Домашні справи. Харчювання.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Домашні справи. Харчювання

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова. 7 клас

Навчальна тема

Домашні справи. Харчювання.


Вік учнів, клас

12 -13 роківСтислий опис проекту

Учні будуть виконувати дослідницьку роботу по збору інформації з теми, аналізувати знайдену інформацію, опрацьовувати діалоги, навчаться їх складати, будуть створювати рецепти власних страв, адаптувати матеріал для розміщення в презентації або буклеті. Вони будуть дослідниками, проектувальниками, редакторами тексту або сценаристами презентації.


Повний План вивчення теми

[план]


Навчальні цілі

Познайомити з новою лексикою, вчити вживати її в усній й письмовій формах спілкування.. Формувати практичні вміння та навички складати короткі твори, рецепти страв, меню. Вдосконалювати навички читання та аудіювання публіцистичних текстів та діалогів з теми «Домашні справи». Формувати та розвивати навички використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, пошуку та оцінювання інформації. Розвивати навички створення презентації та публікації. Виховувати бажання і здатність вчитися впродовж життя.

Опис оцінювання

До початку проекту:

1. Було проведено анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника [[1]] про вміння працювати з комп’ютерними програмами та Інтернетом (в залежності від цього були розподілені ролі в групі)

2. Визначення навчальних потреб учнів.

Реалізація проекту:

1.На початку проекту провести оцінювання знань за допомогою перевірочної роботи [вибіркове читання]

2.Робота з таблицею «ЗХД» [таблиця з-х-д]

3.Проводиться за контрольним списком групова робота над проектом.

4.Заповнення форми для оцінювання веб-сайтів.

5.Проводиться рефлексія за контрольними списками «Рефлексія».

6.В кінці провести самостійну роботу (Складання рецептів страв).

Після закінчення проекту:

1.Провести оцінювання презентації (публікації) за формою, вчитель повинен оцінити готові проекти учнів, та оцінити переконливий усний виступ.

2.Провести самооцінювання роботи кожного учня в групі.

3.За допомогою форми «Оцінювання роботи групи» під час захисту робіт учні оцінять діяльність кожної з груп.

Діяльність учнів

1 урок

Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної презентації про метод проектів та ознайомлення учнів з ключовим запитанням: «Домашні справи – це приємний обов'язок чи пусте марнування часу?». Вчитель пропонує напрямок: «Чому взагалі є важливими знання з цієї теми та де їх застосовувати?». Потім проводиться анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника, [[2]] роздається таблиця «ЗХД» таблиця з-х-д] , учні починають її заповнювати. Учні знайомляться з новою лексикою з теми, тренуються у вживання її в усній та письмовій формах. Далі вчитель пропонує послухати вірш і завершити його словами, які вони почують[вірш]. Потім учні вдосконалювати навички читання. Вони самостійно читають текст діалогу та заповнюють таблицю. [вибіркове читання] Наприкінці уроку вчитель пропонує учням скласти речення до малюнків. [творча робота]

2 урок

Учні діляться на групи по чотитри – п’ять, розподіляють ролі та обов’язки в групі. Розподіл на групи здійснюється після обробки опитувальника: - ті учні, які володіють навичками створення презентацій – сценаристи презентацій (вони можуть бути і дослідниками або проектувальниками), - ті учні, які володіють навичками створення публікацій – редактори (вони можуть бути і дослідниками або проектувальниками), - учні, які слабо встигають – звукорежесерами, - учні, які навчаються на достатньому та високому рівні – проектувальники, - дослідниками будуть всі ті, хто залишився.

На початку роботи над проектом першим завданням буде пошук і систематизація інформації про досліджувані об`єкти: пошук рецептів смачних страв, добір лексики, малюнків, музики тощо.

В кожній групі є: 1) дослідники (розглядають різні типи домашніх справ та добирають основний лексичний матеріал та малюнки, що знадобиться для створення презентації) 2) проектувальники (складають тексти або інструкції до малюнків)

3) Учні, що слабо встигають, будуть звукорежесерами (підбирають музику)

4) редактори тексту - вони можуть бути і дослідниками (оформлюють буклет) 5) сценаристи презентації - вони можуть бути і дослідниками (створюють та представляють презентацію) Учні продовжують засвоєння нової лексики. Вчитель пропонує прочитати діалоги та дібрати до них відповідний малюноки.[діалоги] Потім учні виконують перевірочні вправи на засвоєння лексики. [лексика]

3 урок

На початку уроку учні опрацьовують текст в підручнику, заповнюють таблицю, з якої роблять висновок, хто виконує більшість домашніх справ.[опитування] Потім учні виконують завдання з перевірки засвоєння лексики. Кожна група надає лексичний матеріал та складає твір щодо обов'язків підлітка вдома. Вчитель координує роботу груп, спостерігає за роботою учнів, спонукає учнів до співробітництва, відслідковує прогрес в навчанні учнів , виконує роль консультанта. Проводитися рефлексія, за контрольним списком.

