Конкурс "1 учень : 1 комп’ютер"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Компанія INTEL Ukraine Microelectronics Ltd. спільного з Міністерством освіти та науки України та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України ініціюють проведення науково-педагогічного експерименту з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах навчального середовища "1 учень:1 комп'ютер" у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD».

Перший етап - конкурсний відбір загальноосвітніх навчальних закладів І-Ш ступенів для участі в експерименті. Тут розміщено умови конкурсу, критерії і порядок оцінювання пропозицій, порядок і терміни оголошення результатів конкурсу та форму заявки.


ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ


Зміст

ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЮ щодо участі в експерименті з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах навчального середовища "1 УЧЕНЬ:1 КОМП’ЮТЕР" у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD» 2008 – 2009 н.р.

1. Вступ

Компанія INTEL Ukraine Microelectronics Ltd. спільного з Міністерством освіти та науки України та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України ініціюють проведення науково-педагогічного експерименту з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах навчального середовища "1 учень:1 комп'ютер" у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD». Цей запит на пропозиції містить умови конкурсного відбору загальноосвітніх навчальних закладів І-Ш ступенів для участі в експерименті, критерії і порядок оцінювання пропозицій, порядок і терміни оголошення результатів кьонкурсу та форму заявки.

2. Мета експерименту

Апробацію інноваційної моделі навчання у середовищі «1 учень: 1 комп’ютер»: зміст, форми та методи навчання, розвиток навичок мислення та формування життєвих компетентностей школярів в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні передбачається здійснювати у ході експерименту з використанням персональних портативних комп’ютерів для учнів (INTEL Classmate PC) у 3-5 класах загальноосвітніх навчальних закладах України І-Ш ступенів. Очікується, що діяльність стосуватиметься розробки і впровадження моделей використання ІКТ в умовах навчального середовища «1 учень: 1 комп’ютер»

• на предметних уроках для підтримки проектних, розвиваючих, пошуково- дослідницьких та інших ефективних методів навчання;

• у позашкільний час для розвитку творчих навичок та життєвих компетентностей учнів.


Під час експерименту не може здійснюватися комерційна діяльність, що передбачає отримання прибутку (наприклад, надання платних освітніх послуг населенню з використанням Intel Classmate PC).

У рамках конкурсу будуть розглядатися пропозиції щодо участі в експерименті, які мають чітко окреслений інноваційний підхід до використання ІКТ в освіті.

3. Мета конкурсу

Відібрати 5 шкіл для проведення експерименту у 2008 році та ще 5-10 шкіл для поширення експерименту у 2009 році.

4. Учасники конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути загальноосвітні навчальні заклади І-Ш ступенів, які мають не менше 3 класів на паралелі 3-5 класів. Школи повинні мати успішний досвід ефективного впровадження ІКТ у навчально-виховний процес та бути технічно і методично готовими для апробації інноваційної моделі навчання у середовищі «1 учень : 1 комп’ютер».

У конкурсі не можуть брати участь приватні установи, релігійні та політичні організації.

5. Географія конкурсу

До участі в цьому конкурсі у 2008 році запрошуються загальноосвітні навчальні заклади, які розташовані в Полтавській, Дніпропетровській і Донецькій областях, а також у містах Київ та Одеса.

6. Вимоги до ЗНЗ – учасників конкурсу

Для ефективного впровадження моделі «1 учень : 1 комп’ютер» з використанням персональних портативних комп’ютерів INTEL Classmate PC загальноосвітні навчальні заклади (ЗНЗ) – учасники конкурсу- мають відповідати таким умовам:

• Мати досвід з ефективного використання ІКТ у навчально-виховному процесі;

• Мати підключення до мережі Інтернет;

Усі класні кімнати, де навчаються учні, які братимуть участь в експерименті (очікується, що це будуть 3-4 класні кімнати в кожній школі), повинні становити локальну мережу і бути підключені до мережі Internet за бездротовим протоколом Wi-Fi швидкістю не менше 128 Kbit\сек (за умови одночасної роботи в Інтернеті 30 комп’ютерів Classmate PC)

• Мати сервер, який також повинен слугувати сервером бездротової локальної мережі для автономної роботи 100-120 персональних портативних комп’ютерів Classmate PC;

• Забезпечити ноутбуками вчителів, залучених до експерименту (3-4 учителя);

• Забезпечити підготовку вчителів-учасників експерименту за програмою Intel «Навчання для майбутнього», якщо вони не проходили такого навчання раніше.

7. Терміни проведення конкурсу

Заявки для участі в конкурсі приймаються до 10 серпня 2008 р.

8. Форма підтримки переможців конкурсу

Загальноосвітнім навчальним закладам – переможцям конкурсу буде передано на безоплатних засадах до 120 персональних портативних комп’ютерів Intel Classmate PC для реалізації заявлених проектів. Комп’ютери будуть передані до 28 серпня 2008 р.

Одночасно з передання комп”ютерів буде проведено їх технічну підтримку, перевірку роботи їх у мережі, за потреби - надані консультації з модернізації технічних засобів, налаштовано роботу програмного продукту на вчительському комп'ютері.

Також буде проведено низку навчальних заходів для вчителів, які братимуть участь в експерименті.

Надано також буде сервісну підтримку переданим персональним портативним комп’ютерам Classmate PC впродовж 24 місяців.


9. Процедура подання заявок

Загальноосвітні навчальні заклади, які бажають взяти участь у конкурсі, мають заповнити «Заявку на участь у програмі з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах навчального середовища "1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР" у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD» 2008 – 2009 н.р.», яка надсилається разом з цим документом. Електронну форму її можна також скачати з сайту www.iteach.com.ua/mediawiki - у розділі «Конкурс “1 учень : 1 комп’ютер»

Заявка має бути подана від навчального закладу і містити пропозиції - міні-проекти вчителів, які засвідчать можливість найефективнішого використання персональних портативних комп’ютерів Classmate PC у навчальному процесі.

Заявка на участь у конкурсі повинна бути подана за формою, що додається. Відомості мають бути конкретними, інформативними і змістовними. Заявка розглядатиметься лише у випадку, якщо надано всю інформацію, яка передбачена. До заявки можуть бути долучені додаткові матеріали: наприклад, гарантійні листи про надання мережевого обладнання чи його придбання; угоди про знижки на доступ до мережі Інтернет від місцевих провайдерів, публікації, що підтверджують інноваційні підходи вчителів, які будуть впроваджувати проект.

Для розгляду приймаються заявки, які надійдуть і будуть зареєстровані у базі даних учасників конкурсу до 18.00 години 10 серпня 2008 р. Про реєстрацію заяки установа-заявник інформуються за вказаною адресою електронної пошти.


10. Розгляд заявок учасників конкурсу

Попередній розгляд заявок для участі у конкурсі за формальними ознаками (відповідність заявки умовам конкурсу, повнота наданої інформації, дотримання термінів подання заявки) здійснює адміністрація освітніх програм корпорації Intel в Україні. У випадку невідповідності заявки умовам вона може бути відхилена.

Розгляд заявок і прийняття рішення про залучення того чи іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснює журі конкусу. Воно формується з представників корпорації Intel, МОН України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, педагогів-практиків та науковців. Головою журі є в.о. директора Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України Завалевський Ю.І.

Рішення журі приймає за бально-рейтинговою системою. Член журі виставляє свою оцінку проекту у оціночній формі. Член журі має право оцінювати лише ті проекти, в обговоренні яких він бере безпосередню участь. Член журі не може брати участі в оцінці конкретного проекту, якщо підтримує регулярні відносини із закладом-заявником; перебуває у родинних стосунках з керівником проекту чи іншим ключовим його учасником.

11. Критерії оцінки заявок

• відповідність умовам конкурсу;

• наявність оригінальних й унікальних ідей використання ІКТ в навчальному процесі або інших інноваційних рішень у пропозиціях;

• спрямованність використання ІКТ на формування життєвих компетентностей учнів та розвитку мислення;

• наявність досвіду у створенні навчальних програм або ППЗ чи е-змісту;

• спрямованність результатів експерименту на довготривалі позитивні зміни;

• відповідність кваліфікації вчителів-учасників поставленним завданням експерименту;

• відсутність комерційного інтересу;

• забезпечення технічних умов для проведення експерименту? (Інтернет, сервер, ноутбуки для вчителів);

• врахування існуючого досвіду у цій сфері інших закладів освіти;

• забезпечення науково-методичного супроводу експерименту;

• конкретність і можливість вимірювання заявленого кінцевого результату експерименту.

Заявки, що надійдуть у вказаний термін, розглядатимуться журі з 10 до 18 серпня. Про рішення журі всі учасники будуть повідомлені за вказаною в заявці адресою електронною поштою 21 серпня 2008 р. Організатори не надають заявнику – ні усно, ні письмово – пояснення причин, чому заявку не було підтримано. Рішення журі кінцеве і не переглядатимється.

12. Терміни і умови надання підтримки переможцям конкурсу

З переможцями конкурсу і компанією Intel будуть підписані Договори пожертви майна, які визначатимуть відповідальність керівника загальноосвітнього навчального закладу, а також обов’язок подавати звітніть за використання наданого обладнання в рамках експерименту. Договір може бути розірваний у випадку:

• не виконання переможцем конкурсу умов договору;

• не забезпечення технічних умов для ефективного використання персональних портативних комп’ютерів Classmate PC для проведення експерименту;

• не звітування за результатами експерименту.

