Дитячі пороки, або 7 сигналів SOS із Планети дитинства...

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Назва проекту:

«Дитячі пороки, або 7 сигналів SOS із планети Дитинства…».

Автори проекту:

Л. А. Ненашева - викладач-методист, заступник директора з науково-методичної роботи;

Т.П. Івашура – викладач інформатики та методик.

Номінація:

«Соціальна ініціатива».

Група та вік студентів, які брали участь у проекті.

Студенти 4 курсу, 17-18 років.

Термін реалізації проекту.

Жовтень-листопад 2013 року

Мета проекту:

На основі аналізу результатів педагогічного і соціологічного досліджень виявити найбільш розповсюджені прояви девіантної поведінки дітей і підлітків та причини, що їх детермінують. Обґрунтувати необхідність превентивного виховання, яке сприяє запобіганню виникнення проявів девіантної поведінки у дітей і підлітків та надати поради вихователям, вчителям, батькам, всім дорослим та підліткам, щодо використання засобів, які забезпечують формування позитивних особистісних якостей і надбання досвіду позитивної соціальної поведінки.

Анотація до проекту:

Дитинство – це не тільки природний процес, але й період соціального і культурного становлення особистості. Батьки, вихователі і вчителі сподіваються, що за цей період у дитини будуть сформовані позитивні особистісні якості, і вона придбає позитивний соціальний досвід. Але факти засвідчують, що саме в дитинстві може знаходитись коріння майбутніх негативних проявів дитини, які лежать в основі девіантної поведінки, таких як жорстокість і брехня, ігроманія і крадіжки, наркоманія, алкоголізм і паління. Саме з цієї причини соціальний проект «Дитячі пороки, або 7 сигналів SOS із планети Дитинства», розроблений і впроваджений студентами КВНЗ «Макіївське педагогічне училище», розкриває причини виникнення дитячих вад, доводить їх особистісну і соціальну небезпеку та, обґрунтовуючи необхідність превентивного виховання дітей у запобіганні проявів девіантної поведінки, надає поради вихователям, вчителям, батькам, всім дорослим і підліткам, щодо використання засобів превентивного виховання.

Опис проекту:

Основні завдання проекту:

Для тих, кому призначено проект:

1. На основі ознайомлення дітей і підлітків з найбільш поширеними негативними проявами дітей і підлітків, забезпечити усвідомлення їх причин та засобів запобігання їх появі.

2. Шляхом презентації проекту, організації перегляду відеофільму,розповсюдження публікацій, сприяти поліпшенню якості педагогічної просвіти вихователів, вчителів, дітей і підлітків з питань девіантної поведінки та використання засобів превентивного виховання.

3. Переконавши дітей і підлітків в тому, що негативні звички несуть в собі важкі особистісні і соціальні ризики, розвивати їх самосвідомість, формувати прагнення до самовдосконалення.

Для виконавців проекту:

1. Поглибити знання з дисципліни «Педагогіка» (тема «Превентивне виховання»).

2. Розвивати мислення високого рівня.

3. Розвивати комунікативні навички, формувати інформаційну компетентність.

4. Удосконалити навички роботи над проектом за системою Intell, навички комп’ютерної грамотності.

Механізм реалізації проекту:

• Презентація фільму «Дитячі пороки, або 7 сигналів SOS із планети Дитинства…» у базових навчальних закладах м. Макіївки, у центрі здоров’я м. Макіївки, у вищих навчальних закладах І рівня акредитації м. Макіївки, презентація на міській акції «Макіївська весна - 2012 р.»

• Розповсюдження листівок та буклетів у базових навчальних закладах м.Макіїки.

• Розміщення матеріалів проекту на сайті КВНЗ «Макіївське педагогічне училище».

• Проведення анкетування серед учнів, вчителів та їх батьків з метою визначення завдань подальшої роботи з учнями з превентивного виховання.

Очікувані результати проекту:

 Підвищення мотивації дітей і підлітків до здорового образу життя, знаходження ними корисної, цікавої справи,запобігання формуванню негативних звичок,асоціальної поведінки.

