Користувач:Gorban

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Тут може бути ваша фотографія

Про мене

Прізвище та ім`я Горбань Валентина Павлівна


Місце роботи

Богатирська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського району Донецької області

Посада вчитель учитель біології

Мій внесок

В житті знайомих незнайомців

Назва проекту

В житті знайомих незнайомців

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, екологія, хімія

Навчальні цілі

- Визначать роль рослинних організмів для природи і життя людини; - Дослідницьким шляхом доведуть практичну користь рослин для людини; - Набудуть навичок розпізнання різних видів, сортів рослин, які ростуть у нашому регіоні; - Визначить, які рослини потребують охорони; - Набудуть навичок використання інформаційно - комунікативних технологій у своїй діяльності; - Набудуть вміння критично мислити, висувати гіпотези і доносити їх зміст до інших; - Набудуть навичок роботи з різними джерелами інформації,виділяти головне; - Набудуть навичок оформлення, аналізу та синтезування інформації для вирішення проблеми; - Набудуть навичок роботи в Інтернеті, знаходити та визначати рівень сайтів, дотримання норм авторського права; - Набудуть навичок чітко і зрозуміло висловлювати свої думки; - Набудуть навичок спільної праці, що веде до позитивної робочої етики, використання міжусобних навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети;

Вік учнів, клас

13-14 років, 7 класс

Стислий опис проекту

Проект з біології,пошукового характеру, для 7 класу за темою: «Значення покритонасінних рослин в природі і житті людини». Діти працюють у групах, кожний має своє завдання. Під час виконання проекту діти займалися пошуком інформації, використовуючи різні джерела,спостерігали за рослинами в природі і штучних умовах. Продуктом діяльності учнів буде створення презентації.

Повний План вивчення теми

план проекту план впровадження

Навчальні цілі

- Визначать роль рослинних організмів для природи і життя людини; - Дослідницьким шляхом доведуть практичну користь рослин для людини; - Набудуть навичок розпізнання різних видів, сортів рослин, які ростуть у нашому регіоні; - Визначить, які рослини потребують охорони; - Набудуть навичок використання інформаційно - комунікативних технологій у своїй діяльності; - Набудуть вміння критично мислити, висувати гіпотези і доносити їх зміст до інших; - Набудуть навичок роботи з різними джерелами інформації,виділяти головне; - Набудуть навичок оформлення, аналізу та синтезування інформації для вирішення проблеми; - Набудуть навичок роботи в Інтернеті, знаходити та визначати рівень сайтів, дотримання норм авторського права; - Набудуть навичок чітко і зрозуміло висловлювати свої думки; - Набудуть навичок спільної праці, що веде до позитивної робочої етики, використання міжусобних навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети;

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається протягом усього проекту. До початку проекту вчитель оцінює знання учнів за допомогою таблиці ЗХД,організаційної діаграми та методу асоціативний кущ, щоб виявити рівень вже наявних знань у дітей за даною темою, під час демонстрації вчительської презентації. Під час роботи над проектом учитель намагається коригувати та спрямовувати діяльність учнів залишаючи простір для дослідницької роботи школярів; спостерігає над перебігом роботи груп у пошуку необхідної інформації, вмінням дітей використовувати різні джерела. Під час виконання проекту кожний учень звітує про свій внесок у проект, виконує оцінювання самопросування за контрольним списком, робить висновки щодо прогресу у навчанні, перевіряє розуміння, а також заохочує до пізнання особливостей власного мислення, само керування у навчанні та співпраці. Самооцінка своєї роботи відбувається за контрольним списком оцінювання презентації; оцінювання роботи виконується за тим же списком. На при кінці роботи над проектом вчитель: заповнюють таблицю ЗХД, що допомагає визначити рівень розуміння вивченого, навички учнів, які вони отримали в результаті роботи над проектом; а також заохотити учнів до подальшого пізнання своїх особливостей мислення, визначити подальші навчальні потреби учнів та спонукати їх до подальшого навчання.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи вчитель: Визначає рівень знань з теми до початку виконання проекту за допомогою вправи «асоціативний кущ»; визначає рівень теоретичних знань з теми,понять, основних фізіологічних процесів, які протікають у рослин; вчитель демонструє буклет про переваги методу проектів; У ході виконання проекту: Заняття № 1 • Вчитель демонструє вступну презентацію, проводить інструктаж щодо створення проекту. • Учні за допомогою вчителя у групи. Кожна група отримує завдання: Перша група працює над питанням «Чим багата наша планета? ; Друга группа – «Як дихає наша планета?»; Третя группа – «Як дихає наша планета?» • Вчитель інформує учнів про врахування авторських прав при використанні різних джерел інформації;використовуючи пам’ятку для учнів, інструктує про корисність інформації на Інтернет – сайтах. • Рефлексія з використанням пам’ятки для учнів. Заняття № 2 • Вчитель проводить непряме спостереження за дітьми, коригує та спрямовує роботу. • Консультує у разі необхідності; • Вчитель знайомить учнів з інструкцією по роботі за комп’ютером; • Учні обговорюють завдання проекту, розподіляють свої обов’язки у групі. • Учні проводять пошук інформаційних джерел. Вивчають інформацію на запропонованих сайтах. • Вчитель проводить аналіз роботи учнів на всіх етапах виконання проекту; • Рефлексія за допомогою пам’ятки для учнів. Заняття № 3 • Вчитель проводить екскурсію, для вивчення рослинного розмаїття нашої місцевості; • Учні проводять дослід , і з’ясовують, чи дійсно рослини виділяють кисень. • Учні оформлюють результати у вигляді схем, діаграм, роблять записи цікавих фактів. • Рефлексія з використанням пам’ятки для учнів.

Заняття № 4 • Учні планують і створюють презентацію, публікацію, використовуючи шаблони для створення презентації та публікації • Учні під керівництвом вчителя проводять колективний самоаналіз проекту; • Учні роблять висновки на основі експерименту та дослідження. Наприкінці роботи над проектом вчитель: • Проводить анкетування, щоб визначити рівень отриманих знань після виконання проекту; • Заохочує учнів до подальшого вивчення предмету, визначає подальші навчальні потреби учнів з теми (можна використати вправу ЗХД) та спонукати їх до подальшого навчання. • Проводить оцінювання та аналіз кожного проекту (враховується обсяг використаної інформації, оформлення, наявність цікавих фактів і новинок, логічність чіткість і точність виконання проекту),демонструють власні проекти, визначається і нагороджується найкращий проект, щоб спонукати дітей до самовдосконалення;

Відомості про автора

Горбань Валентина Павлівна

Вчитель біології

Богатирської ЗОШ І -ІІІ ступенів

село Богатир, Великоновоселківській район, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

14 серпня - 27 серпня

Богатирська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Самойленко Наталія Миколаївна

Мої файли

Мої закладки

Корисні посилання