4 урок

Кожна група надає матеріали: створені тексти з ілюстраціями до них. Вчитель консультує щодо доречності використання лексики, правильності застосування та конструкції граматичних структур. Учні знайомляться з новою лексикою з теми «Приготування їжі», виконують ряд тренувальних вправ на засвоєння нових слів. [лексика] Далі вчитель пропонує учням самостійно прочитати тексти листів Люсі Джонс і Шейлі Сміт, заповнюючи таблицю [таблиця 1]і знаходячи відповіді на запитання. Учні читають запитання вправи і обирають правильний варіант відповіді. Наприкінці уроку учні виконують самостійно тест на засвоєння лексики. [тест4]

5 урок

На початку вчитель перевіряє, як учні засвоїли лексику. Учні грають у гру “Let's make a story”. [гра] Кожна група має якнайшвидше скласти текст, розподіляючи подані репліки у логічній послідовності. Вчитель координує роботу груп, допомагає учням, виконує роль консультанта. Далі вчитель пропонує аудіювання інструктажу з приготування їжі.[текст для слухання Кожна група отримує своє завдання щодо перевірки розуміння тексту.[аудіювання] Учні виконують підготовчі вправи для написання рецепту страв. Вчитель перевіряє роботу учнів, звертає увагу учнів на форму написання рецету та необхідність дотримання логічної послідовності при написанні інструкції. Учні в групах обирають страви для створення рецептів.

6 урок

Учні самостійно створюють рецепти власних страв та презентують їх класу. Вчитель виправляє помилки, консультує щодо доречності використання тих чи інших граматичних форм. Учні добирають малюнки та готуються до захисту свого проекту. Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався» [таблиця з-х-д]

7 урок

Урок починається з повторення лексики з теми «Їжа». Вчитель пропонує учням в групах обговорити свої улюблені страви. Далі вчитель презентує меню, звертаючи увагу на форму та послідовність розташування страв, та пропонує учням створити власне меню святкової вечері. Учні визначаються до якого свята буде вечеря, страви якої кухні вони будуть використовувати. Потім шукають необхідну інформацію в інтернеті.

8 урок

Учні презентують створені меню та малюнки-іллюстрації. Вчитель виправляє помилки, консультує. Учні закінчують презентації своїх проектів Захист проектів (презентацій або публікацій)[Презентація]

9 урок

Захист проекту. Оцінювання:

 презентації (публікації) за допомогою форми оцінювання;

 переконливий усний виступ;

 діяльність кожної групи;

 самооцінювання роботи кожного учня в групі.


Вчитель оцінює роботу груп, робить висновки щодо проведення учнями дослідницької та практичної роботи та їх участі в проекті (форми для оцінювання). Виставляє оцінки. Учні діляться враженнями, цікавими ідеями для поглиблення і продовження роботи над темою. Учні будуть використовувати Інтернет (для збору, пошуку інформації, для обміну думками між членами однієї групи). Тому потрібно провести інструктажі з робот з Інтернетом, пам’ятати про авторське право. Учитель може дати список сайтів, які учні будуть використовувати, учні оцінюють дані сайти. Також учні можуть самі знаходить інформації, підбор сайтів виконують самостійно, самі ці сайти й оцінюють. Для створення презентації можна знайти та використати шаблони в мережі. Всі ці вміння та навички потрібно оцінити. Учні створять буклет, бюлетень або презентацію, використовуючи створений вчителем приклад учнівської роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Таміла Каюткіна

Фах, навчальний предмет

англійська мова

Навчальний заклад

Новотроїцька ЗШ I-III cтупенів №4

Місто\село, район, область

с. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області

Контактні дані

tamila717@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07/08 -14/08/2012

Місце провведення тренінгу

c.Новотроїцьке

Тренери

Грішко О.В.