Виховний проект "Природа в житті людини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Природа в житті людини

Автор проекту

Рябич Тетяна Григорівна

Номінація

Найкращий виховний проект

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

1 клас 6-7 років

Термін реалізації проекту

3 уроки по 40 хвилин

Мета проекту

Познайомити учнів з екологією нашого краю. Розвивати творчу та розумову діяльність учнів за допомогою експериментів, спостереження, інтелектуальні якості школярів такі, самостійність, здатність до оцінюючих дій, узагальнення, сприяти формуванню навичок самостійної роботи, формувати вміння чітко і ясно висловлювати свої думки. Прищеплювати любов дітей до екології нашого краю, застосування інформаційно-комп’ютерних технологій.

Анотація до проекту

Робота над проектом проводиться для того, щоб показати дітям важливу роль природи в нашому житті, ознайомити з багатогранним світом природи, навчити слухати і бачити природу, правильно поводити себе у ній. Під час роботи над проектом учні зберуть необхідну інформацію, щоб відповісти на ключові питання проекту, проведуть опитування серед своїх однолітків, щоб поглибити та розширити свій кругозір та практичні навички, навчаться аналізувати і синтезувати, розвивати творчі здібності, уяву. Проект створено з теми «Природа в житті людини». Проект розрахований на учнів початкових класів. Він розкриває значення природи в житті людини. Виконуючи опитування, спостерігаючи за роботою в групах, учні виробили правила поведінки людей в природі.

Опис проекту

Основні завдання проекту

Ключове запитання
Чи може людина існувати без природи?
Тематичні запитання
Що наносить шкоди природі?
Чи достатньо бережуть свою Землю люди?
Що потрібно робити, щоб зберегти здоров’я Землі?
Що таке «екологічна катастрофа»?
Змістові запитання
Як впливає діяльність людини на природу?
Які екологічні проблеми нашого краю?
Які основні заходи по збереженню природи?
Які ви знаєте екологічно чисті продукти?

Механізм реалізації проекту

Через розповідь, ілюстрацію та наочність привити любов до природи та виробити чітке уявлення про збереження екологоії.

Очікувані результати проекту

 • Творчість та інтелектуальна допитливість

Вдосконалити навички:

 • планування дослідницької діяльності;
 • компонування даних;
 • порівняння;
 • перевірки гіпотези.
 • роботи з даними;
 • усного мовлення .

Критичне та системне мислення

Міжособистісна та групова взаємодія

Розвивати вміння:

 • аналізу поставленої проблеми;
 • планування шляхів її розв’язання;
 • аналізувати отриману інформацію;
 • оцінювати та узагальнювати результати;
 • робити висновки.

Розвиток :

 • вміння працювати в групі;
 • колективно вирішувати проблеми

Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення

Вміти:

 • обговорювати проект та створювати план його реалізації;
 • вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту

Комунікативні навички Навчитись:

 • організувати популяризацію проекту;
 • представляти результати проекту.

Самоспрямування в навчанні

Розуміти:

 • зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.

Поліпшити:

 • мотивацію при вивченні навчальних предметів

Сприяти:

 • саморозвитку та самоосвіті

Інформаційні навички та медіа грамотність

 • Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній мережі

Інтернет

 • Створення Wiki-сторінки проекту;
 • Створення та ведення блогу.

Етапи реалізації проекту

Мотиваційний етап
Вчитель ознайомлює учнів з інформаційною публікацією(буклет).

На першому занятті вчитель демонструє презентацію, в процесі перегляду якої учні відповідають на запитання та заповнюють перший стовчик таблиці ЗХД.

Учні представлять свої результати своїх досліджень у вигляді або презентації, або інформаційного бюлетеню, або вікі. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів повинен щоденно бути включений у процес занять.

Враховуючи вік учнів, використовую хмари тегів для стимулювання лінгвістичного апарату.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

З переліку слів першої хмари учні повинні вибрати слова, пов'язані з екологією.

З переліку слів другої хмари учні повинні обрати тільки тварин, або тільки птахів.

Тиждень 1

Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: Чи може людина існувати без природи?

Учні повинні подумати самостійно про запитання, а потім обговорюємо їх відповіді.

Оголошуємо наступне запитання до проекту: Що наносить найбільшої шкоди природі?

Пояснюємо учням, що вони вивчатимуть це питання упродовж своєї роботи над проектом.

Починаю проект з вступної презентації. Методом мозкового штурму визначаю можливі теми, які могли б мати відповідні набори даних. Проводиться мозковий штурм у створених групах за такими питаннями:

Яке найбільше багатство людства? Про що нам може розповісти ліс? Які тварини живуть в лісі? Які наслідки поведінки людини в природі?

Роздаю учням Форму оцінювання проектів(критерії оцінювання публікації,критерії оцінювання блогу, критерії оцінювання вікі-статті, критерії оцінювання презентації) і проводимо її обговорення. Ця Форма містить огляд очікувань від створеного ними учнівського проекту. Учнів повинні використовувати Форму, щоб оцінити свій прогрес і те, як просувається їх навчання. Учні мають об’єднатися в малі групи ( від 3 до 5 в кожній) і обрати собі одну з тем для дослідження.

Тиждень 2

Обговорюємо нові Тематичні запитання: "Як ставляться люди до природи? Як треба поводити себе у природі?"

Група має оформити результаті дослідження в наступній формі на вибір:

 • мультимедійна презентація про своє дослідження,
 • мультимедійна презентація про своє дослідження
 • блог, що містить ілюстрації та короткий опис дослідження
 • вікі-стаття
 • публікація

Групи:

Учні об’єднуються в групи за власним бажанням. Членство в команді може бути сформоване на основі теми, до якої вони мають інтерес. Кожна група учнів повинна досліджувати різні теми.

Обговорюємо з учнями дослідження і рекомендуємо їм використовувати допомогу вчителя під час роботи. Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Проводимо консультації з окремими учнями та групами для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, поясніть, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу, та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів. Приступають до створення блогу та Wiki-статті.

в процесі проведення досліджень, проводжу декілька проміжних контролів знань. Для цього використовую онлайнові ігри(Онлайнова гра "Знайди пару", Онлайнова гра "Звірятка"), мережевий опитувальник, кросворд, карту знань.

Учні завершують своє дослідження, застосовуючи свої знання. Учні закінчують створення мультимедійних презентацій та блогів чи вікі. Нагадуємо учням, щоб вони використовували свої Контрольні списки для перевірки та завершення своїх робіт. Проведення презентацій (усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій:презентація "Наш дім - Земля", презентації "Тварини - частина живої природи" ).

Використовуємо Форми оцінювання проектів для оцінювання робіт учнів: критерії оцінювання публікації,критерії оцінювання блогу, критерії оцінювання вікі-статті, критерії оцінювання презентації.

Які результати одержали учні в проекті?

створили виставку малюнків "Допоможи природі", стали більш дбайливо доглядати за квітами на шкільному підвіконні, провели акцію "Чисте шкільне подвір'я"

Наш фотоальбом

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Web-сторінка проекту:

Використані матеріали

Список використаної літератури

Підручник "Природознавство" Журнали "Розкажіть онуку".

Інтернет-ресурси

http://www.slideshare.net http://ru.wikipedia.org http://learningapps.org

Відгуки про проект

Таблиця відгуків

Опитувальник