Користувач:Tregubov

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Тут може бути ваша фотографія

Про мене

Прізвище та ім`я Трегубов Микола Павлович


Місце роботи

Богатирська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського району Донецької області

Посада вчитель учитель історії

Мій внесок

Мої проекти

Назва проекту

Я все життя не відаю спокою

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України

Навчальні цілі

- Визначать роль Ярослава Мудрого для подальшого розвитку Київської Русі; - Дослідницьким шляхом з’ясують чому Ярослав приділяв велику увагу зміцненню держави; - Набудуть навичок розпізнання рівнів розвитку та міждержавних відносин за часи правління різних князів; - Набудуть навичок використання інформаційно - комунікативних технологій у своїй діяльності; - Набудуть вміння критично мислити, висувати гіпотези і доносити їх зміст до інших; - Набудуть навичок роботи з різними джерелами інформації,виділяти головне; - Набудуть навичок оформлення, аналізу та синтезування інформації для вирішення проблеми; - Набудуть навичок чітко і зрозуміло висловлювати свої думки; - Набудуть навичок роботи в Інтернеті, знаходити та визначати рівень сайтів, дотримання норм авторського права; - Набудуть навичок спільної праці, що веде до позитивної робочої етики, використання міжусобних навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети;

Вік учнів, клас

12 – 13 років,  7 класс

Стислий опис проекту

Проект з історії, пошукового характеру, для 7 класу за темою: «Київська держава в період правління Ярослава Мудрого». Діти працюють у группах,кожний має своє завдання. Під час виконання проекту діти займалися пошуком інформації,переглядають енциклопедії, використовують інтернет ресурси, спостерігали зазмінами, які протукали у Київській державі. Продуктом діяльності учнів буде створення презентації.

Повний План вивчення теми

план проекту план впровадження

Навчальні цілі

- Визначать роль Ярослава Мудрого для подальшого розвитку Київської Русі; - Дослідницьким шляхом з’ясують чому Ярослав приділяв велику увагу зміцненню держави; - Набудуть навичок розпізнання рівнів розвитку та міждержавних відносин за часи правління різних князів; - Набудуть навичок використання інформаційно - комунікативних технологій у своїй діяльності; - Набудуть вміння критично мислити, висувати гіпотези і доносити їх зміст до інших; - Набудуть навичок роботи з різними джерелами інформації,виділяти головне; - Набудуть навичок оформлення, аналізу та синтезування інформації для вирішення проблеми; - Набудуть навичок чітко і зрозуміло висловлювати свої думки; - Набудуть навичок роботи в Інтернеті, знаходити та визначати рівень сайтів, дотримання норм авторського права; - Набудуть навичок спільної праці, що веде до позитивної робочої етики, використання міжусобних навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети;

Опис оцінювання

Вчитель проводить оцінювання прогресу учнів протягом усього виконання проекту До початку проекту вчитель оцінює • знання учнів за допомогою таблиці ЗХД, щоб виявити рівень вже наявних знань у дітей за даною темою; • заповнює організаційну діаграму під час демонстраціївчительської презентації. Під час роботи над проектом учитель: • Веде письмові щоденники, які допомагають визначити навчальні потреби учнів, а також відслідковувати рівень наявних знань, перевірити розуміння, а також заохотити до пізнання особливостей власного мислення, само керування у навчанні. Консультує та спрямовує діяльність учнів; • Самооцінка своєї роботи відбувається за контрольним списком оцінювання презентації; оцінювання роботи виконується за тим же списком. Наприкінці роботи над проектом вчитель: • За допомогою письмового опитування визначає рівень набутих знань,а також навички учнів, які вони отримали в результаті роботи над проектом; • Оцінює виконання учнівських проектів за контрольним списком;

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи вчитель: Визначає рівень знань з теми до початку виконання проекту за допомогою вправи «асоціативний кущ»; визначає рівень теоретичних знань з теми. У ході виконання проекту: Заняття № 1 • Вчитель демонструє вступну презентацію. • Учні вивчають інструкцію правил роботи з комп’ютером. • Учні за допомогою вчителя діляться у групи.( Вчитель обирає з найсильніших учня, демонструє перед ними квітку, на пелюстках якої зображені цифри. Кожний учень по черзі витягає пелюстку:якщо 1 – то учень робить вибір учасника, з яким він бажає працювати ,першим; 2 – другим; 3 – третім;). Кожна група отримує завдання: Перша група «Дослідники» працює над питанням «Хто винуватий у розв’язанні міжусобних війн?»; Друга група «Правознавці» – «Як минуле впливає на майбутнє? »; Третя група «Дипломати» – «Чи легко бути тестем Європи?». • Вчитель інформує учнів про врахування авторських прав при використанні різних джерел інформації;використовуючи пам’ятку для учнів, інструктує про корисність інформації на Інтернет – сайтах . • Рефлексія з використанням пам’ятки для учнів. Заняття № 2 • Вчитель проводить непряме спостереження за дітьми, коригує та спрямовує роботу. • Консультує у разі необхідності; • Учні уточнюють план роботи в групах, розподіляють обов’язки між учасниками проекту. • Учні проводять пошук інформаційних джерел. Вивчають інформацію на запропонованих сайтах. • Рефлексія за допомогою пам’ятки для учнів. Заняття № 3 • Учні оформлюють результати у вигляді схем, діаграм, роблять записи цікавих фактів. • Учні під керівництвом вчителя працюють над оформленням проекту; • Рефлексія з використанням пам’ятки для учнів. Заняття № 4 • Учні планують презентацію за шаблоном і створюють презентацію. • Учні під керівництвом вчителя проводять колективний самоаналіз проекту. • Учні роблять висновки на основі експерименту та дослідження. Наприкінці роботи над проектом вчитель: Проводить анкетування, щоб визначити рівень отриманих знань після виконання проекту; Проводить оцінювання та аналіз кожного проекту (враховується обсяг використаної інформації, оформлення, наявність цікавих фактів і новинок, логічність чіткість і точність виконання проекту), визначається і нагороджується найкращий проект, щоб спонукати дітей до самовдосконалення;

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Трегубов Микола Павлович

Фах, навчальний предмет

Історія, географія

Навчальний заклад

Богатирська ЗОШ І - ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

село Багатир Великоновосілківського району Донецької області

Контактні дані

Tregubov2424@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

14 серпня - 27 серпня

Місце проведення тренінгу

Богатирська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Тренери

Самойленко Наталя Миколаївна

Мої файли

Мої закладки

Корисні посилання