Користувач:Алла Статкевич

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Про мене

Працюю методистом в Житомирському професійному політехнічному ліцеї http://zppl.org.ua

Освіта:Житомирська середня школа №23
Ташкентський інститут іноземних  мов імені Ф.Єнгельса

Педагогічне звання: викладач-методист, Відмінник освіти України

Науково-методична робота

Статті та участь у науково-практичних конференціях:

Інформаційно-комп’ютерні технології в системі дистанційного навчання Великої Британії (Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №30, 2006р.-С.69-72.) Використання інформаційних технологій у навчальному процесі (Проблеми підвищення якості освіти у контексті євроінтеграційних процесів: досвід, інновації, перспективи / За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. Наук.-метод. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006.-С.69-72.) Основні аспекти дистанційного навчання у системі вищої освіти (Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти: Зб. наук. праць / За заг. ред.. О.А.Дубасенюк, Л.В.Калініної, О.Є.Антонової. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006.-С.40-42.) Досвід використання дистанційного навчання вищої школи Великої Британії у контексті перебудови вітчизняної освіти (Модернізація вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2007.-С.121-124) Деякі особливості організації навчального процесу у Відкритому університеті Великої Британії (Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №32, 2006р.-С.87-90.) Використання Інтернету в організації навчального процесу Відкритого університету Великої Британії. Становлення Відкритого університету Великої Британії (історичний аспект)(Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, випуск №40, 2008р.-С.138-141.) Деякі особливості підготовки викладачів у Відкритому університеті Великої Британії Науково-методична конференція «Впровадження нових інформаційних технологій навчання»: Збірник науково-методичних праць Харків, «ХАІ» - 2007.-С.72-75. Особливості впровадження дистанційної освіти у країнах Європи (Міжрегіональна науково-практична конференція молодих дослідників Житомир: Вид-во ЖДУ, 2007.-С.24-27.) Специфіка організації навчального процесу у Відкритому університеті Великої БританіїНауково-практична інтернет-конференція «Українська наука в мережі Інтернет»:Збірник науково-методичних праць Київ: 2008.-С.97-99.http://www.intkonf.org Досвід Відкритого університету Великої Британії в застосуванні Інтернет - технологій (Житомирська науково-педагогічна школа «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів»: здобутки та перспективи: зб. наук. праць / авт. кол. О.А.Дубасенюк, О.Є. Антонова, та інш.; за заг. ред. проф. О.А.Дубасенюк. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С.327-336.)

Посібники-практикуми для студентів фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів з грифом МОНу:(співавтор доцент Кузнєцова І.В.) "COMPUTER SOFTWARE", "COMPUTER HARDWARE", "MATHEMATICS", "PHYSICS"

Мої блоги

Віртуальний кабінет http://virtualkabinet.blogspot.com/

Віртуальний методичний кабінет http://virtual-cabinet.hol.es/metodkab/metodkab.html

Мій внесок

[Мої файли]

Мої закладки

E-mail allastatkevych@gmail.com

Мої захоплення

Подорожі.

Відвідала Велику Британію, Німеччину, Нідерланди,Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Египет, Таіланд, Узбекистан, Казахстан, Росію, Білорусь.