Книжка про книжку

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту.

Книжка про книжку

Опис проекту

При роботі над проектом використовуються знання з предметів: читання, рідна мова, “Я і Украіна”, образотворче мистецтво, трудове навчання + комп‘ютерна грамотність. У проекті брали участь діти 2-х класів ЗСШ № 77 та ЗСШ № 64 м.Львова віком 7-8 років. Проект реалізовувався протягом 2006-2007 навчального року.

Ідея проекту виникла при обговоренні проблем, пов‘язаних з підвищенням рівня читацької культури сучасного молодшого школяра. За мету вчителями було поставлено створити умови, щоби діти захопилися книгою, вдосконалили техніку читання для успішної урочної та позаурочної діяльності. У серпні 2006 року вчителі других класів двох сусідніх шкіл вирішили організувати роботу своїх учнів у спільному проекті «Книжка про книжку», де діти могли би дізнатися про історію виникнення книги, про те, як виготовляли книжки у давнину та у сучасному світі, обговорити роль та значення книги у сьогоденні, коли є багато інших засобів отримання інформації. Були продумані навчальні цілі та діяльність учнів, коли діти могли б спілкуватись та обмінюватись отриманими знаннями, обговорювати результати своєї діяльності, набувати нові навички та вміння, розвивати навички мислення високого рівня. Ключове питання проекту: Де шукати наймудрішого співрозмовника? Під час роботи у проекті розглядалися такі питання: Чи можна сьогодні обійтись без книжок? Яка книга для мене найулюбленіша і чому? Чи можу я створити книгу?

Учні проаналізували книги українських авторів, львівських письменників, створили міні-видавництва у своїх класах, обмінювались отриманою інформацією, «видавали» свої власні книжки за допомогою батьків та вчителів, досліджували книжки у класних бібліотечках та у своїх домашніх бібліотеках. Порівнювали, що є спільного і чим відрізняються книжки різного напрямку ( художні, довідникова література, підручники і т.д.), дізнавалися про професії людей, які беруть участь у створенні книги, про те, хто за що відповідає у видавництві книжок. Аналізували, з яких реальних частин створена кожна книга, ознайомились з книгами на електронних носіях, порівняли з друкованими книжками, відобразили результати досліджень у міні-книжках під назвою «Мої міркування про книжку», які виставлялися на постійному стенді-виставці в класі «Книжка про книжку». Під час уроків трудового навчання виготовляли друкарські букви, які використовували для створення друкованих текстів. Досліджували алфавіт та значення букв. Обмінювались своїми досягненнями з учнями сусідньої школи.

Відбулися екскурсії в музей та бібліотеки, зустріч з львівською письменницею М.Людкевич. Під час роботи у проекті діти відображали результати своїх досліджень у презентаціях, випускали шкільну газету для своїх однолітків у сусідній школі. Були проведені такі форми роботи з учнями як реаліті-шоу (День читання в школі) та «Читацьке коло». Як результат проекту учнями було створено альманах «Книжка про книжку», у якому поєдналися роботи учнів двох шкіл.

При підготовці і створенні презентацій учні набули навичок використання програми PowerPoint для яскравої демонстрації результатів свого дослідження, вчилися коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей. При демонстрації презентацій розвивали навички виступати перед аудиторією, при складанні діаграм учні вчились порівнювати, аналізувати, співставляти факти. Учні розповідали про проект, випускаючи інформаційний бюлетень, готували матеріал про «Кобзар» Т.Г.Шевченка – головну Книгу українців (оскільки публікація готувалася до випуску в березні, до Шевченкових днів), за допомогою вчителів знаходили в Інтернеті ілюстрації до бюлетеня. Створюючи публікації в Microsoft Publisher, школярі набували вмінь аргументовано доводити власну думку, використовувати повні речення, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки.

У квітні 2007 року учні взяли участь у конкурсі проектів Залізничного району м.Львова, де захищали свої презентації перед іншими учасниками конкурсу, батьками та вчителями району і отримали визнання від журі конкурсу та перемогу у номінації «Наймолодший дослідник». Проект було рекомендовано представити на міському конкурсі проектів, який відбувся у кінці травня 2007 року, проект було відзначено як один з найкращих, представлених на конкурсі.

Діяльність учнів та вчителів в ході проекту.

