Дивна сім'я

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Дивна сім`я"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет – українська мова, 7 клас. Тема «Дієприкметник» (12годин) Під час роботи над проектом будуть задіяні навчальні предмети: - Українська мова – теми: «Дієприкметник», «Прикметник», «Дієслово», «Орфографія», «Пунктуація», «Синтаксис», «Фразеологія»; - Українська література – тема «Теорія літератури»; - Журналістика – теми: «Засоби масової інформації, їх специфіка та різновиди. Друковані засоби масової інформації, їх специфіка та різновиди. Періодичні видання (газета, журнал, альманах). Друкарські заголовки, підзаголовки, «Інтерв’ю. Походження інтерв’ю. Підготовка до інтерв’ю. Техніка інтерв’ю. Графічне оформлення»

Навчальна тема (як записано в програмі)

Основний навчальний предмет – українська мова, 7 клас. Тема «Дієприкметник» (12годин)

Вік учнів, клас

7 клас, вік учнів -12-13 років

Стислий опис проекту

Проект «Дивна сім’я» для учнів 7 класу з української мови (Українська мова 5-11класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання/ Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєва, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко), тема «Дієприкметник». Учні дізнаються про дієприкметник як особливу форму дієслова, дієприкметниковий зворот, будуть досліджувати мовний матеріал, формувати навички визначати, аналізувати і стилістично доцільно вживати ці лінгвістичні одиниці, розвивати мовне чуття і відповідні стилістичні уміння. Свої висновки, за допомогою вчителя, учні представлять у вигляді презентації в Power Point. Учні будуть шукати інформацію про дієприкметник в Інтернеті та випустять гімназійну газету «П´ятий модуль. Дієприкметник» в Microsoft Publisher, у яку ввійдуть рубрики: «Мала академія», «Інтерв´ю з перших вуст», «Обличчя», «Фольклорна зупинка», «Цікавинки морфології», «Я – редактор». Проведуть вікторину з теми «Дієприкметник» у 7-Б, 7-В класах.

Повний План вивчення теми

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Навчальні цілі: - Створити презентацію, яка буде містити інформацію про морфологічні ознаки особливої форми дієслова, про використання дієприкметника як одного із засобів створення образності; - Навчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату; - Навчити роботі в команді для досягнення спільної мети; - Створити газету, яка містить лінгвістичний матеріал з теми «Дієприкметник», фольклорний матеріал, мовознавчі ігри, твори учнів; - Соціалізуюча:спонукати учнів відзначати не лише свої досягнення, а й досягнення інших; формувати потребу прийти на допомогу; розвивати самооцінку; створити умови для реалізації й соціальної активності учнів;

Опис оцінювання

Робота над проектом починається з вивчення мовної теми «Дієприкметник», фронтальної бесіди, стартової презентації вчителяПрезентація вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб – у вигляді таблиці «ЗХД»Таблиця "ЗХД".Ознайомлення учнів з методами прийомами: Карусель, Ажурна пилка, «Коло ідей». З урахуванням вимог середньої школи складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах. Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. У ході роботи групи заповнюють таблиці рефлексії. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом. Після завершення роботи над проектом проводиться системно-узагальнюючий модуль, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. Під час виступів спікери груп демонструють результати діяльності груп у вигляді презентації, випуску газети «П`ятий модуль. Дієприкметник». Виступи учнів оцінюються.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

• Перед початком проекту Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи в групах. Розповідає про проектну технологію учителям-словесникам, презентує буклет «Метод проектів на уроках літератури». Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернету. Робота над проектом починається з вивчення навчальної теми «Дієприкметник», фронтальної бесіди-обговорення і стартової презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів за допомогою таблиці «ЗХД». Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. На постановку завдання відведено установчо-мотиваційний модуль. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 5 груп, розподіляють обов`язки, вибирають спікерів груп. Кожна група буде мати своє завдання: 1 група «Ви – члени «Малої академії» - здійснює мовознавчі дослідження з теми «Дієприкметник». Результати оформлюють у вигляді презентації. 2 група «Ви – журналісти» - проводить інтерв’ю з теми «Як я допомагаю бабусі та дідусю на городі» використавши емоційно-забарвлені дієприкметникові звороти. 3 група «Збирачі фольклору» - відшукують фразеологізми, прислів’я, приказки, загадки, до складу яких входять дієприкметники або іменники, що походять від дієприкметників. 4 група «Ви – письменники» - складають твір-мініатюру про близьку людину до рубрики «Обличчя», описують її зовнішність, використовуючи дієприкметники. 5 група «Ви – редактори» - підбирають текст з дієприкметниками та дієприкметниковими зворотами, усно пояснюючи вживання розділових знаків. • Під час виконання проекту Учитель спостерігає за роботою груп, радить, корегує висновки спікерів, виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, зі спікером, обговорюють проміжні результати, оформлюють результати проекту. Учні проводять дослідження протягом 3 модулів, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання з теми. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, підготовка своїх рубрик до газети). Роблять висновки з теми. На підтримку знань та умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки та відстеження просування роботи груп етапами дослідження, пропонує дидактичні завдання, вправи з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту. • Під час захисту проекту (Доречно провести на системно-узагальнюючому модулі) Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все. Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, газети. На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання, більш вдало підготувала та оформила свою рубрику у газеті.. Учитель підводить підсумки всього проекту, пропонує висвітлити цю тему на сайті гімназії та провести вікторину з теми «Дієприкметник» у 7 класах. Оголошує тему наступного проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери