Гуменюк О. В.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Про мене

Мої блоги

Мій внесок

[Мої файли]

Мої закладки

Мої захоплення


Назва навчальної теми

Неймовірне навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, біологія, художня культура

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні обирають галузь за своїми інтересами в межах теми, що стосується теорії ймовірностей (ймовірність здачі екзамену при певних умовах, виграшу в грі, виникнення життя), вивчають основні поняття теорії ймовірностей, збирають статистичну інформацію, проводять експерименти. Кожна група намагається показати використання набутих знань в різних галузях життя. Систематизувавши дані, роблять певні висновки, припущення, будують діаграми. Представляють результати роботи.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Попереднє оцінювання проводиться на основі психолого-педагогічних спостережень, аналізу рівня знань та вмінь учнів, таблиці ЗХД, результатів Інтернет-опитувальника, вивчення інтересів учнів. В результаті формуються групи учнів, які працюватимуть над різними напрямками проекту. При формуванні груп та їх завдань враховуються також побажання вчителя. Інструменти оцінювання: Опитувальник, Презентація(обговорення Ключового та основних питань), Таблиці «Знаю, Хочу дізнатись, Дізнався», картки Впродовж роботи над проектом вчитель оцінює знання та вміння учнів через контроль їх діяльності по проектному завданню, а також рівень знань відповідно до навчальної програми. Інструменти оцінювання: Анкети, Форми для оцінювання роботи в групах та самооцінки, Форма для оцінювання продуктів проекту, Форма для зворотного зв’язку, Збірники задач Підсумкове оцінювання здійснюється під час демонстрації учнями результатів їх роботи. Групи представляють свої дослідження, діляться враженнями та проблемами, що виникали під час роботи. Розглядають питання, що потребують детальнішого вивчення. Інструменти оцінювання: Таблиці «ЗХД», Форма для оцінювання результатів роботи (презентації, публікації)

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед проектом вчителю слід добре опрацювати теоретичний матеріал стосовно самого методу проектів, знати основні вимоги, структуру, циклограму навчального проекту , вміти використовувати дослідницьку діяльність у навчальних проектах, що зазвичай надихає учнів на постановку запитань, планування та проведення експериментів і спостережень та осмислення отриманих результатів, ознайомити учнів (метод проектів). Також учитель повинен: • Доступно і просто пояснити суть проекту • Перевірити базові знання учнів з предмету • Переконатись, що учні вміють на достатньому рівні працювати з програмами пакету Microsoft Office • Переконатись, що учні вміють здійснювати пошук інформації за допомогою Інтернету та її збереження • Пересвідчитись, що учні знайомі та вміють працювати з соціальними сервісами Інтернету Про проект учні дізнаються на першому уроці вивчення теми, під час пояснень вчителя, за допомогою презентації. За допомогою заповнення форми ЗХД учні оцінюють свої знання і роблять прогнози стосовно того матеріалу, який ще потрібно вивчити. Також називають сфери життя, науки, де можна використовувати знання з теорії ймовірностей. Вчитель пропонує назву проекту і Ключове запитання, разом з учнями проходить обговорення Тематичних питань. Потім учні розбиваються на три групи, кожна працюватиме над своїм питанням. Поділ на групи здійснюється за інтересами учнів, кожен вивчатиме те питання, яке його найбільш зацікавило. В позаурочний час за участі вчителя в групах відбувається розподіл обов’язків членів групи. Вчитель готує та роздає учням інструкцію до проекту. Кожна група отримує свої завдання, які вчитель оцінює на кожному етапі роботи за оцінюванням спрямованості учнів у навчанні: І група – працює над вирішенням питання «Як здати екзамен?», учасники ретельно вивчають теоретичні засади теорії ймовірностей, проводять експерименти та співставляють результати, отримані теоретичним та практичним шляхами. ІІ група – працює над вирішенням питання «Чи варто грати в азартні ігри?», учасники вивчають теоретичний матеріал, збирають статистичні дані стосовно різноманітних азартних ігор: лотереї, карти, казино… ІІІ група – працює над вирішенням питання «Як виникло життя?», учасники вивчають теоретичний матеріал, збирають інформацію про гіпотези виникнення життя, перевіряють ймовірність виникнення життя шляхом еволюції. Кожен учень в групі виконує завдання, які відповідають його розумовим та навчальним здібностям. Тому в групах відбувається перерозподіл функцій та обов’язків згідно диференціації навчання. Перед початком роботи над проектом вчитель створює блог, де викладає корисну інформацію: посилання на джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на цікаві та корисні сайти. Оскільки всі групи при роботі над проектом використовуватимуть Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів, а також слід укласти ПКІ – це письмова угода, яка описує положення та умови користування Інтернетом і підписується учнями, їхніми батьками та вчителями. ПКІ мають включати правила проведення пошуку в Інтернеті, розміщення на сайтах імен учнів, а також зображень (картинок, фото чи відео) та аудіокліпів з учнями в Інтернеті. Для оцінювання роботи кожного учасника групи і його вкладу в проект лідери групи отримують експертні картки по самооцінці учнями якості своєї роботи. При роботі над проектом: протягом перших двох тижнів учні вивчають теоретичний матеріал, складають план діяльності, здійснюють пошук інформації, визначаються зі способом представлення результатів своїх досліджень та користуються формою оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, координує їх діяльність, надає потрібну допомогу, рекомендації та спрямовує роботу згідно поставлених завдань. Третій тиждень роботи учні працюють над створенням учнівських презентацій,публікацій, блогів. Вчитель роздає учням кожної групи Контрольний список, де міститься інформація про очікувані продукти проекту (учнівський блог, презентація, публікація, вікі-стаття ходу та результату проекту) для допомоги та координації, самоконтролю проведеної роботи. Попередньо учні ознайомлюються з формою оцінювання блогу, вікі-статті, презентації, брошури, відбувається їх обговорення всередині груп та з вчителем на предмет розуміння учнями поставлених вимог. Консультації та обговорення відбуваються протягом усього проекту. Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, відповідно до яких у них є можливість скоригувати свої роботи. Проводиться за допомогою Тестів та Опитувальника перевірка знань учнів. Призначається день захисту проекту, коли кожна група представляє на розгляд результати своєї роботи. Обговорюються відповіді на Тематичні та Ключове питання. Учні кожної групи оцінюють роботу своїх товаришів. Виставляються оцінки за роботу в проекті та за тему. Під час перегляду прикладів презентацій, документів та веб-ресурсів вчитель визначає, яким буде його власний стиль фасилітатора, які він створить ресурси для підтримки проектної діяльності учнів, що відповідатимуть навчальним і творчим потребам учнів. Шукає шляхи для перевтілення у роль фасилітатора та надання необхідної допомоги учням для того, щоб вони могли зайняти позицію більшого самокерування та самонавчання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гуменюк Оксана Василівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики. Математика

Навчальний заклад

Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.№3

Місто\село, район, область

м.Дунаївці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.

Контактні дані

syanya2007@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.03-28.03.2014

Місце проведення тренінгу

Дунаєвецька ЗОШ №1, гімназія

Тренери

Сікора Віктор Миколайович