І етап – Учні ознайомлюються з темою проекту, Ключовим та Тематичними питаннями, обирають тему свого дослідження Відбувається пошук матеріалів про книгу та її створення, про історію виникнення книги, обговорення.

ІІ етап - Об’єднуються в групи за вподобаннями та планують роботу над дослідженнями Етап «Дослідники книги» - знаходять у книгах професії людей, які беруть участь у створенні книги, дізнаються, хто за що відповідає у видавництві книжок. Аналізують, із яких реальних частин створена кожна книга, ознайомляться з книгами на електронних носіях, видають свої власні книжки під назвою «Мої міркування про книжку», які виставляють на стенді-виставці «Книжка про книжку». Учні планують, розробляють сценарій мультимедійної презентації. Створють індивідуальну або групову презентацію про світ книги, презентують її перед іншими учнями.

Етап «Дослідники книжок вдома» – дізнаються вдома, які книжки зберігаються в родинах, скільки їх є, яке призначення цих книг, які видавництва їх видавали, які прислів‘я склав народ про книжки, чому саме ці книжки зберігаються в родинах, які книжки є в сім‘ях улюбленими і чому. Учні заповнюють бланки «Досліджую книгу», діляться результатами своєї роботи в класі на виставці «Книжка про книжку».

Етап «Дослідники-історики» – учні відвідують бібліотеку № 26, музей ім.І.Федорова, дізнаються про видатних письменників Львівщини. Готують повідомлення про це і виступають з ними на уроках читання . Створюють мультимедійні презентації під час занять у комп‘ютерному класі. Учні створюють міні-видавництво в класах, під час уроків трудового навчання виготовляють друкарські букви , які використовують для створення друкованих текстів. Обмінюються своїми досягненнями з учнями сусідньої школи. Учні беруть участь у зустрічі з львівською поетесою М.Людкевич, дізнаються про те, як формується зміст книжки, намагаються створити власні твори поетичного напрямку.

Етап «Дослідники-журналісти» - учні розповідають про проект, випускаючи інформаційний бюлетень, готують матеріал про «Кобзар» Т.Г.Шевченка (оскільки публікація готується до випуску в березні, до Шевченкових днів), за допомогою вчителів знаходять в Інтернеті ілюстрації до бюлетеня. За результатами створюють публікацію «Книжка про книжку» та дарують її одноліткам сусідньої школи.

ІІІ етап - Всі учні пишуть по одній сторінці для збірника «Книжка про книжку», сторінки об‘єднуються, випускається загальний збірник-альманах, укладачами якого є учасники проекту «Книжка про книжку»

Кінцевий продукт проекту.

Збірник-альманах «Книжка про книжку»

Значення проекту

Головним результатом нашої роботи стало те, що вчителям вдалось прищепити своїм вихованцям любов до книги, повагу до Слова. Наші учні не просто вдосконалили техніку читання (що у початковій школі є дуже важливим!), а навчилися вдумливому читанню, розвинули своє мислення. Важливою частиною роботи була тісна співпраця з батьками. Дуже цікавим було те, що діти обмінювались своїми досягненнями з учнями сусідньої школи, старалися представити свої роботи на належному рівні, відчули дух змагання і радість перемог, навчилися гідно переносити поразки та долати помилки. Важливим результатом стало те, що діти навчились результативно спілкуватись. Цей проект передбачає не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв‘язання нових та практичних завдань. Учні побували у різних ролях ( лідера, виконавця, художника, коректора, редактора, автора). Проект допоміг розширити коло спілкування дітей, познайомив з різними точками зору на одну проблему, навчив маленьких учнів робити самостійні висновки.

Для яких навчальних предметів може бути запроваджений?

Читання, рідна мова, ознаймлення з навколишнім світом, історія, образотворче мистецтво, трудове навчання, інформатика

Корисні і цікаві посилання

  • Так ми працювали [1]
  • Фотозвіт про роботу у проекті "Книжка про книжку" [2]
  • Презентація про роботу у проекті "Книжка про книжку" [3]
  • Приклад учнівської презентації проекту "Книжка про книжку" СЗШ №77 м.Львова[4]
  • Приклад учнівської презентації проекту "Книжка про книжку" СЗШ №64 м.Львова[5]

Автори проекту

Орлова Т.Г., вчитель СЗШ №77 м.Львова, Біда С.Б., вчитель початкових класів НВК "Гроно" м.Львова

orlova на i.ua
ICQ: 463828843