''Точка, точка, огуречик, или ПРОСТО геометрия''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Точка, точка, огуречик, или ПРОСТО геометрия

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ(Найпростіші геометричні фігури на площині)

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Цей проект орієнтований на учнів 7 класу при вивченні теми «Найпростіші геометричні фігури на площині».Він об’єднує шкільні предмети: геометрію, інформатику, історію. Дослідницький характер проекту сприяє розвитку критичного мислення, уміння здійснювати самооцінку своєї діяльності, аналізувати, узагальнювати та оцінювати інформацію, набувати навичок роботи в групі над виконанням спільного завдання. Проект спрямований на розвиток творчих здібностей учнів, розумової діяльності, уяви, вміння нестандартно міркувати. Для виконання завдань учні об'єднуються у групи, обираючи тему дослідження,яка їм найцікавіша. Перша група «Історики» досліджує біографії кількох видатних математиків, щоб висунути гіпотезу,які фактори впливають на народження геніальних математиків. Друга група «Математики» в процесі виконання дослідницького завдання повинна створити посібник з даної теми та проілюструвати його прикладами(фото) з навколишнього середовища. Учні третьої групи «Лірики» оформлюють альбом графічних малюнків,віршів та казок, пов'язаних з геометричними фігурами. Кожен учень групи має конкретне завдання.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні зможуть:

- наводити приклади найпростіших геометричних фігур,

- пояснювати, що таке: точка, пряма, належати, лежати між, відрізок, промінь, кут, довжина відрізка, градусна міра кута, рівні відрізки, рівні кути, бісектриса кута, відстань між точками,

- класифікувати кути (гострі, прямі, тупі, розгорнуті),

- зображувати та знаходити на малюнках геометричні фігури, вказані у змісті,

- застосовувати вивчені означення і властивості до розв’язування задач,

- впроваджувати та доносити нові ідеї до інших,

- аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання,

- вміти ефективно співпрацювати з різноманітними групами,

- вміти швидко та ефективно шукати інформацію, критично її оцінювати та творчо використовувати,

- використовувати комп’ютерні технології, як інструмент для спілкування, досліджень, оцінювання інформації.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку роботи учитель проводить роботу з таблицями «ЗХД». Визначається наявність необхідного рівня знань і умінь, а також визначаються навчальні потреби учня. Відбувається контроль і самоконтроль в групах за критеріями оцінювання робіт учнів.

Під час роботи над проектом учні отримують консультації вчителя, заповнюють таблиці самоконтролю і бланки самооцінки у групах.

Після закінчення проекту учитель оцінює проекти учнів та їхній захист, вміння виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, математичну грамотність речі, творчий підхід. Учні проводять само оцінювання, та оцінювання робіт кожної групи. В кінці теми на підсумковому уроці заповнюється останній стовпчик таблиці «ЗХД».

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Підготовка до проекту

Перед початком проекту учитель для учнів та їхніх батьків пропонує буклет, який пояснює використання проектної методики при вивченні даної теми та вміщує проблемні запитання, на які учні будуть шукати відповіді. Проводить роботу по використанню мережі Інтернет та рекомендує список ресурсів за темою проекту.

Початок роботи

Використовуючи таблицю «ЗХД» вчитель проводить опитування, щоб визначити початковий рівень знань учнів та допомогти їм намітити план дослідження. Далі за допомогою Презентації вчителя повідомляє тему та мету проекту, основні запитання, цілі та завдання.

Робота над проектом

Під час проекту формуються групи за інтересами, пояснюються форми оцінювання, учні вибирають собі завдання для дослідження. Кожна група відповідає на змістовні питання теми. Кожен учень групи має конкретне завдання та визначає свою роль у вирішенні поставленої проблеми.

Учні першої групи «Історики»за допомогою матеріалів Інтернету, підручників, енциклопедій досліджують біографії кількох видатних математиків, щоб висунути гіпотезу, які фактори впливають на народження геніальних відкриттів, а також які з відкриттів ми використовуємо досі. Результатом цієї роботи стане презентація.

Друга група «Математики» в процесі виконання дослідницького завдання повинна створити посібник-презентацію з даної теми та проілюструвати його прикладами(фото)з навколишнього середовища.

Учні третьої групи «Лірики» досліджують питання проте, як можна зацікавити учнів вивчати геометрію, для цього оформлюють альбом графічних малюнків, віршів, казок, пов’язаних з темою проекту. Під керівництвом вчителя учні вчаться робити презентації, здійснюють контроль та самоконтроль виконання завдання проекту через запропоновані вчителем форми оцінювання.

Завершення роботи

Наприкінці проекту учні кожної групи презентують виконану роботу, проводять захист своїх проектів, підводять підсумки, обговорюють та роблять висновки. Приклад учнівської презентації №1

Приклад учнівської презентації №2

Приклад учнівської презентації №3

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Чернишева

Фах, навчальний предмет

Учитель математики

Навчальний заклад

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №7

Місто\село, район, область

м. Дружківка Донецької області

Контактні дані

lena.chernisheva@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 18.08.2012

Місце провведення тренінгу

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №7

Тренери

Зоненко Наталія Василівна