Життя як детектив

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Життя як детектив

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література. Додаткові предмети: психологія, інформатика

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні будуть знати життєві шляхи письменників-детективів та їхні найкращі твори; сформують уявлення про особливості детективної літератури на грунті власної читацької компетентності; розвинуть навички дедуктивного методу; з’ясують ідею творів, їх підтекст, зможуть аналізувати образи, порівнювати різні твори; швидко та ефективно шукати інформацію, критично оцінювати інформаційні ресурси, відповідально ставитися до авторського права, вміти публічно виступати, узагальнювати та оцінювати факти, формулювати та аргументувати власну точку зору; використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації; оволодіють базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації; проявляти ініціативність з покращення навичок для досягнення вищого рівня; визначатимуть чітко навчальні завдання, виділяючи головні завдання та здійснюючи їх без зовнішнього стороннього нагляду.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект з предмету Світова література, 7 клас. Тема, яка розглядається - «Життя як детектив». В ході виконання проекту учні вивчали творчість письменників-детективів, досліджували особливості детективної літератури, з’ясовували ідею творів, їх підтекст, ознайомилися з літературознавчими та психологічними поняттями: детектив, підтекст, дедукція, дедуктивний метод, інтрига;(знаходять інформацію в підручниках, інтернеті, довідниках). Проект спрямований на закріплення та систематизацію знань з теми, формування уявлення про особливості детективної літератури на грунті власної читацької компетентності; розвиток навичок дедуктивного методу, аналізу творів, вміння швидко та ефективно шукати інформацію з різних джерел: книг, мережі Інтернет;праці в групах та створення спільних творчих продуктів. В рамках проекту учні проаналізують приклади з життя та зрозуміють значущість дедуктивного методу та різнобічного навчання; зможуть висловити власну думку щодо поведінки та вчинків людей у різних життєвих ситуаціях; В ході роботи учні будуть виконувати наступні ролі: дослідників, психологів, літературознавців, акторів, ідейних наставників. Кінцевим продуктом діяльності буде учнівська конференція. На якій учні будуть демонструвати свої мультимедійні презентації з теми проекту.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою анкетування. Форму З-Х-Д та організаційну діаграму учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності. В ході проекту учні заповнюють контрольні списки планування проекту, контрольні списки групової роботи, форми самооцінювання. За допомогою форм оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання надаються учням на початку проектної діяльності, форми самооцінювання, форми взаємооцінювання групової роботи використовуються всередині проекту.

Діяльність учнів та вчителя

На початку проекту за допомогою вступної презентації та бесіди з дітьми, вчитель проводить актуалізацію знань та оцінку первинного досвіду учнів з теми. Тема проекту презентується батькам та учням за допомогою буклету 1.1,1.2, завдяки мозкової атаки учні обговорюють тему. В ході анкетування учні виявляють свій рівень знань. Заповнюють перший та другий стовпчики таблиці З-Х-Д, заповнюють організаційну діаграму. Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході проекту учні заповнюють контрольні списки планування пректу, форми групової роботи, форми самооцінювання. За допомогою цих форм оцінюються кінцеві продукти учнівської діяльності. Контрольні списки оцінювання надаються учням на початку проектної діяльності, форми самооцінювання використовуються в середині проекту. В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. На підготовчому етапі вчитель ставить проблемні питання та зацікавлює дітей. Усі учні знаходять та опрацьовують матеріал з теми «Життя як детектив» у підручниках, енциклопедіях та інших книжках. Для виконання всіх завдань учні повинні почати роботу в Інтернеті. Для цього перед початком роботи в Інтернеті вчитель надає інструктаж щодо безпечної роботи в Інтернеті; розповідає про авторське право та плагіат, дає інструкції по пошуку в Інтернеті, розповідає про правильність оформлення використаних джерел, дає каталог освітніх ресурсів та каталог сайтів, де викладена інформація з обраної тематики. На початку роботи учні проходять тестування «Авторське право». Впродовж першого етапу вчитель пропонує вступну презентацію з теми. Після презентації проводить мозкову атаку та ставить ключові та тематичні питання, що спонукає об’єднанню в 3 групи та виявленню інтересів учнів. На цьому ж етапі вчитель встановлює строки виконання (обговорює з учнями кожний етап роботи та об’єм роботи на кожному уроці), знайомить з формами захисту та з правилами оформлення проектних робіт. При знайомстві з темою дослідження, у рамках цього проекту вчитель надає конкретні завдання учням (одна група досліджує та аналізує інформацію про розвиток детективної літератури, інша досліджує психологічний аспект детективної літератури, кожна з двох груп готує презентацію зі своєї проблеми; третя–систематизує і відпрацьовує усю інформацію, створюючи вже спільний кінцевий продукт. Усі учні дотримуються плану роботи, який був їм запропоновано та обговорено на першому етапі проекту(вступна презентація вчителя). На цьому етапі учні розробляють графік роботи своєї теми та розподіляють обов’язки та завдання, згідно з теми та графіка роботи в кожній групі. На другому етапі усі учні проводять дослідження веб-сайтів та знаходять, аналізують теоретичний матеріал з теми, використовуючи Інтернет. Після збору інформації учні обговорюють проблемне питання, дискутують та роблять висловлювання щодо проблеми дослідження. Учитель надає учням заплановані підказки впродовж виконання проекту для того, щоб учні обмірковували те, як вони навчаються. 1-2 уроки. Запропонувати учням пройти анкетування за анкетою "Світ детективної літератури". Після чого демонструвати презентацію «Життя як детектив» для визначення навчальних цілей, учні заповнюють З-Х-Д схеми, організаційні діаграми. Ознайомившись з ключовим запитанням (Чи важливі у нашому житті деталі?) та тематичними питаннями (Як поява детективів вплинула на розвиток суспільства? Чи можна застосовувати знання з дедукції у своєму житті?), учні об’єднуються в групи для спільної роботи над проектом. Кожна група складає план проектної діяльності. Ролі в групах можуть бути такими: історики-дослідники, психологи-дослідники, дизайнери. Кожна група виконує такі завдання: - знаходять історичні матеріали щодо виникнення детективної літератури та цікаві факти з життя письменників-детективів, досліджують вплив цього жанру на суспільство - досліджують психологічні поняття, якими оперує детективна література; - досліджують роль дедукції у сучасному світі: - досліджують можливість застосування дедуктивного методу в повсякденному житті на практичних прикладах, - оформлюють результати у вигляді презентації. Учні отримують контрольні списки до своїх продуктів проектної діяльності.

3-4 уроки. Учням надається шаблон створення презентації. Учні здійснюють пошук необхідної інформації. Оцінюють знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, що роздаються вчителем. При використанні матеріалів учні вказують посилання на джерело інформації. В процесі роботи над проектом учні спілкуються за допомогою електронної пошти всередині групи для надсилання матеріалів, службами обміну миттєвими повідомленнями для спілкування он-лайн при обговоренні питань з теми. Виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. Заповнюють форми для самооцінювання та взаємооцінювання. Учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності (Приклад учня). Кожна група презентує свою роботу на учнівській конференції. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Німець Наталія Василівна

Фах, навчальний предмет

Учитель російської мови та літератури

Навчальний заклад

Безіменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

село Безіменне Новоазовського району Донецької області

Контактні дані

село Безіменне, вул.Миру, 19-а

(06296)39236

bezimen.school@mail.ru

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.08.2012-17.08.2012

Місце проведення тренінгу

Безіменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Тренери

Борзенко Алла Олексіївна