Виховний проект "Строим Єкоград"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Виховний проект "Строим Экоград"

Автори проекту

Говорухіна Тетяна Валеріївна, Пополітова Людмила Олексіївна - учителі біології та хімії, Пилипчук Олена Анатоліївна – учитель інформатики

Донецька спеціалізована з інформаційних технологій школа І-ІІІ ступенів №61

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
герб школи ДЗОШ№61

Номінація

«Успішний виховний проект»

Перелік шкільних навчальних предметів

Хімія, біологія, екологія, інформатика та інформаційні технології, література

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

У створені проекту працювали учні 10-11 классів, але завдяки проекту було охоплено близько 350 учнів школи, 170 жителів мікрорайону.

Опис проекту

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Сьогодні, коли все частіше людство замислюється над тим впливом, який воно чинить на навколишнє середовище, коли все частіше чути з екранів телебачення страшні для загалу слова «глобальне потепління», «екологічна катастрофа», «нераціональне використання екологічних ресурсів», «забруднення атмосфери та водоймищ», коли людство опинилося на межі того, що рано чи пізно настане той час, коли людина може залишитися на планеті сама - і чи залишиться?, - однією з функцій освіти є формування в учня стійкого уявлення про те, що таке екологія, як про неї піклуватися і наскільки від людини залежить стан навколишнього світу – того, що ми називаємо екологічною культурою. Саме формуванню екологічної культури учня сприяє проект «Екоград». На уроці біології виникло питання "Чи зможе майбутнє покоління створити такий світовий порядок, щоб вижити?". Відповідь на це питання було вирішено знайти у процесі ділової гри.... Всім зрозуміло, що інформаційними технологіями майбутнє, тому учні звернулися до учителя інформатики за консультацією.Так виникла ідея інтгрованого проекту "Строим Экоград"

Файл:Ініціативна група.JPG
Ініціативна група

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Робота над ним розпочалася в школі у 2008р. з формування творчих груп учнів, завданням яких був пошук свідоцтв того, яким є стан навколишнього середовища в мікрорайоні «Гладківський», та шляхів виходу з цього стану. Під час роботи над проектом учні пробували себе в ролі фотографів, соціологів, художників, дослідників, аніматорів, ландшафтних дизайнерів… Таким чином, проект виконував ще й роль профорієнтаційного, створюючи можливість на практиці познайомитися з азами окремих професій, переконатися у вірності обраного професійного шляху. Різні за напрямами підрозділи проекту – «Оздоровчий комплекс «Мурашник»», «Квітковий годинник», «Мій дім – моя фортеця», «Утилізація побутових відходів», «Альтернативні види енергії» - дали змогу авторам проекту вийти за межі суто біологічних проблем і залучити до дослідження фізичні, хімічні, географічні та інші аспекти, зробивши проект інтегрованим у широкому розумінні цього слова.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Робота на проектом проходила в рамках шкільного предмету "Інформаційні технології". Робота над проектом з використанням ІКТ проходила за такими етапам:

 • Збір та обробка інформаціїї ( Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel)
 • Підготовка рефератів та публікацій (Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher)
 • Підготовка докладів до захисту підпроекту
 • Підготовка презентацій до захисту проектів (Microsoft Office PowerPoint,Windows Movie Maker)
 • Захист презентацій на шкільній конференції.

Використання інформаційних технологій дало змогу ще більш зацікавити учнів до участі у проекті, реалізувати на практиці знання, набуті на уроках інформатики.Наприклад, при підготовці до захисту міні-проекта "Морская жемчижина" учні навчилися самостійно працювати з програмою Autodesk 3ds Max, з метою створення віртуальної копії цього парку. Крім того при підготовці та систематизації матеріалу учні працювали з глобальною мережею Інтернет, приймали участь у різноманітних форумах, чатах з екологічної тематики, слідкували за новинами світу. Та чесно кожучи, керували процесом, не учителя, а учні САМОСТІЙНО знаходили ідеї та шляхи іх реалізації.

Дидактичні матеріали

План роботи над проектом

 • Вибір теми проекту
  • Анкетування-твір для визначення рівня сформованості вмотивованності
 • Відокремлення підтем
  • Створення ініціативної групи
  • Формування творчих групп: архітектори, енергетики, соціологи, дизайнери, редактори, оформлювачи
 • Визначення цілей для кожної творчої групи
 • Підготовка матеріалів
  • Визначення форм виразу підсумків роботи
 • Розробка та оформлення проекту
 • Підготовка до захисту проекту
 • Захист проектів на шкільній конференції

Які результати одержали учні в проекті?

Найбільшою заслугою педагогів – авторів ідеї проекту – є створення умов для особистісного зростання учнів, формування їх інформаційної компетентності, формування уміння застосовувати набуті знання на практиці, бачити шляхи їх подальшої реалізації. Досвід різновікової співпраці – а в роботі над проектом брали участь не лише старшокласники – також є важливим для учнів і педагогів, оскільки сприяє формуванню колективу однодумців, надає можливість кожному не лише вчитися, а й вчити. Робота над такими проектами – джерело натхнення для широкого загалу задіяних до цієї роботи у різних якостях, адже така робота гуртує людей різного віку, зближує учня і педагога, учня і батьків, стає ще одним кроком на шляху розбудови школи завтрашнього дня, школи майбутнього.


Приклад(и) учнівських робіт

Учнівські презентації

 "Цветочные часы"

" Викторина экологический светофор"

"Парк отдыха Муравейник" "Презентация Морской жемчужины"

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

http://ru.wikipedia.org/wiki/Экология

uaportal.com/Science/Ecology/

http://www.rg.ru/2003/08/13/Musornyedengi.html

http://www.ntpo.com/patents_waste/waste_1_1.shtml