Користувач:Лариса Анатольевна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Як прагнення людини перебувати у місці, "відкритому до високого" впливало на розвиток науки?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інші навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: інформатика, англійська мова.

Навчальна тема

11 клас. Астрономія. Тема «Сонячна система» в якій розглядають наступні питання: Земля і Місяць; Планети земной группи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники; Планет-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран,Нептун та їхні супупники, Плутон та його супутник Харон. Малі тіла Сонячної системи – астероїди, комети,метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів.Етапи формування нашої планетної системи. 10 клас.Фізика. Тема «Динаміка» в якій розглядаються наступні питання: «Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики»

Вік учнів, клас

11 клас, 17 років, Модуль 1-4.

10 клас, 16 років. Модуль 5-6.


Стислий опис проекту

Навчальний проект стосується теми «Сонячна система» та «Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики» з курсу фізики та астрономії 10 та 11 класів (класи з англійським профілем) і покликаний поглибити знання учнів, прищепити учням навички проектної дослідницької діяльності. Завдання учнів - дати власну відповідь на ключове запитання: " Як прагнення людини перебувати у місці, "відкритому до високого" впливало на розвиток науки?". Для цього учням пропонується об'єднатися у групи і відповісти на запитання " Як прагнення людини перебувати у місці, "відкритому до високого" впливало на розвиток науки?" (очікувана діяльність учнів: створення багатосторінкового тематичного блогу на wiki [1] , де кожна група учнів матиме свою сторінку[2] для демонстрації результатів роботи.[3] Результатом роботи буде створена презентація , публікація (англ. мовою), виготовлення макету планети та розрахування практичної задачи (наприклад, 1.Експериментальне визначення радіусу Землі. 2.Розрахунок маси Землі та її густини. 3.Розрахунок космічних швидкостей тіл, які стартують з Землі.) Діяльність учнів в ході виконання проектних робіт спрямована на формування у них знань, вмінь та навичок згідно вимог державних стандартів та чинних навчальних програм, а також на формування у них навичок 21-го століття [4] творчості, іноваційності, критичного мислення, інформаційної грамотності, комунікативних навичок та навичок співробітництва.[5]

Навчальні цілі

Учні називають основні етапи розвитку космонавтики її творців; Наводять приклади з історії розвитку астрономії в Україні; законів збереження імпульсу в природі та техниці; дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів; Називають сучасні галузі астрономії; причини, що обумовили й стимулювали зародження й розвиток астрономії; імена видатних астрономів; планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця; малі тіла Сонячної системи.


Учні розрізняють планети земної групи й планети-гіганти; характеризують Землю як планету Сонячної системи; описують: природу планет і малих тіл Сонячної системи; процес формування Сонячної системи; пояснють причини парникового ефекту, причини виникнення припливів і відпливів; суть астероїдної небезпеки для Землі; обґрунтовують значення вивчення планет для природничих наук.

Опис оцінювання

Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями англійської мови та інформатики проводиться оцінювання початкових навичок готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, створення презентацій), складається графік оцінювання. На початку роботи над проектом відбувається: • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм») • Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту; для аналізу відповідей використовує електронні таблиці, які складає сам, чи електронні таблиці з супровідними діаграмами, які автоматично створюються Google-формою за результатами проходження опитування; • Робота з таблицями «ЗХД» та Т-схемами, де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження; • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням у міні-групах. Впродовж роботи над проектом: • Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів; • Вчитель пропонує бажаючим учням здійснювати рефлексію під час своєї роботи, наприклад, вести блог-щоденник своєї проектної роботи (допомога учням у проведенні рефлексії) • Вчитель пропонує учням зразки міні-підручника, які допоможуть їм у їхній роботі, наприклад, допомогу у плануванні проекту; • Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи (електронна таблиця, Google-документ); • Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними контрольними списками чи формами для оцінювання; • Учні оцінюють свій вклад у групову роботу та своє вміння співпрацювати у групі, користуючись відповідною формою оцінювання співробітництва Наприкінці роботи над проектом: • Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань • Учні демонструють виконані роботи (інтернет-сайти, веб-сторінки, блоги), після чого відбувається їх само оцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання) • В процесі роботи з таблицями «ЗХД» відбувається самооцінка учнями власних навчальних потреб, набутих знань та вмінь • Якщо результатом роботи було створення тематичного блогу, то в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу (зворотній зв'язок від однолітків). Супровідні файли: • Опитувальник для вхідного оцінювання знань учнів • Результати опитування (діаграми) чи Результати опитування (2) • Таблиця ЗХД для оцінки навчальних потреб учнів • Т-схема для оцінювання вхідних знань Форма оцінювання учнівської роботи (блог) Контрольний список для самооцінювання блогу Форма оцінювання: співробітництво Допомога у плануванні проекту Допомога у проведенні рефлексії (шаблон)

Діяльність учнів і вчителя

Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями англійської мови та інформатики проводиться оцінювання початкових навичок готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, створення презентацій), складається графік оцінювання. На початку роботи над проектом відбувається: • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм») • Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту; для аналізу відповідей використовує електронні таблиці, які складає сам, чи електронні таблиці з супровідними діаграмами, які автоматично створюються Google-формою за результатами проходження опитування; • Робота з таблицями «ЗХД» та Т-схемами, де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження; • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах)[6] з подальшим їх обговоренням у міні-групах.

Відомості про автора

==Ім'я, прізвище==Малікова Лариса Анатоліївна

==Фах, навчальний предмет==учитель фізики, астрономії

==Навчальний заклад==ЗОШ №26

==Місто\село, район, область==м. Маріуполь, Донецька обл.

==Контактні дані==Lorraa@yandex.ru

Мій внесок

Створення електронного підручника з елементом теми "Сонячна система". Зміст зразка створення підручника:

1. Звезда по имени Солнце.

2. Удивительное в солнечных закатах.

3. Красный свет заходящего солнца.

4. Голубой цвет дневного неба.

5. Рефракция света в атмосфере.

6. Сплюснутость заходящего солнечного диска.

7. Зелёный луч

8. Кажущееся увеличение размеров заходящего Солнца. Адреса електронного посібника[7]]

ТРЕНІНГИ

Дати проведення тренінгу 25-30 березня 2013 Тренери Селезньова Анна Валеріївна Місце проведення тренінгу ЗОШ № 66