Користувач:Nativanchenko4

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

«Мікроби.»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, хімія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Бактерії

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Знайомство учнів з особливостями бактерій як представників Прокаріотів: будовою, життєдіяльністю, значенням у природі та житті людини. Проводячи різнопланові дослідження п'ять груп у класі готують проект, що має виявити роль бактерій на планеті Земля. Учні збирають інформацію та обмінюються різними цікавими та найсучаснішими науковими фактами щодо бактерій, оцінюють та прогнозують можливі зміни на планеті за відсутності бактерій, збирають інформацію про бактерії на вікі-сторінці проекту або у інформаційних бюлетенях. Досліджуючи значення бактерій, надають рекомендації щодо правил зберігання продуктів харчування, особистої гігієни та способів профілактики хвороб бактеріального походження.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів Відповідно до вимог Державного стандарту та навчальної програми з біології: наприкінці вивчення теми учні називають загальні ознаки бактерій; середовища життя бактерій; наводять приклади взаємозв’язків бактерій та інших організмів; тощо Прокаріотів та Еукаріотів, особливо патогених бактерій, які викликають хвороби рослин, тварин, людини; а також бактерій, які використовуються людиною в господарстві; характеризують роль бактерій у природі й у житті людини; порівнюють життєдіяльність бактерій; застосовують знання для обґрунтування найкращих способів зберігання продуктів харчування; профілактики захворювань, що спричиняються хвороботворними бактеріями; вивчають специфічний імунітет до хворобливих бактерій; дотримуються правил особистої гігієни та гігієни в колективі; роблять висновки про роль бактерій у природі та в житті людини. Даний проект спрямований на: досягнення належного рівня сформованості вміння визначати будову бактерій,їх різноманітні характеристики , їх ролі для людини та природи , розширення пізнавальних інтересів, виховання в учнів прагнення до самостійності, уміння учнів аналізувати, систематизувати, висувати гіпотези, проводити самостійні дослідження та робити висновки по отриманим даним. Під час виконання проекту учні мають можливість вчитися відбирати необхідну інформацію з різних предметів, аналізувати її, порівнювати та класифікувати. Учні вдосконалюють вміння проводити опитування, аналізувати та узагальнювати їхні результати. При створенні презентації, публікації продовжувати формувати вміння планувати роботу, стисло подавати результати досліджень, добирати відповідний ілюстративний матеріал, робити висновки.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що вони вже знають про бактерії відбувається при заповнені ними таблиці З-Х-Д [1]. Поточне оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності, що передбачена у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та експериментального дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання - оформленні мультимедійного продукту для представлення результатів учнівських проектів: контрольний список для оцінювання навичок дослідження джерел інформації[2], контрольний список для оцінювання навичок планування проекту[3], контрольний список для оцінювання навичок аналізу інформації [4], контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні[5], форму для оцінювання експериментального дослідження[6] , форму для оцінювання мультимедійної презентації[7], форму для оцінювання вміння робити висновки[8]. Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з балами з кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку для оцінювання внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання[9].

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На першому етапі, переглядаючи презентацію вчителя, учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, складають схему З-Х-Д, у ході мозкового штурму можуть складати асоціативний кущ з теми або схеми, консультуються із учителем, об’єднуються у групи по 4-6 осіб, розподіляють ролі. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять дослідження в бібліотеках, відбирають необхідний матеріал, планують свою роботу. На другому етапі проекту групи отримують завдання, обговорюють його, працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернет, відбирають необхідний матеріал, проводять заплановані дослідження, узагальнюють їх, обговорюють власні думки та результати. Завдання для роботи груп: 1. Геологи. Дослідити (за літературою), як бактерії впливають на літосферу, та зробити прогнози щодо її складу за їх відсутності. 2. Мікробіологи. Проаналізувати, як бактерії впливають на здоров’я людини, та спрогнозувати можливі взаємозв’язки цих організмів у майбутньому.[10]

Учасники проекту отримують групові завдання для третього етапу проекту, обмірковують їх, обирають відповідальних за написання кожної статті. Учні працюють у бібліотеках, використовують Інтернет, підбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Планують розміщення матеріалу на сторінці публікацій, підбирають ілюстрації, створюють учнівські презентації. Перш ніж починати працювати за методом проектів вчитель знайомить учнів з перевагами проектного методу навчання -буклет. Перед початком конкретного проекту вчитель знайомить учнів з перевагами проектного методу навчання, учнів з цілями та завданнями проекту (буклет), отримує дозволи від батьків, ознайомлює учнів з офіційними документами на авторське право. Переглянути презентацію з посібника щодо об’єктів авторського права. Розглянути ситуації несанкціонованого використання матеріалів та наслідки. На кожному етапі проекту здійснюється оцінювання діяльності за допомогою чітко визначених форм оцінювання вчителем, учнями та само оцінювання за сформованими шаблонами. у ході роботи вчитель використовує навички фасилітатора, спрямовує діяльність, створює шаблон з підказками для виконання проекту та у разі необхідності надає інструкції щодо виконання певних завдань проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Іванченко Наталія Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Біологія

Навчальний заклад

Михайловецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Михайлівці, Красилівський р-н, Хмельницька обл.

Контактні дані

mihaylivci@edu.kr.km.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12.05.14 — 16.05.14

Місце провведення тренінгу

Михайловецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Тренери

Власюк Олександр Степанович