 Впровадження сучасних методів превентивного виховання,поліпшення якості педагогічної просвіти вихователів, вчителів, дітей і підлітків.

 Поглиблення знань студентів з тем: «Превентивне виховання» (дисципліна «Педагогіка»), тема «Девіантна поведінка» (дисципліни «Соціологія»).

Етапи реалізації проекту:

1. Підготовчий.

 Пошук теоретичної бази з проблеми девіантної поведінки і превентивного виховання.

    	Збір та обробка інформації, розроблення анкет для виявлення найбільш типових негативних проявів дітей і підлітків. 
    	Постановка мети проекту, складання його плану,визначення засобів його реалізації, розподіл обов’язків щодо виконання плану розроблення і реалізації проекту.

2. Дослідницький.

 Проведення анкетування вихователів, вчителів, дітей і підлітків, обробка результатів дослідження.

    	Поглиблене вивчення інформаційних джерел з теми.

3. Продуктивний.

    	Створення презентації проекту, відеофільму, презентація проекту, підготовка публікацій. 
    	Застосування механізмів реалізації проекту.

4. Заключний.

    	Підведення підсумків. 
    	Визначення подальших шляхів роботи над проблемою.

Які результати одержали студенти в проекті?

 Студенти навчились вести педагогічне спостереження, проводити анкетування вчителів, батьків, дітей, узагальнювати матеріали дослідження.

 Студенти глибоко опанували теоретичний матеріал з проблеми девіантної поведінки і превентивного виховання.

 У студентів було сформоване уміння систематизувати і узагальнювати матеріал, робити правильні висновки, переводити їх у площину методичних рекомендацій і порад.

 Робота в проекті дала можливість розвивати комунікативні навички, удосконалити навички проектування за системою Intel, навички комп’ютерної грамотності.

Презентація проекту https://docs.google.com/file/d/0B_tFMf_6rX7zSkY1akRZOHdTbHM/edit

Публікація проекту https://docs.google.com/file/d/0B_tFMf_6rX7zT2hZQjdRWnRuUlk/edit

Поради дітям та підліткам https://docs.google.com/file/d/0B_tFMf_6rX7zRE04Vi1MZXN5OTA/edit

Поради для дорослих https://docs.google.com/file/d/0B_tFMf_6rX7zbXI1cnplRmp6czA/edit

Збірники "7 дитячих пороків" https://docs.google.com/file/d/0B_tFMf_6rX7zUTdpNUc5dHRzWk0/edit

Наш фотоальбом

Слайд1.JPG Слайд2.JPG Слайд3.JPG Слайд4.JPG Слайд5.JPG Слайд6.JPG Слайд7.JPG Слайд8.JPG Слайд9.JPG Слайд10.JPG

Web-сторінка проекту:

http://kvnz-mpu.makeevka.com/content/dityach-poroki-abo-7-signal-v-sos-z-planeti-ditinstva

Використанні матеріали:

Список використаної літератури:

1. Довідник класного керівника в запитаннях та відповідях. - К.: Ранок, 2007.

2. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения . -М.: 2004.

3. Макартычева Т.И.Тренинг для подростков. Профилактика девиантного поведения. – СПб: 2006.

4. Минор В.А. Эффективность механизма правового регулирования в сфере административной ответственности несовершеннолетних / В.А. Минор // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Право. - 2009. - №28 (161).

5. Руденко А.В. Возрастная психология. – Донецк: ДоНУ, 2003.

6. Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении. - М.: 2004.

7. Словник основних термінів і понять з моніторингу якості освіти та превентивного виховання / В. М. Приходько. — Х. : Вид. група «Основа», 2011.

8. Шилова Т.А.Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении. - М.: 2004.

9. Шишковец Т.А. Осложненное поведение подростков. Психолого-педагогическое сопровождение, справочные материалы. - М.: 2006.

Інтернет ресурси:

1. http://www.moz.gov.ua

2. http://www.portal.rada.gov.ua

3. http://www.makeyevka.dn.ua

4. http://www.youtube.com/

Відгуки про проект.