Користувач:Dundeva2012

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Розв’язання систем лінійних рівнянь з двома змінними

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика,хімія, фізика

Навчальна тема

Розв’язання систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

буклет

Проект «Розв’язання систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом» орієнтований на учнів 7 класу при вивченні теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними». Для виконання завдань учні об’єднуються у групи. Кожний учень групи має конкретне завдання з прикладним змістом. Вивчення функцій, їх поведінки та побудова їх графіків є важливим розділом шкільного курсу математики, оскільки знання побудови графіків часто допомагає вирішувати складні завдання, а інколи є єдиним засобом їх вирішення. Вміння будувати графіки функцій викликає великий інтерес в учнів. В процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення і просторова уява. Матеріал проекту являє собою пізнавальний інтерес для учнів і може застосовуватися для різних груп школярів внаслідок своєї узагальненості та практичної спрямованості.


Повний План вивчення теми

[ https://docs.google.com/open?id=0Bzi2JDRlFsDkZG9aaWFCRUlwVGM План вивчення теми]

Навчальні цілі

Систематизувати знання учнів про елементарні функції, способи їх задання, основні властивості; вміння та навичкі будувати їх графіки. Перевірити вміння застосовувати знання практично в нестандартних ситуаціях. Розвивати в учнів комунікативні здібності, прагнення до самовдосконалення, зацікавленість у вивченні предмета, охайність під час ведення записів та виконання побудов графіків функцій на дошці та взошитах. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів,зацікавити учнів проектом. Вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями; виховувати почуття доброти, співчуття, бажання прийти на допомогу. Учні мають навчитися: співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопичення інформації; проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів; синтезувати дані з різних джерел. В ході поекту учні навчаться: наводити приклади: рівнянь з двома змінними; лінійних рівнянь з двома змінними; Формулювати означення: лінійного рівняння з двома змінними; розв'язання рівняннь з двома змінними. Описувати способи розв'язування лінійних рівнянь з двома змінними. Розрізняти рівняння з двома змінними. Знаходити розв’язки рівнянь з двома змінними. Вивчити теми щодо здійснення учнями пошуку в Інтернеті, використання законів про авторське право закон про авторське право та критичного оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту 1. Визначення навчальних потреб учнів 2. Спонукання учнів до самоспрямування у навчанні та співпраці 3. Відслідковування прогресу в навчанні учнів 4. Перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до

          самопізнання
       5. Перевірка рівня здобутих учнями знань та отриманих навичок

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на які попередньо записані вчителем для учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями матеріалу, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження.

Діяльність учнів

На початку проекту вчитель: - проводить урок, на якому дає основні поняття про функції; - готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту; - перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі; - відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам; - проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учнів у три групи; - формулює критерії оцінювання роботи учнів реєстрація блогу інструкція по створенюю мультимедійного проекту.

Учні: - обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; - складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД таблицю, Опитувальник "Що я знаю про алгоритми" і організаційну діаграму. Вчитель демонструє Презентацію з проблемою, в якій описана життєва ситуація, що заставляє замислитись над тим, як краще виконувати будь-які дії, маючи чіткі інструкції чи ні. Також в презентації можна побачити результати опитування ЗХД. Разом обговорюють та оцінюють ідеї учнів, які вони пропонують. Тільки після цього учитель пропонує учням проект. Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію Презантація вчителя. Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - забезпечує групи ресурсами; - згідно плану контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Учні: - консультуються з учителем; - обговорюють проміжні результати; - оформляють проект; - звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - готуються до захисту; - оцінюють роботу в команді.

Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання; форма З-Х-Д


Форма оцінювання блогу

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталля Костянтинівна Дундєва

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

(048)778-04-03, м.Одеса,вул.Матюшенко 29, кв.5

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13-18.08.2012

Місце проведення тренінгу

м.Одеса,

Тренери

Анжела Миколаївна Крижевська