Захист проекту "Сума кутів трикутника"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Форма оцінювання

На початку проекту
Опитування/Анкетування; Мозкова атака; Обговорення oсновних запитань; Перегляд презентації вчителя та її обговорення; Використання «Асоціативного куща»; Робота з таблицями «ЗХД»
Опитувальник/тест; Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався); Журнали спостережень; Записи/нотатки вчителя; Презентація Основних запитань
Впродовж роботи над проектом
Анкетування; Консультації; Самостійна робота з Формами оцінювання (само- та взаємооцінювання); Розв’язування задач
Анкета; Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки; Форма для оцінювання продуктів проекту; Письмові огляди, звіти; Журнали спостережень учнів; Форми для надання зворотного зв’язку
Наприкінці роботи над проектом
Демонстрація (захист проекту): презентація,pольова гра; Опитування; Робота з таблицями «ЗХД»
Підсумкове есе; Форма оцінювання публікації, презентації (продукту); Таблиця «ЗХД»
Оцінювання проекту з теми

Приклад учнівської роботи

Приклад роботи учня

Вступний документ або презентація

Буклет_Метод проектів

План оцінювання (графік і опис)

На початку проекту вчитель проводить опитування ЗХД. Потім учням демонструється презентація, за підсумками якої учням стає зрозуміло, що їм потрібно знати та вміти наприкінці проекту. Також учні знайомляться із системою оцінювання свого проекту.
Кожного тижня вчитель перевіряє план роботи та його виконання і робить певні позначки. Вчитель може корегувати роботу учнів та вносити пропозиції, якщо учні цього потребують.
Під час роботи над проектом учні можуть спілкуватися зі своїми однокласниками, вчителем та з іншими людьми для самооцінки, самовдосконалення, обговорення ідей тощо. Обговорення може проводитись в чатах, блоґах та інших веб-сервісах. Після закінчення роботи над проектом учні захищають свій проект.
Оцінювання відбувається за певною формою.

Допоможні матеріали для фасилітації

Приклад оформлення проекту в текстовому редакторі
Приклад оформлення презентації