'Портфоліо Кабанюк Марія Григорівна'

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Українська революція. Здобутки і прорахунки Центральної ради.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України.Всесвітня історія. Правознавство.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Історія України.Всесвітня історія. Правознавство.

Вік учнів, клас

10 клас

Стислий опис проекту

Учні розглядають тему “Українська революція”. Створюють проекти по діяльності Центральної Ради та роблять висновки про здобутки та прорахунки Центральної Ради.

Публікацiя для представлення особливостей методу проекту

Форма дозволу батьків на використання учнями інтеренту

Лист-дозвіл на відкриття учнівської поштової скриньки

Презентація ідей проекту

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

При підготовці і створенні презентацій учні навчаються й розвивають навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, зручно представляти результати досліджень за допомогою діаграм та графіків, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, аналізувати події та факти, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифікувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези ...Створюючи публікації, школярі, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки. Навчаючись створювати веб-сайти учасники проектів навчаються ефективно спілкуватися з іншими школярами з країни та всього світу. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації. Складаючи діаграми учні, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри. події, факти, та інші дані.

Опис оцінювання

До початку проекту: На початку вивчення теми буде визначено обсяг навчальних потреб учнів. Для цього:

проводимо тест з історії

Після закінчення проекту:

проводиться конференція, де заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. Головними критеріями оцінювання узагальнюючого є: вміння представити отримані в ході досліджень нові знання; аргументувати раціональність способів їх отримання і висновки; розповісти про організацію взаємодії учнів у групі, показати рівень успішності кожного учня. У ході виступів групи демонструють результати своєї діяльності – презентації.

'Оцінювання презентації'

'Оцінювання вікі -сайтів'

'Самооцінювання учнівської роботи'

Діяльність учнів

Учні збирають, опрацьовують, систематизують інформацію про діяльність Української Центральної Ради, аналізують тексти універсалів, роблять самостійні висновки про українську державність.Учні навчаються працювати з програмою PowerPoint. Вони планують та створюють сценарій презентації. Учні створюють мультимедійну презентацію. Вони демонструють презентацію перед учнями, дирекцією, вчителями та гостями.

Учнівська презентація

Вікі-сторінка yчня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кабанюк Марія

Фах, навчальний предмет

Історія, викладач

Навчальний заклад

Снятинська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. ім.В.Стефаника

Місто\село, район, область

м.Снятин, Івано-Франківської обл.

Контактні дані

marija550@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19.06.2012 -

Місце проведення тренінгу

Снятинська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.Стефаника

Тренери

Заяць Р.П., Савчук В.В.