Користувач:Bondarchuk

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Якими шляхами люди намагаються стати щасливими"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

українська література, українська мова.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Б.Лепкий "Цвіт щастя" Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя.

Вік учнів, клас

12років, 7 клас

Стислий опис проекту

В ході проекту учні будуть працювати по групах (Бібліографи, літературознавці,культурологи),результатом роботияких стане певний продукт: презентації, буклети, статті.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом Б. Лепкого[1], проаналізувати твір «Цвіт щастя», дослідити реальне і уявне в новелі; схарактеризувати образ хлопчика, його внутрішній стан; розвивати логічне мислення, пам’ять, творчу уяву, культуру зв’язного мовлення, вміння переказувати сюжет творів, виділяти головну думку, грамотно висловлювати свої думки; формувати світогляд, кругозір; виховувати пізнавальний інтерес, почуття пошани, поваги до життя і творчості Б. Лепкого, прищеплювати риси доброти, чуйності, щирості.

Опис оцінювання

Нотатки у щоденнику, контрольні списки, списки запитань для самоконтролю, опитувальники, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. Оцінюватимуться письмові роботи, презентації, виступи учнів. Оцінювання проводиться у вигляді взаємооцінювання, самооцінювання, оцінювання вчителем, як протягом роботи, так і у кінці..На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб – у вигляді таблиці «ЗХД». Робота над проектом починається з фронтальної бесіди, стартової презентації вчителя. З урахуванням вимог стандарту освіти складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах. Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. У ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і таблицю самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп роботи над проектом. Після завершення роботи над проектом проводиться урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. У ході виступів спікери груп демонструють результати діяльності груп у вигляді випуску презентації «Життєвий і творчий шлях Б. Лепкого. "Б. Лепкий і час", захист статті. Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перед початком проекту Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи в групах, пояснює сенс проведення навчальних занять. Розповідає про проектну технологію учням, батькам. Для батьків готує буклет «Метод проектів». Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернету. Робота над проектом починається з фронтальної бесіди-обговорення і стартової презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів за допомогою таблиці «ЗХД». Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 3 групи, кожна з яких буде мати своє завдання: 1 група «Біографи» - працює над створенням статті за творчістю та життям Лепкого. 2 група «Літературознавці» – створює презентацію «Читаючи твори Богдана Лепкого». Доводить, що “Цвіт щастя” - новела. Знаходить прислів'я та приказки про долю. 3 група «Культурологи» готують презентацію Б.Лепкий і час» Під час виконання проекту Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект. Учні проводять дослідження протягом тижня, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання з теми. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація). Роблять висновки з теми. На підтримку знань і умінь учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту. • Під час захисту проекту учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все. Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі статті, презентації. На завершення роботи колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання. Учитель підводить підсумки всього проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бондарчук Тамара Миколаївна

Фах, навчальний предмет

філолог, українська мова та література

Навчальний заклад

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11

Місто\село, район, область

місто Шахтарськ, Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06-18.06.12

Місце проведення тренінгу

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Тренери

Андрєєва Зінаїда Павлівна