Геометрія у побуті

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Геометрія в побуті"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - "Геометрія". Допоміжний предмет - "Технологія".

Навчальна тема (як записано в програмі)

Навчальна тема №4 «Коло і круг. Геометричні побудови» (4 години).

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Проект призначено для учнів 7 класу з математики. В процесі роботи над проектом учні розширять свої знання про коло та круг, про їх властивості. Навчаться методам розв’язування задач на побудови за допомогою лінійки та циркуля, а також виконають нестандартні задачі на побудови. Дізнаються в яких галузях виробництва застосовують геометричні побудови. Випустять інформаційній буклет для своїх однокласників, підготують презентацію своєї роботи.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми "Геометрія в побуті"

План впроваждення теми "Геометрія в побуті"

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Створити презентацію, яка буде містити інформацію про коло та круг, алгоритм розв’язку задач і на побудову, задачі на побудову. • Навчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату; • Навчити роботі у команді для досягнення спільної мети; • Створити буклет (газету), який містить поради щодо доведення теорем, походження слів «коло» та «круг», віршовану сторінку по темі.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Робота над проектом починається з ознайомлення з методом проектів, розгляду інформаційного буклету Інформаційний буклет та стартової презентації вчителя. Презентація вчителя На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб – у вигляді таблиці «ЗХД». Таблиця "ЗХД" З урахуванням вимог стандарту середньої освіти складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів,Критерії оцінювання за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах. Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю Оцінювання теми і таблицю самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком роботи над проектом учні переглядають презентацію вчителя, з якої вони дізнаються про проект, його мету та завдання. Учні об’єднуються в чотири групи: «Журналісти», «Поети», «Практики» та «Теоретики»; Вправи об'еднання в групи розподіляють між членами групи поставлені вчителем завдання, обирають ролі, вибирають спікерів, обговорюють проблему та шляхи розв’зку. Під час виконання проекту учитель контролює виконання завдань групами, дає поради, забезпечує групи ресурсами необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп. Учні виконують завдання в групах: Група «Журналістів» збирає інформацію про: походження слів «коло» та «круг»; геометричні побудови в давні часи; галузі, в яких застосовують задач на геометричні побудови. Група «Поети» готують звіт про коло та круг у віршований формі. Група «Теоретики» вивчають та доводять теореми про коло, незазначені навчальною програмою. Група «Практики» виконують нестандарті задачі на побудови. Результати своєї роботи всі групи оформлюють у інформаційному буклеті «Геометричні побудови». Публікація учнів Під час захисту проекту учні демонструють свої результати у вигляді презентації та інформаційного буклету, дають оцінку роботи (само-, взаємооцінку, оцінку роботи в групі). Учитель підводить підсумки зробленої роботи, оцінює, пропонує висвітлити цю тему на сайті гімназії.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Іванова Галина Дмитрівна

Фах, навчальний предмет

Учитель математики

Навчальний заклад

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

Донецька область, м. Шахтарськ

Контактні дані

galkagaly@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11/06/2012 - 18/06/2012

Місце проведення тренінгу

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Скрипниченко Світлана Андріівна