Користувач:Inna Vladimirovna

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


==Прізвище, ім'я, по батькові: ==I


Підпис фото

==Регіон: ==М. Маріуполь,Донецька обл.

==Місце роботи:==СШ № 42

==Посада:==учитель фізики

Мій внесок

Мої проекти

Назва проекту

Сніжинки – диво симетрії.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний предмет – фізика. Тема в навчальних програмах « МКТ. Властивості газів, рідин та твердих тіл». Міжпредметні зв язки з географією, математикою, інформатикою, англійська мова.


Навчальна тема

Тема в навчальних програмах « МКТ. Властивості газів, рідин та твердих тіл». Міжпредметні зв язки з географією, математикою, інформатикою, англійська мова.

Вік учнів, клас

10 клас, 16 років.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з теми: «Сніжинки – диво симетрії», 10 клас, назва теми програми «Властивості газів, рідин та твердих тіл» Учні, працюючи у творчих групах, повинні опрацювати теоретичний матеріал; користуючись додатковою літературою, дослідити фізичну природу сніжних кристалів, форму та будову сніжинок та залежність їх видів від природних умов, відповідати на питання анкети. Продукт діяльності учнів – журнал проведення спостережень, діаграми, презентація.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Формувати та розвивати пізнавальну активність учнів, вчити висовувати обґрунтовані гіпотези, логічно та послідовно доводити їх сутність, розвивати вміння самостійно одержувати нові знання, робити висновки.

Опис оцінювання

Приблизно за тиждень-два до початку роботи над проектом учні ознайомлюються з публікацією вчителя про метод проектів, дізнаються про його переваги та можливості, відмінності від методів традиційного навчання. Тоді ж вчитель пропонує їм для ознайомлення і попереднього оцінювання інтернет-ресурси, на яких розміщено результати проектних робіт попередніх груп чи класів, рефлексія учнів, що займались проектною діяльністю. Таким чином, ще до початку роботи над проектом в учнів формується позитивне ставлення до проектної діяльності, бажання оцінити свої сили і можливості, проявити творчість, ситуація успіху і потреба "зробити ще краще, ніж попередники". Таке попереднє ознайомлення знімає стресову ситуацію, притаманну для переходу на нові види діяльності. Крім того, створення мікро-груп, які під час проекту працюватимуть над різними темами досліджень. В перший день роботи над проектом (1-ий урок) учні: • переглядають презентацію вчителя про проект, знайомляться з ключовим та тематичними запитаннями і приймають рішення про роботу в одній з трьох груп (кожна група шукатиме відповідь на питання); • об'єднавшись у групи, методом анкетування проводять початкове обговорення шляхів пошукової діяльності (це обговорення вони продовжать в позаурочний час, коли основні стратегічні лінії вже будуть вироблені), розподіляють свої обов'язки в межах групи (хто яку частину роботи буде виконувати); • знайомляться з порадами вчителя щодо організації роботи учнів та документами, підготовленими вчителем, що стосуються їх проектної роботи: допомога в плануванні проекту, допомога у проведенні рефлексії, інструкціями, контрольними списками, формати для оцінювання робіт та самооцінювання, шаблонами робіт; • проходять вхідне тестування за інтернет-опитувальником, заповнюють таблиці ЗХД та Т-схеми тощо. Учні отримують адреси інтернет-ресурсу, де розміщені всі ці документи (щоб продовжити ознайомлення та роботу з ними в позаурочний час), а також бланки Дозволу батьків на публікацію учнями своїх робіт в мережі Інтернет (які вони приносять заповненими на наступний урок).Оскільки на роботу над проектом відведено лише 3 уроки, то основну частину роботи учні виконуватимуть вдома, в позаурочний час, розподіливши в межах мікро-груп свої обов'язки. Для спілкування членам групи під час роботи вчителем рекомендуються соціальні мережи типу Skype чи VK.com; також учням пропонується спілкування на шкільному форумі в рамках виділеної для них теми форуму. Учні з допомогою вчителя та за інструкціями створюють тематичний блог для представлення результатів своїх досліджень. Учні здійснюють рефлексію своєї роботи. Шкільний психолог допомагає при потребі відкоректувати розподіл роботи учнів в межах мікро-груп. На другому уроці продовжується робота в групах, розподіляють ролі. Учні обговорюють результати пошуку в Інтернеті матеріалів для дослідження, уточнюють напрями діяльності, оформлюють свої дослідження окремими сторінками тематичного блогу та міні-підручника. Вчитель проводить групові консультації, контролює процес роботи з допомогою контрольного списку прогресу роботи, допомагає провести проміжне оцінювання результатів роботи (з допомогою форм та контрольних списків), знайомить обдарованих учнів з додатковими завданнями. Учні з особливими потребами отримують індивідуальні консультації вчителя та шаблони, які допоможуть їм успішно виконати свою ділянку роботи.В післяурочний час учні завершують роботу над дослідженням та оформленням результатів досліджень, ще раз проводять самооцінку своєї роботи та рефлексію. На останньому, третьому уроці, учні демонструють отримані результати своїх досліджень, здійснюють оцінку робіт своїх однокласників (за розробленими формами) та самооцінку своєї участі у дослідженні (за формами для оцінювання робіт та співробітництва). З допомогою таблиць ЗХД учні оцінюють набуті знання та вміння, здійснюють рефлексію. Учні проходять тест-контроль вчителя для оцінки набутих знань.В післяурочний час повідомлення про виконання проектної роботи та адреси створених інтернет-ресурсів з результатами учнівських досліджень розміщуються на шкільному сайті для подальшого ознайомлення всіх бажаючих з цими роботами та їх оцінюванням.

