Блог виховного проекту "Інтернет очима дітей"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор(и)блогу

Коротка Ольга Борисівна

Назва блогу та посилання на нього

Блог "Інформатик" [1]

Блог "Інтернет-очима дітей" [2]

Назва проекту, в рамках якого блог використовувався

Інтернет очима дітей

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

В проекті приймали участь учні 10-11 класів.

Опис проекту та роль блогу у ньому

В чому полягає ідея та мета проекту. Як вона виникла?

Проблема безпеки дітей в мережі Інтернет вже не здається нам далекою. Ніхто не може заперечити, що на сьогоднішній день вона постала особливо гостро. Відомо, що підлітки у період заниженої самооцінки шукають підтримки серед своїх друзів, а не у родинному колі. Старші підлітки, бажаючи незалежності, мають потребу ототожнювати себе з певною групою й схильні порівнювати цінності своєї сім'ї та своїх товаришів. В он-лайні підлітки завантажують музику, використовують обмін миттєвими повідомленнями, електронну пошту та грають в он-лайнові ігри. За допомогою пошукових серверів підлітки знаходять інформацію будь-якого змісту та якості в мережі Інтернет. Більшість підлітків реєструються у приватних чатах та спілкуються на будь-які теми, видаючи себе за дорослих. Хлопці в цьому віці надають перевагу всьому, що виходить за межі дозволеного: брутальний гумор, насильство, азартні ігри, еротичні та порно сайти. Дівчатам, які мають занижену самооцінку, подобається розміщувати провокаційні фото, вони схильні на фривольні розмови, видаючи себе за дорослих жінок, в результаті чого стають жертвами сексуальних домагань.
Мета проекту: привернути увагу учнів, батьків до проблем з якими можуть стикатися діти, використовуючи Інтернет.
Вести пропаганду за небезпечний Інтернет, використовуючи проектну діяльність в виховному процесі.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Результат аналізу опитування
Результат аналізу опитування

В процесі проекту:

 • учні вивчили «підводні камені»(загрози) які їх очікують , коли вони подорожують в мережі Інтернеті;
 • учні пройшли тренінг «ON-ляндія безпечна веб-країна»;
 • проаналізували, як можна зробити використання Інтернету безпечним для різних вікових груп;
 • дослідили в колегіумі:
  • як і скільки учнів різних вікових груп використовують Інтернет;
  • як учні різних вікових груп знайомі з безпекою роботи в Інтернеті;
  • що знають батьки про безпеку дітей в Інтернеті.


Для цього вони провели анкетування учнів та батьків. Анкетування батьків та учнів проводилося в онлайні(використовувалися форми: анкета для батьків [3]та анкета для учнів [4] створені на http://docs.google.com) на сайті колегіуму [5], на батьківських зборах, на виховних годинах. Для обговорення і створення анкет використовували сервіс http://groups.google.com. В програмі MS Excel учні за результатами анкетування, побудували діаграми: дослідження батьків[6], дослідження учнів[7]. Проаналізували їх і зробили висновок, що треба проводити роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів колегіуму про безпечну роботу дітей в Інтернеті.
Для цього учні:

 • створили стенди для батьків та учнів з інформацією про те «Чим загрожує Всесвітня павутина дітям?» і як зробити Інтернет безпечним;
 • з вчителями інформатики провели в класах тренінги «ON-ляндія безпечна веб-країна»;
 • створили в програмі MS PowerPoint презентації-поради для батьків та учнів [8][9] [10] [11].
 • створили в програмі MS Publisher бюлетень[12], де розмістили свої роздуми «Інтернет-це добро чи зло?» та результати досліджень;
 • створили блог [13] та посилання для батьків і учнів на сайті колегіуму з результатами дослідження(для розміщення наробок використали сервіси http://docs.google.com(презентації), http://picasaweb.google.com (фотоальбом, бюлетень);
 • висунули пропозиції щодо планування повторних тренінгів для учнів колегіуму;
 • на засіданні наукової ради колегіантів захистили свій проект [14]

Як учні використовували блог в дослідницькій роботі над проектом?

На предметному блозі "Інформатик"[15] учні:

 • знайомилися з порадами для мотивації роботи над проектом;
 • для опрацювання використовували матеріали, посилання на які розміщені на блозі:
  • Презентація вчителя;
  • Правила ведення дискусії;
  • Оцінювання презентації;
  • Оцінювання публікації;
  • Оцінювання сторінки для сайту;
  • Оцінювання дискусії;
  • Запитання до круглого столу.


Поради допомогали учням висловлювали свої враження від роботи над проектом при спілкуванні в групах та вчителем на сервісі http://groups.google.com.

Як вчитель використовував блог для зацікавлення учнів до навчання?

Використовувала блог "Інформатик" [16] для рефлексії та управління проектом. Блог "Інтернет-очима дітей" [17] показує учням, що результат їх досліджень актуальний і потрібний іншим.

Які результати одержали учні в проекті?

Учні навчилися:

 • виділяти проблеми-загрози і створювати правила безпеки для кращого розуміння проблем безпеки дітей в Інтернеті;
 • висловлювати свою думку, обґрунтовувати її, дотримуючись правил ведення дискусії;
 • виділяти та аналізувати послуги Інтернету, та загрози з якими можуть стикатися при цьому;
 • будувати карту знань;
 • розподіляти ролі у команді, працювати в команді, нести відповідальність за свою частину роботи;
 • обробляти та аналізувати результати опитування;
 • порівнювати, аналізувати, зіставляти цифри, факти, добирати та аргументути свій вибір відповідного типу діаграми при складанні діаграм;
 • синтезувати інформацію при створенні рекомендацій батькам та учням;
 • коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, виступати перед аудиторією при підготовці, створенні презентацій та захисту проекту;
 • оперувати уже знайомою інформацією у нових умовах, аналізувати та порівнювати інформацію, висувати власні гіпотези та відстоювати їх, робити висновки на підставі власних досліджень$
 • аргументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки, створюючи публікацію в Microsoft Publisher;
 • збирати та обробляти інформацію, розміщати її в Інтернеті на сервісах Веб, ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, посилатися на використані джерела інформації, дотримуватися авторського права при створенні блогу "Інтернет очима дітей".


Адміністрація, вчителі та наукова рада колегіантів колегіуму прийняла рішення:

 • використовувати створенні в процесі проекту презентації, бюлетень на виховних годинах та батьківських зборах з метою пропаганди за безпечний Інтернет.


Плануємо:

 • Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів колегіуму:
  • виступати на батьківських зборах;
  • допомагати класним керівникам при проведенні тренінгів і уроків по безпечній роботі в Інтернеті.


З метою пропаганди "За безпечний Інтернет", учні створили блог "Інтернет-очима дітей" [18] з результатами досліджень для подальшого їх використання батьками, учнями, вчителями. Посилання на створений блог розміщені на предметному блозі "Інформатик" [19], який використовується учнями для підготовки до уроків, та на сайті колегіуму [20].