Користувач:Ivanova

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Тут може бути ваша фотографія

Про мене

Прізвище та ім`я Іванова Олена Василівна


Місце роботи

Богатирська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського району Донецької області

Посада вчитель учитель української мови

Мій внесок

Мої проекти «Мова – душа народу»

Назва проекту

«Мова – душа народу»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова

Навчальні цілі

- розрізняє самостійні та службові частини мови;розпізнає прийменники, визначає їх граматичні ознаки; - розрізняє непохідні й похідні прийменники; - визначає відмінок , з яким ужито прийменник; - робить розбір прийменника як частини мови; - правильно вживає у мовленні прийменники (у т.ч. прийменники-синоніми); - знаходить вивчені орфограми і пояснює їх за допомогою правил;правильно пише прийменники,знаходить і виправляє помилки на вивчені правила; - розрізняє сполучники ,визначає їх граматичні ознаки; - розрізняє сполучники сурядності й підрядності,їх види; - робить розбір сполучника як частини мови; - будує прості й складні речення зі сполучниками сурядності,будує складні речення зі сполучниками підрядності й правильно вживає їх у мовленні; - використовує сполучники-синоніми у різних стилях мовлення; - знаходить вивчені орфограми, пояснює їх за допомогою правил;правильно пише сполучники;знаходить і виправляє помилки на вивчені правила; - розпізнає частки, розрізняє їх за значенням і роллю в реченні; - розрізняє частку не і префікс не-; - робить розбір частки як частини мови; - правильно використовує частки у мовленні; - правильно пише частки й обґрунтовує їх написання за допомогою правил;знаходить і виправляє помилки в своєму і чужому текстах

- навчаться шукати, збирати, обробляти інформацію, виділяти головне, планувати свою діяльність, ілюструвати свої ідеї; - навчаться збирати експериментальні дані; впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення , аргументувати та робити висновки; - будуть розвивати критичне та креативне мислення; - набудуть навичок про використання Інтернет-ресурсів з урахуванням авторських прав; - набудуть навичок створення анкет та опросників в середовищі Інтернет; - навчаться створювати презентації, публікації за шаблоном; - набудуть дизайнерських навичок; - навчаться працювати в малій групі, розподіляти та оцінювати результати індивідуальної та групової роботи; співпрацювати у команді.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект направлений на поглиблення та систематизацію знань учнів 7 класу з теми «Службові частини мови»,

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

- розрізняє самостійні та службові частини мови;розпізнає прийменники, визначає їх граматичні ознаки; - розрізняє непохідні й похідні прийменники; - визначає відмінок , з яким ужито прийменник; - робить розбір прийменника як частини мови; - правильно вживає у мовленні прийменники (у т.ч. прийменники-синоніми); - знаходить вивчені орфограми і пояснює їх за допомогою правил;правильно пише прийменники,знаходить і виправляє помилки на вивчені правила; - розрізняє сполучники ,визначає їх граматичні ознаки; - розрізняє сполучники сурядності й підрядності,їх види; - робить розбір сполучника як частини мови; - будує прості й складні речення зі сполучниками сурядності,будує складні речення зі сполучниками підрядності й правильно вживає їх у мовленні; - використовує сполучники-синоніми у різних стилях мовлення; - знаходить вивчені орфограми, пояснює їх за допомогою правил;правильно пише сполучники;знаходить і виправляє помилки на вивчені правила; - розпізнає частки, розрізняє їх за значенням і роллю в реченні; - розрізняє частку не і префікс не-; - робить розбір частки як частини мови; - правильно використовує частки у мовленні; - правильно пише частки й обґрунтовує їх написання за допомогою правил;знаходить і виправляє помилки в своєму і чужому текстахнавчаться шукати, збирати, обробляти інформацію, виділяти головне, планувати свою діяльність, ілюструвати свої ідеї; - навчаться збирати експериментальні дані; впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення , аргументувати та робити висновки; - будуть розвивати критичне та креативне мислення; - набудуть навичок про використання Інтернет-ресурсів з урахуванням авторських прав; - набудуть навичок створення анкет та опросників в середовищі Інтернет; - навчаться створювати презентації, публікації за шаблоном; - набудуть дизайнерських навичок; навчаться працювати в малій групі, розподіляти та оцінювати результати індивідуальної та групової роботи; співпрацювати у команді.

Опис оцінювання

Діяльність учнів та вчителя

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери

Мої файли

Мої закладки

Корисні посилання