Виховний проект "Червона калина-символ України"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Червона калина-символ України"

Автор проекту

Циба Олена Миколаївна

Номінація

"Найкращий виховний проект"

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

3 клас, 9 років

Термін реалізації проекту

4-6 тижнів

Мета проекту

Удосконалити знання учнів про народні символи України.

Анотація до проекту

Циба О.М. Червона калина – символ України Творчий проект. – Шахтарськ 2013- 10с.

У даній роботі розглядається народні символи України, пропонуються план-календар щодо реалізації проекту, план оцінювання учнів протягом проекту; проект сприяє розвитку мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; формуванню комунікативної, мовленнєвої соціокультурної діяльнісної компетенцій особистості.

Опис проекту

Проект передбачає узагальнення знань дітей з теми „Червона калина – символ України”. Вміння розширювати коло друзів, знань про рослини – символи України . Під час проекту діти набувають комунікативних навичок за допомогою використання інформаційних технологій, відбувається розвиток інформаційної культури молодшого школяра. Під час реалізації проекту виховується шанобливе ставлення до калини, закріплюються знання з поняття „Символи України”.

Основні завдання проекту

• вдосконалення загально - пізнавальних, організаційних і творчих умінь; розвиток аналізу та рефлексії, розвиток комунікативних умінь і навичок, вміння презентувати результати своєї роботи;

• формування знань у молодших школярів про народні символи та обереги;

• формування національних і загальнолюдських цінностей;

• виховання почуття відповідальності, самодисципліни і самоорганізації.

Механізм реалізації проекту

опитування

оцінювання учнів

оцінка презентації

оцінка веб-сторінки

оцінка публікації

допоміжні матеріали

презентація


BUKLET .png

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Очікувані результати проекту

Перед дітьми ставиться проблема: „Чому саме калина стала символом України?” Учасники робочої групи, співпрацюючи з вчителем, вирішують, як презентувати остаточні результати своїх досліджень: створюють мультимедійну презентацію, публікацію, веб-сторінку.

Незалежно від обраного методу учні зможуть:

 проводити цільовий пошук інформації в Інтернеті;

 відбирати необхідну інформацію, аналізувати та оцінювати її;

 ефективно використовувати технології для реалізації поставлених задач;

 використовувати набуті знання у повсякденному житті.

Познайомити дітей з:

 символікою України;

 символом України - калиною;

 цілющими властивостями калини;

 історією виникнення цієї священної рослини.

Вміння, які повинні набути діти:

 вчити знаходити причинно-наслідкові зв’язки, оперувати поняттями з теми;

 вміння розширювати коло знань про рослини – символи України;

 вміння розширювати свої знання про цілющі властивості рослин, в тому числі й калини;

 з’ясувати яким чином людина може використовувати здобуті знання в своєму житті;

 розвивати уміння висловлювати власну думку, спілкуючись з однолітками в ході спільної роботи;

Етапи реалізації проекту

Які результати одержали учні в проекті?

 Читають вірші, з яких роблять висновки;

 Збирають інформацію з різних джерел (пошук інформації в літературі, пресі, проводять опитування) .

 Учні випускають листівки – анонси своїх досягнень, де відображують процес пошуку, спосіб дослідження, власний аналіз отриманої інформації, запрошують небайдужих до співпраці.

 Проводиться обговорення, оцінювання та аналіз знайдених матеріалів з метою створення робочої групи за спільним інтересом, щодо застосування отриманої (колективом) інформації у реальному житті.

 Працюючи в групі учні аналізують матеріал за обраними критеріями знайдений з різних джерел, відбирають матеріал для створення презентації.

 Учні проектують зміст презентації, знаходять необхідні зображення, займаються її дизайном та оформленням. Формування учнівської презентації є проміжним результатом роботи над проектом.

 Демонстрація презентації, створеної робочою групою „Калинонька”, супроводжується оцінюванням (відповідність змісту тематиці, стиль, елементи творчості).

 При проектуванні веб-сайту обговорюються тематичні та ключові питання; формуються плани практичної реалізації проекту.

 В процесі створення сайту учні опановують мистецтво дизайну, реклами, навігації.

 Для попереднього аналізу виконаних робіт (публікація, презентація, веб-сайт) учні переглядають критерії оцінювання, розроблені учителем, обговорюють їх та при необхідності погоджують з учителем необхідні зміни та доповнення.

 Члени робочої групи вчаться працювати в колективі; налагоджувати партнерські зв’язки з однолітками; набувають знання з формування добрих вчинків;

 Учні проектують сценарій захисту-презентації свого проекту. Вчаться проводити публічні виступи, доводити до слухачів результат спільної праці.

Наш фотоальбом

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

фото

фото

фото

Web-сторінка проекту:

веб - сторінка

Використані матеріали

Список використаної літератури

1. Спеціальна література, періодична преса, енциклопедії, збірки тестових завдань;

2. Електронна енциклопедія Кирила та Мефодія;

Інтернет-ресурси

посилання

Відгуки про проект

Номер Етап Завдання
1. Перед початком проекту
 Зарезервувати час в комп’ютерній лабораторії або бібліотеці.
 Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у вашому Проекті.
 Встановити до папки Вибране закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті.
 Призначити спеціальний урочистий вечір для  демонстрації закінчених учнівських робіт.
 Розподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи по змінах.
 Перевірити URL-адреси, які будуть використовувати учні. 
 Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.
 Розробити методичні та дидактичні матеріали.
2. Протягом проекту
 Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті.
 Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи.
 Організувати самостійну роботу учнів в проекті.
 Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту.
 Запросити фахівців, батьків за кілька днів до того, як вони мають прийти до школи.
 Призначити учнівські конференції, присвячені проекту.
 Оцінити учнівські проекти.
 Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки учнів, батьків).  
3. По завершенні проекту
 Розіслати листи подяки фахівцям, батькам/особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням.
 Призначити презентацію для шкільної ради, батьківської ради, місцевої ради.
 Включити результати цього проекту в наступні уроки свого навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання є також важливими.
 Вручити нагороди та відзнаки учням.