Діяльність учнів і вчителя

Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями англійської мови та інформатики проводиться оцінювання початкових навичок готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, створення презентацій), складається графік оцінювання. На початку роботи над проектом відбувається: • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами – опитувальник) • Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту; для аналізу відповідей використовує електронні таблиці, які складає сам, чи електронні таблиці з супровідними діаграмами, які автоматично створюються Google-формою за результатами проходження опитування; • Робота з таблицями «ЗХД» , де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження; • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням у міні-групах. Впродовж роботи над проектом: • Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів; • Вчитель пропонує бажаючим учням здійснювати рефлексію під час своєї роботи, наприклад, вести блог-щоденник своєї проектної роботи (допомога учням у проведенні рефлексії) • Вчитель пропонує учням зразки міні-підручника, які допоможуть їм у їхній роботі, наприклад, допомогу у плануванні проекту; • Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи (електронна таблиця, Google-документ); • Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними контрольними списками чи формами для оцінювання; • Учні оцінюють свій вклад у групову роботу та своє вміння співпрацювати у групі, користуючись відповідною формою оцінювання співробітництва Наприкінці роботи над проектом: • Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань • Учні демонструють виконані роботи (діаграми, презентації), після чого відбувається їх само оцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання) • В процесі роботи з таблицями «ЗХД» відбувається самооцінка учнями власних навчальних потреб, набутих знань та вмінь • Якщо результатом роботи було створення тематичного блогу, то в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу (зворотній зв'язок від однолітків). Супровідні файли: • Опитувальник для вхідного оцінювання знань учнів • Результати опитування (діаграми) чи Результати опитування (2) • Таблиця ЗХД для оцінки навчальних потреб учнів • Форма оцінювання учнівської роботи (блог) Контрольний список для самооцінювання блогу Форма оцінювання: співробітництво Допомога у плануванні проекту Допомога у проведенні рефлексії (шаблон)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Інна Володимирівна Беспала

Фах, навчальний предмет

учитель, фізика та астрономія

Навчальний заклад

СШ№42

Місто\село, район, область

м.Маріуполь

Контактні дані

Про мене

Мій внесок

Мої проекти

Портфоліо з теми

Мої файли

Мої закладки

ТРЕНІНГИ

Мої файли

Мої закладки

Корисні посилання: