==Портфоліо проекту "Геометрія в нашому житті"==

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Геометричні фігури на площині

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія

Всесвітня історія

Інформатика

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Даний проект призначений для того,щоб озирнувшись навколо, побачити дивну геометрію споруд. Завдяки проекту діти поглиблять і закріплять свої знання з геометрії, дізнаються багато нового, цікавого. Навчаться спостерігати і бачити світ навколо себе. Проект призначений для того,щоб геометрія стала ближче і зрозуміліше школярам, щоб прийшло усвідомлення того, що все в світі побудовано завдяки науці. Даний проект розрахований для учнів 7-х класів. Матеріал цікавий для учнів і дозволяє використовувати метод проектної діяльності. Учні можуть проявити самостійність в придбанні знань по даній темі, показати свою творчу активність, проявити фантазію в підборі та оформленні додаткового матеріалу з використанням комп'ютера. Проект мотивує учнів на активне використання отриманих знань та умінь на практиці. Вони навчаться визначати види трикутників, вивчать їх властивості та навчаться визначати рівні трикутники та доводити їх рівність. Даний проект передбачає використання додаткової літератури, роботу в Інтернеті, що розвиває самостійність і творчість учнів. Проект дозволяє розвивати творче мислення школярів, уміння набувати знання з різних джерел, аналізувати факти, проводити експерименти, робити узагальнення, висловлювати власні думки, замислюватися над загадками природи і шукати стежину до істини.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що вони вже знають про трикутники відбувається при заповнені ними Діаграми Вена та таблиці З-Х-Д. Поточне оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності, що передбачена у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та експериментального дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання - оформленні мультимедійного продукту для представлення результатів учнівських проектів: контрольний список для оцінювання навичок дослідження джерел інформації, контрольний список для оцінювання навичок планування проекту, контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні, Форма оцінювання часових шкал; форма для оцінювання Вікі статі контрольний список для оцінювання Вікі статі Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з балами з кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскількийого/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку для оцінювання внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання

ЗХД [1]

Діаграма Вена [2]

Контрольний список для вікі [3]

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком роботи над проектом: Вчитель повідомляє батькам учнів короткої інформації про проектний метод навчання і отримує від них згоду на роботу дітей в Інтернеті, публікації текстів і фотографій дітей (буклет для батьків, Форма батьківського дозволу, Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня). На І етапі проекту відбувається презентація теми майбутнього проекту, обговорюються основні аспекти її реалізації, а саме – формуються групи за інтересами, обумовлюються джерела інформації, пояснюються навчальні завдання, форми оцінювання та хід проекту, ставиться учням Ключове запитання. Учні при перегляді презентації вчителя дізнаються про способи об’єднання в групи, завдання для кожної групи. Вчитель використовуючи Таблицю ЗХД, діаграму Вена, вправу «Берег очікувань», вхідне тестування та соціометричне опитування проводить опитування та мозковий штурм по ключовому та тематичним питанням, щоб визначити початковий рівень знань учнів по проблемі та допомогти їм намітити шляхи дослідження. Потім відбувається обговорення ходу проекту. Вчитель корегує навчальний план теми після діагностування вхідних знань учнів. Під керівництвом вчителя учні вчаться розробляти презентації. Об’єднуються в групи, та вибирають собі завдання для дослідження. Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Учні здійснюють контроль та самоконтроль виконання завдання проекту через запропоновані вчителем форми оцінювання. Дослідження учнів, що проводяться в рамках проекту. І група збирає матеріал по історію виникнення геометрії ІІ група збирає відомості про застосування властивостей геометричних фігур в повсякденному житті ІІІ група питання: працює над питанням які існують природні творіння у вигляді геометричних фігур


Презентація вчителя [4]

Опитувальник для батьків [5]

Буклет для учнів від вчителя

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учнівськи буклет "Геометрія в нашому житті"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Відомості про автора

Прізвище,ім'я

Зірніченко Галина Іванівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

КЗО «Березнуватівська СЗШ І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»

Місто\село, район, область

Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Березнуватівка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.06 – 22.06 2013 рік

Місце проведення тренінгу

Дніпропетровський ОІППО

Тренери

Кущова Тетяна Анатоліївна, Харлаш Людмила Михайлівна