'Портфоліо Миронюк Богдана Михайлівна'

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Добування і застосування ненасичених вуглеводнів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, екологія, географія, біологія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Добування та застосування ненасичених вуглеводнів.

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Під час виконання проекту учні вивчають методи добування і застосування етиленових і ацетиленових вуглеводнів. Встановлюють зв'язок будови і властивостей ненасичених вуглеводнів, узагальнюють і систематизують знання про хімічні властивості вуглеводнів, формують навички роботи в проекті, з додатковими літературними джерелами, формують екологічне мислення.

Вчительська презентація на вибрану тему

Публікація для представлення особливостей методу проекту

Форма дозволу батьків на використання учнями інтернету

Лист-дозвіл на відкриття поштової скриньки

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

При підготовці і створенні презентацій учні навчаються й розвивають навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, зручно представляти результати досліджень за допомогою діаграм та графіків, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, аналізувати події та факти, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифікувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези. Створюючи публікації, школярі, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки. Навчаючись створювати веб-сайти учасники проектів навчаються ефективно спілкуватися з іншими школярами з країни та всього світу. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації. Складаючи діаграми учні, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри. події, факти, та інші дані.

Опис оцінювання

Упродовж навчання за методом проектів я постійно за допомогою засобів оцінювання збираю інформацію про те, наскільки успішно просувається навчання, слухаю дискусії, які ведуть учні в малих групах, спостерігаю за тим, як учні ставлять запитання під час роботи, працюють над запланованими завданнями. Оцінювання знань та вмінь учнів продовжується впродовж всього виконання учнями проекту. Дані з оцінювання я використовую для того, щоб коригувати викладання матеріалу та забезпечувати правильне виконання учнями проектних завдань.

Форма опитування ЗХД

Оцінювання презентації

Оцінювання вікі-сайтів

Діяльність учнів

Учні збирають, опрацьовують, систематизують інформацію про властивості і добування вуглеводнів, їх застосування. Вони планують та створюють сценарій презентації. Учні створюють мультимедійну презентацію. Вони демонструють презентацію перед учнями, дирекцією, вчителями та гостями. Учасники проекту планують створення публікації у вигляді інформаційного бюлетеня. Ознайомлюються із програмою Publisher. Учні вчаться та створюють веб-сторінки: опрацьовують і набувають знань щодо створення самого сайту, здійснюють дизайн, шукають матеріали тощо. Учасники проекту інтерв'ювали учнів, їхніх батьків, вчителів, а також навчились складати таблиці та діаграми.

Презентація учнів

Вiкi-сторiнка учня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Миронюк Богдана Михайлівна

Фах, навчальний предмет

Хімік: викладач

Навчальний заклад

Снятинська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. ім.В.Стефаника

Місто\село, район, область

м. Снятин, Івано-Франківська обл.

Контактні дані

Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Завалівська 27

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19 червня 2012 -

Місце проведення тренінгу

Снятинська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. ім.В.Стефаника

Тренери

Заяць Р.П., Савчук В.В.