Байки у світовій літературі.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Байки у світовій літературі.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Байки в світовій літературі.

Вік учнів, клас

6-а клас,11-12 років

Стислий опис проекту

При виконанні данного проекту учні об’єднуються в малі групи та виконують пошукову, дослідницьку та демонстраційну роботу.Учитель пропонує тему проекту,ключові питання проекту .На протязі виконання роботи вчитель здійснює контроль над роботою дітей(за допомогою тестів,самооцінювання,взаємоперевірки ).Результатом проекту має бути засвоєння учнями навчального матеріалу згідно з навчальними програмами та Державними освітніми стандартами

Повний План вивчення теми

https://docs.google.com/open?id=0B3iMcZyMPalGV3p4RGZfU1p3MkU

Навчальні цілі

Цілі проекту - залучення учнів до експериментальної діяльності з обраної теми «Байки у світовій літературі» у вигляді сучасних інформаційних ресурсів, зацікавити учнів вивченням літератури, розвинути пізнавальний інтерес, удосконалити експериментальні навички та навички використання сучасних інформаційних-комунікаційних засобів у навчальній діяльності.

Опис оцінювання

На початку виконання проекту учні знайомляться з презентацією вчителя, дізнаються над яким питанням їм доведеться працювати, яким чином потрібно буде об‘єднатись в групи та як їх робота буде оцінена. За допомогою вчителя учні відповідають на питання тесту та заповнюють таблицю ЗХД для з‘ясування рівня знань та пробілів у навчанні, які потрібно закрити в процесі виконання проекту. Після чого групи учнів обговорюють план дій на майбутнє та за допомогою вчителя намагаються правильно його оформити та розподілити ролі і час виконання окремих питань. Щотижня проводиться оцінювання знань, вмінь та навичок учнів за допомогою усного опитування, анкетування та учні доповнюють таблицю ЗХД. Учитель здійснює за необхідності коригуючу роботу та допомагає учням йти правильним шляхом.Під час роботи групи обмінюються набутим досвідом, консультуються з учителем та людьми, які займалися цією проблемою раніше. Здійснюють аналіз власних досягнень та досягнень кожної групи. По закінченню проекту учні складають тест зі знань програмного матеріалу. Захищають свій проект та роблять публікацію на веб-сайті. Оцінювання цих видів роботи проводиться завдяки формам оцінювання публікації, презентації. Після чого вчителем підбивається підсумок виконаної роботи і всі учасники проекту отримують остаточні оцінки.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Кожна група, отримавши творче завдання, повинна була провести літературний експеримент, засняти перебіг експерименту на фотокамеру. Оскільки малих групп буде 3, то вони будуть відповідно виконувати такі завдання:описати,який вигляд може мати обкладинка книги»Байки І.А. Крилова»(Езопа,Лафонтена); написати власну байку у віршах або в прозі;проінсценювати байки Крилова(Езопа,Лафонтена). Урок №1 На початку проекту вчитель показує презентацію, проводить опитування з метою визначення навчальних потреб учнів. З‘ясування навчальних потреб учнів буде здійснюватись на основі тестування, використання таблиць З-Х-Д, презентації вчителя. Учням пропонується заповнити таблицю «ЗХД». Кожна група складає орієнтовний план реалізації проекту. Кожна група здійснює пошук інформації (статей, малюнків та відеоматеріалів) в Інтернеті ( учням надається форма оцінювання сайту), бібліотеці, газетах та журналах відповідно до обраної теми. Урок№2 Учні 1 групи, які працювали над питанням : Що таке байка? Що таке алегорія? З яких частин складається байка? Чим спільні і чим відрізняються байки Езопа,Крилова,Лафонтена? Демонструють відомості про байкарів,повідомляють про особливості байки як літературного жанру,розкривають поняття байка,алегорія,езопова мова.Демонструють спільні та відмінні ознаки байок Езопа,Крилова,Лафонтена. Далі вчитель проводить самостійну роботу з формами оцінювання (само- та взаємооцінювання),заповнюється контрольний список прогресу роботи.Учні звітують про виконання проекту. Урок№3 Учні 2 групи працюють над таким творчим завданням: Опишіть,який вигляд може мати обкладинка книги»Байки Крилова»(Езопа,Лафонтена) Учні классу об єднуються в групи по 4 дитини (обов язково повинен в кожній групі бути учень з виступаючих) та демонструють свою роботу. Далі вчитель проводить само- та взаємооцінювання,заповнюється контрольний список прогресу роботи.Учні звітують про виконання проекту. Урок№4 Виступ 3 групи зі своїм завданням: Напишіть власну байку у віршах або в прозі. Клас поділяється на групи,далі творче завдання проводиться у формі гри,а з обдарованими дітьми-індивідуально. Далі вчитель проводить самостійну роботу з формами оцінювання (само- та взаємооцінювання),заповнюється контрольний список прогресу роботи.Учні звітують про виконання проекту. Урок№5 Учні обговорюють результати своєї роботи. Презентують свій продукт у вигляді презентації. Оцінювання комп‘ютерних робіт буде здійснюватись на основі контрольного списку, критеріїв оцінювання навчальних досягнень,. Також учні будуть займатись оцінкою власної роботи та роботи груп. Оцінювання самоспрямованісті учнів буде здійснюватись на основі результатів бесід, перевірки таблиць З-Х-Д, тестування і інших методів перевірки прогресу у навчанні. Фасилітація, допомога буде надана учням у формі коригуючих питань, певних роз‘яснень того чи іншого питання, наданні інструкції в якій будуть вказані основне, тематичне та інші запитання, корисні посилання на веб-ресурси.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сергєєва Інна Юріївна

Фах, навчальний предмет

Учитель російської мови та світової літератури.

Навчальний заклад

ЗОШ І-ІІІ ступенів№10

Місто\село, район, область

М.Новогродівка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

серпень2012

Місце проведення тренінгу

м.Новогродівка,вул.О.Кошового,38

Тренери

Кушнаренко Ірина Миколаївна