Користувач:Єжилова

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Тут може бути ваша фотографія

Про мене

Прізвище та ім`я Єжилова Алла Михайлівна

Місце роботи Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10

Посада Учитель географії та природознавства

Мій внесок

Мої проекти

Мої файли

Назва проекту

Стан навколишнього середовища в районі проживання

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія

Навчальна тема

Геоекологічна ситуація в Україні

Вік учнів, клас

8-А 13-14 років

Стислий опис проекту

При виконанні данного проекту учні об’єднуються в малі групи та виконують пошукову, дослідницьку та демонстраційну роботу.Учитель пропонує тему проекту,ключові питання проекту .На протязі виконання роботи вчитель здійснює контроль над роботою дітей(за допомогою тестів,самооцінювання,взаємоперевірки ).Результатом проекту має бути засвоєння учнями навчального матеріалу згідно з навчальнимипрограмами та Державнимиосвітніми стандартами

Повний План вивчення теми

https://docs.google.com/open?id=0B3iMcZyMPalGN3VrWHZLc3QtWm8

Навчальні цілі

Ціліпроекту - Формувати знання про природу своєїмісцевості,датиуявлення про впливпрактичноїдіяльностілюдини на їїстан,оцінкуекологічного стану природисвоєїмісцевості й запропонувати заходи їїполіпшення, розвиватиобразнупам’ять,мову,вмінняскладати картосхему екологічного стану місцевості,виховуватилюбов і дбайливеставлення до природи,удосконалитиекспериментальнінавичкитанавичкивикористаннясучаснихінформаційних-комунікаційнихзасобівунавчальнійдіяльності

Опис оцінювання

Напочаткувиконання проекту учнізнайомляться з презентацієювчителя, дізнаються над якимпитаннямїмдоведетьсяпрацювати, яким чином потрібно буде об‘єднатись в групи та як їх робота буде оцінена. За допомогоювчителяучнівідповідають на питання тесту та заповнюютьтаблицю ЗХД для з‘ясуваннярівнязнань та пробілів у навчанні, якіпотрібнозакрити в процесівиконання проекту. Післячогогрупиучнівобговорюють план дій на майбутнє та за допомогоювчителянамагаються правильно йогооформити та розподілитиролі і час виконанняокремихпитань. Щотижня проводиться оцінюваннязнань, вмінь та навичокучнів за допомогоюусногоопитування, анкетування та учнідоповнюютьтаблицю ЗХД. Учитель здійснює за необхідностікоригуючу роботу та допомагаєучнямйтиправильнимшляхом.Під час роботигрупиобмінюються набутим досвідом, консультуються з учителем та людьми, якізаймалисяцією проблемою раніше. Здійснюютьаналізвласнихдосягнень та досягненькожноїгрупи. По закінченню проекту учніскладають тест зізнаньпрограмногоматеріалу. Захищаютьсвій проект та роблятьпублікацію на веб-сайті. Оцінюванняцихвидівроботи проводиться завдяки формам оцінюванняпублікації, презентації. Післячоговчителемпідбиваєтьсяпідсумоквиконаноїроботи і всіучасники проекту отримуютьостаточніоцінки.

Діяльність учнів і вчителя

Кожнагрупа, отримавшиописдослідів, повинна була провести експеримент, заснятиперебігексперименту на фотокамеру , та у першоджерелахзнайтипоясненнярезультатівдослідження. Оскількималих групп буде 4, то вони будутьвідповідновиконуватитакідослідження:вивчення стану атмосферного повітря,воднихресурсів,причинзабрудненнягрунтів, вивченняякостіпитної води.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Єжилова Алла Михайлівна

Фах, навчальний предмет

Учитель географії та економіки

Навчальний заклад

ЗОШ І-ІІІ ступенів№10

Місто\село, район, область

М.Новогродівка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

серпень 2012р

Місце проведення тренінгу

м. Новогродівка,вул.О.Кошового,38


Тренери

Кушнаренко Ірина Миколаївна

Мої закладки

Корисні посилання