Друге відкриття Америки

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

«Друге відкриття Америки»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет – географія, 7 клас, тема 3 «Південна Америка» розділ ІІ «Материки» (7 год).

Допоміжні предмети:

Історія – тема 4. Європейські держави в добу середньовіччя (5),

Інформатика – тема 5. Комп’ютерні мережі (6 год.),тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.),

Трудове навчання – тема 1. Вступ (1) Основні види технологічної діяльності у побуті: приготування їжі, прання, ремонт квартири тощо.

Навчальна тема (як записано в програмі)

тема 3 «Південна Америка» розділ ІІ «Материки» (7 год).

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Проект «Друге відкриття Америки» для учнів 7 класу з курсу «Географія материків та океанів», тема № 3 «Південна Америка» розділу ІІ «Материки». Під час роботи над проектом учні сформують загальне уявлення про географічне положення і природу материка, поглиблять знання про історію відкриття, використають набуті знання у нестандартних ситуаціях, вдосконалять свої навички роботи з картами. Учні навчаються працювати з інформаційними джерелами, знаходити інформацію, яка стосується теми проекту, відбирати та аналізувати інформацію (за зразком), застосовувати методи проектної діяльності, планувати свою творчу діяльність. Учні будуть об'єднані в 5 груп за інтересами та рівнем загальної підготовленості, кожна з яких має створити свій продукт, а саме розроблять візитні картки міст, буклет «Історія відкриття Південної Америки у фактах та обличчах» в Microsoft Publisher, створять презентацію «Подорож природними зонами» в Power Point, приготують блюдо національної кухні однієї з країн, доберуть факти до збірки рекордів материка.

Повний План вивчення теми

Повний План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні зможуть здійснити наступне:

-з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки між географічним положенням та природою материка,

-складати стислий опис невеликої території на прикладі природних зон та міст материка,

-аналізувати історію відкриття,

-оволодіти навичками роботи в комп’ютерних програмах на навчальному рівні,

Очікувані результати:

-формування в учнів навичок ХХІ століття, а саме - вміння працювати з інформацією та медіа,. використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування та досліджень, володіння базовим розумінням етичних і правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації,

-використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, зробити самооцінку розроблених продуктів.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Робота на початку проекту

вимагає виявлення попередніх знань учнів, пристосування до взаємодій, баченні основних питань теми. Рівень попередніх знань виявляється методом опитування з використанням тестових завдань та таблиці «ЗХД».

Впродовж роботи над проектом

Учитель забезпечує зворотній зв'язок між вчителем та учнями; учні здійснюють самооцінювання навичок спільної діяльності за формою оцінювання навичок спільної діяльності.

Наприкінці роботи над проектом

Діти заповнюють таблиці «ЗХД», оцінюють свої продукти за наданими вчителем формами (форма оцінювання презентації, форма самооцінювання прикладу учнівської роботи). Вчитель оцінює роботу як груп, так і окремих учнів за критеріями оцінювання діяльності учнів.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Робота на початку проекту

На цьому етапі вчитель демонструє вхідну презентацію з метою пояснення дітям особливостей проектного навчання. При цьому акцентує увагу на видах творчих робіт і строках реалізації проекту. Батькам та учням вчитель презентує буклет «Проектна технологія». На основі вимог Державного стандарту середньої школи складаються критерії оцінки всіх учнівських видів робіт, за якими буде здійснюватися контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах.

Впродовж роботи над проектом

Учитель виконує роль фасилітатора, спостерігає, коригує роботу груп. Учні протягом двох тижнів проводять дослідження, створюють матеріали на основі шаблонів вчителя, а саме:

група «Географічне суспільство» готує картотеку визитівок міст Південної Америки за шаблоном визитівки,

група «Туристична фірма» - мультимедійну презентацію «Природні зони Південної Америки»,

група «Союз істориків» - буклет «Історія відкриття материка у фактах і обличчях» за шаблоном буклету,

група «Відділ статистики» - збірка рекордів материка, використовують шаблон збірки рекордів,

група «Кафе «Новий світ» - добирає інформацію про культурні рослини родом з Америки та рецепти блюд національної кухні однієї з країн Південної Америки.

Наприкінці роботи над проектом

Учні проводять презентацію своїх проектів на тижні природничих дисциплін, група «Кафе «Новий світ» готує конкретну страву. Учитель з дозволу батьків розміщує продукти пошукової діяльності дітей на вікі-сторінках. Проводиться де брифінг у групах та загальний з метою виявлення досягнень, обговорення результатів, оцінки учнівських робіт, ступеня залучення дітей до проекту та проблем, що виникли під час роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Серик Ірина Вікторівна

Фах, навчальний предмет

учитель географії

Навчальний заклад

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ, Донецька обл.

Контактні дані

irina.13051977@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06 - 18.06.2012

Місце проведення тренінгу

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Скрипниченко Світлана Андріївна