Використання ІКТ на уроках обслуговуючої праці

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

«Дитина повинна програмувати комп’ютер і роблячи це, не тільки опановувати часточку найсучаснішої техніки,

а й долучатися до багатьох глибоких ідей …»

Школа ХХІ століття потребує створення такого навчально-виховного простору, який забезпечить виховання конкурентоспроможної особистості, здатної будувати свої життєві плани, використовуючи свої знання в практичному житті, орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

Нові технології надають багатогранні можливості запровадити сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології у навчально-виховний процесс. Забезпечують формування технічно та технологічно освідченої творчої особистості підготовленої до життя, активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства, створюють належне підґрунтя для розвитку життєвої компетенції, пізнавальної та творчої активності дітей та учнівської молоді, їх творчу самореалізацію.

Художньо-ужиткове мистецтво дає учням можливість усвідомлювати себе як духовно значиму особистість, розвивати здібності художнього, естетичного, морального оцінювання оточуючого світу.

Саме в мистецтві, куди можна віднести всі види рукоділля, які вивчаються на уроках обслуговуючої праці, учениці розвивають свої творчі здібності, набувають досвіду творчої діяльності, формують свою індивідуальність. Тільки там, де з’являється творча ініціатива, підвищується результативність у всіх різносторонніх напрямках розвитку дитини. Творча діяльність здатна здійснювати перетворюючий вплив на особистість.

Людство завжди намагалось використовувати всі можливості наявних сучасних технологій для навчання підростаючого покоління. Тому й не дивно, що створення комп'ютера буде записане в історію як подія світового значення. Адже його поява наблизила перехід суспільства на якісно новий ступінь розвитку, оскільки привела до формування інформаційно-технологічного суспільства. Вже зараз воно активно використовує нові інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в повсякденному житті. Комп’ютери, ноутбуки, кишенькові комп’ютери, мобільні телефони, DVD програвачі міцно ввійшли в побут. Тому так важливо саме зараз переглянути підходи до навчання молодого покоління.

Впровадження інноваційно-комунікаційних технологій - ось, що в наш час допомагає створювати реальне підґрунтя для розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання.

Поява нових технологій призводить до відповідних змін в освіті, оскільки ІКТ є однією із технологій, яка здатна створити умови для гуманізації та гуманітаризації навчання на основі індивідуалізації, диференціації, діалогізації, індивідуально-творчого і діяльнісного підходів, орієнтації на розвиток вільної і творчої особистості.

Передавання знань є складовою людської діяльності, тому застосування новітніх інформаційних технологій у галузі освіти зумовлені двома чинниками. З одного боку, це необхідність підготувати учня до його майбутнього робочого місця, а з іншого - необхідність більш ефективної передачі знань.

Сьогодні гострою є потреба розробки і впровадження нових технологій формування знань, умінь і навичок, нового змісту, методів, засобів навчання, дидактично-методичного забезпечення в цілому.

Розповсюдження нового виду інформаційних технологій, що отримали загальну назву «Креативні технології», створили реальні можливості для використання їх у навчальному процесі з метою розвитку творчих здібностей дитини, створили дійсно технологічний прорив у методології під час вивчення програмного матеріалу на уроках обслуговуючої праці.

Мультимедіа-технологія одна із основних видів креативних технологій, важливою властивістю якої є інтерактивність, що надає користувачеві можливість зворотного зв'язку, можливість підвищити зацікавленість до предмету (за допомогою анімації, показу відеороликів, красивих зразків виробів), можливість використання різноманітних прийомів та методів при проведенні уроків та сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Однією із суттєвих переваг застосування мультимедійних технологій серед інших ІКТ на уроках обслуговуючої праці є відносно невисока її вартість, оскільки нема потреби у забезпеченні персональними комп’ютерами кожного учня.

Мультимедійні проекти сприяють якісному проведенню вступних уроків до кожної нової теми, оскільки надають можливість скомпонувати і конкретизувати основний матеріал, зробити його викладення більш чітким, структурованим, а значить і більш зрозумілим для учнів. При цьому вдається поєднати у загальному плані не лише кольорові яскраві та досить ретельні зображення а й супроводжувати ці зображення багатоаспектною довідковою текстовою інформацією, а також відповідними музичними вставками, телевізійними кліпами та анімацією.

Все це створює значний емоційний вплив на учнів, розвиває естетичні смаки і водночас дає змогу отримати необхідні знання з галузі мистецтва, історії розвитку різних видів рукоділля, та інших різноманітних аспектів з обслуговуючої праці. Наприклад, при вивченні теми «Виготовлення швейного виробу» у 5 класі, для повторення правил техніки безпеки при роботі з колючими та ріжучими інструментами можна пограти у гру «Відкрий слово», суть якої заключається в тому, що під картинками із зображенням різних інструментів закриті букви і коли діти називають правило безпечної роботи, що стосується даного інструменту картка зникає і відкривається одна із літер ключового слова. Таким словом може бути слово «Правильно», «Молодці», та інші. Використовувати цей ігровий прийом доцільно і при проведенні такого етапу уроку як актуалізація опорних знань на початку вивчення теми «Вишивка» в шостому класі, коли дітям необхідно нагадати види допоміжних швів, що вивчалися у попередньому класі; при вивченні тем з матеріалознавства в шостому, сьомому, восьмому та дев’ятому класах, де учні пригадують види волокон натурального походження, види переплетіння ниток у різних видах тканин, та ін. Пограти таким чином можна і під час проведення уроків кулінарії (6,7,8,9 класи), де дівчатка пригадують основний матеріал, який вони вивчали з цієї теми в попередніх класах.

Для підвищення зацікавленості учнів до вивчення будь якої нової теми з обслуговуючої праці доцільно вступний урок проводити із застосуванням мультимедійної презентації. Так, наприклад, при викладені вступного уроку з теми «Макраме», мультимедійна технологія дає можливість продемонструвати і історію розвитку вузликового плетіння, і історію перетворення вузликового плетіння в окремий вид рукоділля - макраме, і продемонструвати фрагменти картин відомих художників, де зображені прикраси та інші вироби із макраме, і продемонструвати застосування виробів виконаних у техніці макраме в наш час - аксесуарів, одягу та предметів побутового ужитку. Застосування ІКТ в цьому випадку дало можливість за короткий час викласти достатньо великий об’єм інформації, з яскравим художньо-естетичним оформленням, що сприяє кращому засвоєнню учнями побаченого матеріалу, виховує естетичний смак у дітей, створює умови до фантазування. Дуже багато різноманітної теоретичної інформації, кращих зразків виробів, що вивчаються, можна подати при вивченні тем з моделювання та виготовлення одягу.

Особливо важливим є те, що яскрава картинка, яка відображає послідовність виконання того чи іншого прийому (особливо тоді коли недостатньо відповідної літератури), що вивчається на уроці, може зберігатися перед очима учнів стільки, скільки це необхідно для успішного виконання його учнями. Так при вивченні тем «Вишивка» «В’язання гачком», «В’язання спицями», «Виконання машинних швів» та інших, зображена на екрані послідовність виконання прийомів, що застосовуються при тій чи іншій технології допомагає учням повторити їх та швидше і краще засвоїти. При виготовлені швейного виробу мультимедійні технології дають можливість наглядно продемонструвати дітям всі етапи цієї роботи та прийоми обробки окремих деталей і виробу у цілому.

Цікавим видом роботи з учнями є використання на уроках обслуговуючої праці учнівських мультимедійних презентацій. Таку роботу доцільніше проводити із восьмикласниками та дев’ятикласниками, оскільки діти цього віку краще володіють навиками роботи з комп’ютером, вміють добирати інформацію із різноманітних джерел, інтернету, компонувати її у цікаві презентації. Отримавши індивідуальні завдання, дівчатка під керівництвом учителя підбирають інформацію та оформляють свої презентаційні роботи, які надалі можливо використовувати при поясненні нової теми, при повтореннях.

На етапі закріплення вивченого матеріалу ефективно використовувати мультимедійний проектор, оскільки це дозволяє збільшити кількість завдань для учнів, швидко їх змінювати.

Медіатека, яка створена та весь час поповнюється в кабінеті обслуговуючої праці, зберігає найрізноманітнішу інформацію: аудіо - та відео слайди, комп'ютерні програми, текстову інформацію. Невелика за розміром, вона дає значне збільшення обсягу інформації, що зберігається. допомагає як учителю так і учням у роботі над поліпшенням стану засвоєння програмного матеріалу.

Враховуючи все вище сказане можна підсумувати, що використання тільки одного виду із великої кількості креативних комп’ютерних технологій, підвищує рівень подачі матеріалу, що в свою чергу забезпечує ефективність розвитку творчих здібностей учнів. Але в перспективі, при покращенні соціально-економічного стану в країні та покращенні матеріально-технічного забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою, можна мріяти про можливість застосування на уроках обслуговуючої праці персональних комп’ютерів, та наявності спеціальних програм, які даватимуть можливість кожній дитині розробляти і виготовляти лекала для розкроювання одягу на себе, розробляти нові види в’язання, нові візерунки для вишивки та інше. Тому що в наш час тільки маючи сучасні засоби навчання можна говорити про високий результат роботи вчителя обслуговуючої праці.