'' Краса навколишнього світу ''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Геометричні перетворення. Симетрія»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика

Вік учнів, клас

14 - 15 років

Стислий опис проекту

Даний проект розрахований для учнів 9-го класу, в ході якого учні об'єднуються в групи,які формуються із учнів з різними здібностями навчання (техніки, лірики, екологи, архітектори), для кожної групи визначається тема і цілі, продумуються терміни реалізації, і кінцевий продукт. Група "Техніки", вивчивши теоретичну частину, знаходять приклади симетрії в технічних пристроях, у фізиці й хімії. Група "Екологи" вивчають симетрію в тваринному і рослинному світах. Група "Лірики" досліджують літери алфавіту і вірші де використовується симетрія. Група "Архітектори" досліджують свою проблему в архітектурі і побуті. У результаті кожна з груп готує творчий звіт (презентація), буклет (в якості реклами своїх досягнень), збірка віршів про симетрії.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

План впровадження теми

Оцінювання

На початку роботи учні заповнюють таблицю ЗХД і відповідають на діагностичний тест (Test W-2). При проведенні консультацій учні виконують самостійну роботу із завданнями по даній темі з подальшими обговореннями. При роботі в малих групах учні заповнюють таблицю (яку частину роботи виконує індивідуально, згідно з планом групи). При захисті проекту використовується опубліковані завчасно "Форма оцінювання проекту" (в балах) та лист-контроль "Оцінювання навичок спільної діяльності". Потім виконують тестову перевірочну роботу. В результаті оцінка за виконання проекту складається з набраних балів у ході реалізації кожної з частин проекту.

Діяльність учнів та вчителя

Вся робота над проектом розбивається на два етапи: 1 – підготовчий; 2 - робота над проектом.

1етап – підготовчий

До початку роботи над проектом необхідно:

- Актуалізувати опорні знання по темі "Симетрія", отримані в молодших класах. - Пересвідчитись, що учні вміють будувати паралельні і перпендикулярні прямі з використаннямкреслярського приладдя, знають побудову основних геометричних фігур. - Перевірити, чи вміють учні навикам роботи з різними редакторами та їх оболонками. - Переконатися, що учні вміють виконувати дії з електронною інформацією (пошук, фільтрація,збереження, перегляд, редагування) - Провести попередню консультацію з тими учнями, хто не має можливості вивчити роботу з електронними ресурсами.

2 етап – робота над проектом.

I тиждень:

1) Ознайомлення з темою проекту і його цілями; 2) Перегляд і обговорення учительської презентації; 3) Обговорення та складання шляхів і термінів реалізації проекту; 4) Обговорення таблиці ЗХД. 5) Об’єднання по групам, які формуються із учнів з різними здібностями навчання: 1 група «Техніки» (цілі: вивчення видів симетрії в техніці, в фізиці, в хімії) 2 група «Екологи» (цілі: вивчення видів симетрії у природі) 3 група «Лірики» (цілі: вивчення симетрії в віршах та алфавіті) 4 група «Архітектори» (цілі: вивчення симетрії в архітектурі та в побуті) 6) Постановка цілей роботи групи, розподіл обов'язків у групі, обговорення термінів роботи над кожним етапом проекту, вибір кінцевого продукту; 7) Діагностичний тест про ЗУН, отриманих у попередніх класах за допомогою Test W-2.

II тиждень:

1) Вчитель проводить індивідуальні консультації для кожної із груп, на яких розбираються проблемні моменти, в якості перевірки проводиться online - тест, з подальшим обговоренням; 2) На більш детальні питання розбивається тема групи; 3) Накопичення теоретичної бази по даному проекту (сбір даних); 4) Заповнення таблиці про роль кожного учасника групи згідно плану; 5) уточнюються терміни виконання проекту, і конкретизується кінцевій продукт (творчий звіт у вигляді презентації, буклет, збірник віршів).

III тиждень:

1) Фільтрація і опрацювання зібраних даних; 2) Обговорення оформлення звіту; 3) Коректування таблиці, використовуючи дані отримані на 1 етапі; 4) Проведення самостійної роботи з теоретичної базі теми;

IV тиждень:

1) Творчий звіт кожної групи (презентація свого готового продукту); 2) Обговорення творчих звітів; 3) Заповнення листа – контроля «Оцінювання навичок спільної діяльності»; 4) Виконання тестової перевірочної роботи за допомогою Test W-2; 5) Виставлення оцінок за виконання проекту

Презентація проекту

Презентація вчителя

Відомості про автора

Олена Іванівна Тищенко

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики


Навчальний заклад

Маріупольський міський технологічний ліцей

Місто\село, район, область

м. Маріуполь, Донецька область

Контактні дані

e-mail: tisei1508@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Маріуполь, 25 - 30 березня 2013 (учителі математики)


Дати проведення тренінгу

25 - 30 березня 2013 (учителі математики)

Місце проведення тренінгу

м. Маріуполь, НВК "Ліцей - Школа" № 14

Тренери

Іванова Олена Леонідівна