Після підписання угоди комп’ютери Classmate PC будуть передані на баланс загальноосвітнього навчального закладу чи районного управління освіти та встановлені у терміни, що будуть зазначені в угоді.

13. Звітність і контроль

По закінченню половини терміну експерименту навчальний заклад повинен подати до ІІТіЗО МОН України та дирекції освітніх програм Intel проміжний змістовний звіт про хід його виконання. Заключний звіт подається за результатами участі в експерименті впродовж одного місяця.

Додаток 1

Технічні характеристики персонального портативного комп’ютера Classmate PC для школярів

o процесор – Intel Mobile Processor ULV 900 МГц (без L2-кэша), 400 МГц FSB;

o чіпсет – Intel 915GMS + ICH6-M;

o пам’ять – DDR2I 256M SO-DIMM;

o екран – LCD 7 дюймів розрішенням 800 x 480 пікселів,світодідна підсвітка;

o Замість HDD – 1 ГБ або 2 ГБ NAND-флеш пам’яті (2 ГБ у випадку, якщо використовується ОС Windows XP Pro);

o аудіо – вбудовані стереодинаміки і мікрофон, роз’єми для зовнішніх підключень;

o мережа – 10/100 Мбит Ethernet + WLAN 802.11 b/g (мережева ідентифікація;ноутбука і його компонентів – захист від крадіжок і перепродажу);

o клавіатура – повноформатна і захищена від вологи;

o сенсорна панель – стандартна з двома кнопками;

o опційно – бездротяний "олівець" Note Taker;

o акумулятор – до чотирьох годин роботи;

o габарити корпусу – 245 x 196 x 44 мм;

o вага – 1.3 кг;

o операційна система – Windows XP Pro або Mandriva Linux.

Новини щодо реалізації експерименту в Україні

З 22 по 26 червня 2009 року на базі Національного університету державної податкової служби України м. Ірпеня Київської обл. відбувся науково-практичний семінар «Науково-методичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі у середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків»

Навчання для учасників проекту «1 учень – 1 комп’ютер»

ПРЕС-РЕЛІЗ "Проект 1 ученик - 1 компьютер воплощается в жизнь"

Відбувся перший всеукраїнський семінар для учасників проекту "1 УЧЕНЬ - 1 КОМП'ЮТЕР"

м. Біла Церква, 2-6.02 2009

2-6 лютого 2009 року у м. Біла Церква Корпорація INTEL спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів провели навчально-презентаційний семінар для ознайомлення з проектом «1 учень – 1 комп’ютер».

Під час семінару було презентовано концепцію та мету експерименту, досвід проведення подібних експериментів в інших країнах світу з використанням учнівських мобільних комп’ютерів, було також організовано навчальний тренінг на базі нетбуків INTEL Класмейт ПК. Учасники семінару обговорили організаційні, технічні і змістовні питання розвитку проекту, ознайомились з методичними рекомендаціями й рішеннями, які можливо використати в середовищі «1 учень - 1 комп'ютер». Для проведення навчального тренінгу було запрошено тренера з Новосибірська (Росія) Лівенець Марину Олександрівну. У роботі семінару взяли участь представники шкіл – учасників експерименту з Дніпропетровської, Донецької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей.

Переглянути фотозвіт можно тут [1]В УКРАЇНІ РОЗПОЧАВСЯ ЕКСПЕРИМЕНТ "1 УЧЕНЬ - 1 КОМП'ЮТЕР"

З метою об’єднання зусиль для створення оптимальних умов для здобуття учнівською молоддю України освіти якісно нового рівня, що забезпечить формування у неї ключових компетенцій і навичок ХХІ століття 23 липня 2008 р. була підписана Угода про наміри між Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Компанією INTEL Ukraine Microelectronics Ltd. Відповідно до цієї угоди, починаючи з 2008 року, загальноосвітні навчальні заклади України безоплатно отримують від Компанії INTEL 2000 портативних комп’ютерів Classmate PC для реалізації експерименту „1 учень - 1 комп’ютер”.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 54 від 2 лютого 2009 року розпочато педагогічний експеримент «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків». Наукове керівництво здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України в особі кандидата педагогічних наук, начальника відділу менеджменту освіти та вивчення педагогічного досвіду ІІТіЗО Міністерства освіти і науки України Пушкарьової Тамари Олексіївни. Перші кроки впровадження проекту «1 учень - 1 комп’ютер» в Україні