, намагаються дати відповідь на питання: чи може особистість, яка вливає на життя багатьох людей, розпоряджатися своєю власною долею? Як в житті історичних постатей переплітається особисте та суспільне? На мою думку, учні в своїх роботах підібрали такі факти, які найяскравіше відображають долю їх персонажів. Мені було цікаво дивитись, яким чином діти дослідили життя історичних постатей. Що, з точки зору дітей, є найцікавішим в долях особистості. Я вважаю, що ця робота є дуже цікавою, доречною. Робота над фільмами сприяла детальному знайомству учнівз біографіями героїв, історичними епохами, в які проходила діяльність цих осіб. Цей фестиваль сприяв розвитку творчості учнів, став підтвердженням думки: у творчого вчителя творчі учні.