«Соціальні норми поведінки людей в суспільстві в Британії, США та Україні. Етикет»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

«Соціальні норми поведінки людей в суспільстві в Британії, США та Україні. Етикет»

«Social norms of behavior of people in society in Britain, the USA and Ukraine. Etiquette»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

англійська мова

Навчальна тема

«Спілкування»

«Social norms of behavior of people in society in Britain/ the USA and Ukraine»

Вік учнів, клас

7 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту

Проект розраховано на учнів 7-го класу. Тема за планом «Спілкування». Тема проекту «Соціальні норми поведінки людей в суспільстві в Британії, США та Україні. Етикет». Клас поділяється на 3 команди, кожна з яких має своє завдання - розробити буклет, стіннівку, електрону презентацію за наступними темами «Вербальне й невербальне спілкування людей в Британії, США та Україні», «Нащо потрібні норми поведінки у суспільстві. Етикет», «Чи впливають такі міжнародні події, як Євро-2012 на соціальні відносини і норми поведінки? » Проект спрямовано на поширення світогляду, розвиток комунікативної компетенції. Він допомагає виховати повагу до звичаїв, традицій і культури різних країн і народів. Проект розвиває навички критичного мислення.


Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

дослідити, проаналізувати та порівняти норми соціальної поведінки людей в суспільстві в Британії, США та Україні;

сприяти підвищенню мотивації учнів до вивчення мови через використання різноманітних технологій;

сприяти розвитку комунікативної компетенції учнів;

поширити світогляд учнів з запропонованої теми.

Опис оцінювання

На початку роботи над проектом(1 тиждень) учням буде запропоновано пройти вхідний контроль для виявлення попереднього рівня знань учнів та можливості поділити їх на групи за напрямками роботи. Групи мають бути рівнозначними. Далі запропоновано обговорення основних запитань теми та використання мозкової атаки, під час якої учні висувають власні ідеї та запитання. Оцінювання відбувається за допомогою форми "Критерії оцінювання критичного мислення учнів". Впродовж роботи над проектом(2,3 тиждень) учитель буде проводити консультації з учнями, щоб виявити, як учні збирають та аналізують інформацію, співпрацюють всередині групи. Це фіксується в «Журналі спостережень та обговорень теми проекту учнів та груп». Також буде проводитись контроль роботи над проектом у груповому блозі, що знайде своє відображення у таблиці «Форма оцінювання блогу». Наприкінці проекту(4 тиждень) проводитиметься учбова конференція, де учні матимуть змогу презентувати результати своєї роботи (буклет, мультимедійна презентація, стіннівка) та оцінити їх за допомогою форм оцінювання буклету, презентації та стіннівки. Також буде проведено вихідний контроль у вигляді звіту по підсумкам проведеної роботи.

Діяльність учнів і вчителя

Перед початком роботи над проектом батькам та дітям буде запропоновано переглянути буклет проекту, де вказано тема, мета проекту та його призначення. Потім буде зібрано дозволи батьків на участь їх дітей у проекті та використання Інтернету для пошуку інформації.

1 етап (1 тиждень)

Учитель:

- демонструє учням вхідну презентацію учителя, щоб показати напрямки роботи над проектом;

- ставить проблемні питання для зацікавлення учнів;

- повідомляє про порядок розподілу учнів на групи та темами завдань(«Вербальні і невербальні стосунки людей в Британії, США та Україні», «Необхідність етикету і соціальних норм поведінки в суспільстві», «Вплив міжнародних подій, таких як Євро-2012, на соціальні стосунки і норми поведінки»), які обираються шляхом жеребкування;

- знайомить з формами роботи учнів в групах, критеріями оцінювання досягнень, правилами оформлення кінцевого продукту дослідження;

- надає список Інтернет джерел для використання учнями при роботі над проектом;

- проводить вхідний контроль для правильного розподілу учнів на групи;

- допомогає організувати роботу в групах(скласти план, мету та методи дослідження);

- ставить перші запитання для опрацювання матеріалу (метод мозкового штурму та оцінює активність учнів за допомогою спеціальної форми);

- ознайомлює з положенням про авторські права та правила безпечного використання Інтернету.

Учні:

- об’єднуються в групи за запропонованою вчителем схемою;

- обирають назву та девіз своєї групи;

- складають графік роботи над своєю темою;

- розподіляють ролі всередині групи (обирають лідера, формують консультпункти для допомоги слабким учням).


2 етап (2-3 тиждень)

Учитель:

- проводить консультації з учнями за вимогою;

- знайомиться з накопиченими матеріалами, способами їх аналізування та опрацювання;

- направляє дітей в потрібному напрямку роботи, підказує шляхи вирішення виникаючих проблем;

- відслідковує та виправляє помилки в роботі груп;

- контролює якість роботи в групових блогах;

- веде «Журнал спостережень та обговорень теми проекту учнів та груп».

Учні:

- лідер групи та консультпункт надають допомогу слабким учням;

- проводять рефлексію етапів своєї роботи, залишаючи записи у журналі;

- шукають та аналізують теоретичний матеріал з поставленої теми;

- виконують записи у груповому блозі;

- оформлюють роботу в обраному форматі(буклет, стіннівка – фоторепортаж, мультімедійна презентація).


3 етап (4 тиждень)

Учитель:

- оцінює готові проекти учнів;

- оцінює якість захисту учнями обраної теми, повноту розкриття;

- задає питання по виконаній роботі;

- знайомиться учнів з формою письмового звіту за результатами роботи та його оцінюванням;

- підводить результати дослідження за формами оцінювання буклету, презентації, стіннівки, вихідного контролю.

Учні:

- захищають свою теми в обраному форматі;

- відповідають на запитання учителя та однокласників;

- оцінюють кінцеві продукти діяльності інших груп;

- пишуть письмовий звіт за підсумками проведеної роботи (проводять рефлексію).

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Толстун Валентина Іванівна

Фах, навчальний предмет

Учитель англійської мови

Навчальний заклад

ДЗОШ № 26

Місто\село, район, область

м. Донецьк, Ленінський район

Контактні дані

valentinatolstun@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.06.2012-27.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк, Ленінський район, ДБПЛ № 37

Тренери

Пшеслінська Тетяна Леонідівна