Знам'янка.Модуль5.Група3

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Як мені забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у групах?

Відповідь на запитання -- Катерина Ткаленко 21:36, 9 грудня 2013 (EET)

Гадаємо, що для забезпечення об’єктивності, доцільним буде наступне: - різділити функції в групі; - організувати взаємоперевірку та ваємооцінювання; - провести підсумкове діагностування, що дозволить оцінити не просто участь учня в процесі роботи групи, а якість осмислення і засвоєння саме ним певного об'єму інформації; - надати можливість кожному для виступу; Головна мета оцінки – стимулювання пізнання. Але оцінюємо ми не лише у балах - оцінюємо словами, інтонацією, мімікою. Дитині важлива ситуація успішності. Ступінь успішності багато в чому визначає і самопочуття, і ставлення до світу, і бажання працювати далі.

Відповідь на запитання --Анна Жиленкова 17:03, 11 грудня 2013 (EET) Керівникові групи та вчителеві слідкувати за чітким виконанням поставлених завдань. Розподілити ролі в групі: головуючий, посередник, секретар, доповідач. Створити картки само- та взаємооцінювання. Контролювати роботу кожного можна за допомогою індивідуальних звітів. Роботу, яку презентує учень, має оцінювати не лише вчитель, а й група в цілому.

Відповідь на запитання --Рябич Тетяна 16:54, 14 грудня 2013 (EET) Введення накопичувальної системи балів для кожної групи вцілому та кожного її учасника зокрема. Рівномірний розподіл завдань між усіма учасниками групи. Заздалегідь розподілити завдання між учасниками групи за попередньо проведеним анкетування, що передбачає визначення рівня знань кожного учасника групи.

відповідь на запитання --Віта Хотелюк 15:57, 15 грудня 2013 (EET)Для того, щоб забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у групах потрібно: - у кожній групі розподілити ролі; - встановити критерії оцінювання для кожної ролі; - повідомити учнів про мінімальну та максимальну оцінку, а також об'єм роботи, що відповідає даній оцінці; - здійснювати контроль за роботою кожної групи та кожного учня зокрема; - надати можливість оцінювати роботу кожного учня учасниками своєї групи та інших груп.

відповідь на запитання --Дордюк Олена 19:08, 15 грудня 2013 (EET) На мою думку,щоб забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у групах,потрібні індивідуальний підхід,рівнева диференціація і постійний контроль з боку вчителя та учасників проекту.

Відповідь на запитання --Тетяна Лазарєва 19:23, 15 грудня 2013 (EET)

Проведення різноманітних видів формуючого оцінювання призведе, на мою думку, до формування в учнів компетентностей, передбачених у державних стандартах освіти та дасть змогу оцінити рівень навчальних досягнень кожної дитини.

Відповідь на запитання--Вікторія Шевченко 12:29, 22 грудня 2013 (EET)

Для того, щоб об'єктивно оцінити навчальні досягнення кожного учня, якщо вони працюють у групах, необхідно: визначити об'єм роботи; час для виконання роботи; ознайомити учнів з критеріями оцінювання; різділити функції в групі; організувати взаємоперевірку.