Користувач:Getman1709

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Системи управління базами даних

Система управління базами даними Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування. Одна з переваг СУБД Access полягає в тому, що вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних. Таблиця – це місце зберігання даних, вона є основним елементом бази даних. У системі Access є різні способи управління даними: система меню, панелі інструментів, контекстне меню, вказівник миші та комбінації клавіш. СУБД Access має значну кількість спеціальних програм, які отримали назву "майстри". Є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм і т.д. Майстри здійснюють діалог з користувачем. Система Access має розвинуту систему запитів, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць . База даних – це сукупність взаємопов’язаних даних , які об’єднані спільним застосуванням , середовищем, способом зберігання та технологією опрацювання. СУБД – це комплекс програмних і лінгвістичних засобів загального або спеціального призначення, що реалізує підтримку створення баз даних, централізованого управління й організації доступу до них різних користувачів в умовах прийнятої технології обробки даних.

Призначення СУБД

1. Сприймати і обробляти команди користувачів на вибірку, зміну, додавання або видалення даних із бази даних.

2. Приймати дані з різних за своєю природою джерел і перетворювати їх у форму ,відповідну власним об’єктам .

3.Забезпечувати цілісність, безпеку, відновлення інформації у разі пошкодження.


Структура бази даних

Перед тим як створювати таблиці, форми та інші об’єкти, потрібно задати структуру бази даних. Добра структура бази даних є основою для створення адекватної вимогам, ефективної бази даних. Сам процес проектування бази даних являє собою складний процес проектування відображення опису предметної області у схему внутрішньої моделі даних. Перебіг цього процесу є послідовністю більш простих процесів проектування менш складних відображень. Ця послідовність у процесі проектування весь час уточнюється, вдосконалюється таким чином, щоб були визначені об’єкти, їх властивості та зв’язки, які будуть потрібні майбутнім користувачам системи.