''Сильніше за самого себе''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Сильніше за самого себе

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Біологія

Трудове навчання

Інформатика

Навчальна тема

Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок. Прості механізми

Вік учнів, клас

14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Проект розрахований на шість 45-хвилинних уроків.

Учні класу об’єднуються в чотири групи:«Історики»,«Науковці», «Техніки», «Натуралісти».Завдання учням дається заздалегідь. Учні самостійно опрацьовують додаткову інформацію, планують і проводять експеримент. «Історики» з’ясовують процес відкриття «золотого правила механіки», «Науковці» знайомлять з теоретичними матеріалом. «Техніки» проводять експериментальну перевірку правила моментів, а «Натуралісти» досліджують як прості механізми працюють у живій природі та скелеті людини. Результати своєї роботи учні презентують однокласникам.


Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть:

• наводити приклади простих механізмів та їх застосування, пояснювати будову та принцип роботи, вміти ними користуватися;

• наочно демонструвати використання важеля для отримання виграшу в силі, зображати на схемах напрям сили та плече сили;

• досліджувати умови рівноваги важеля;

• оперувати новою фізичною величиною – моментом сили та одиницями його вимірювання;

• записувати формули моменту сили, умови рівноваги важеля, ККД механізму та використовувати їх при розв’язуванні задач;

• використовувати комп’ютерні технології (програми для створення презентацій, буклетів) як інструмент для досліджень, організації, оцінювання інформації;

а також:

• набудуть навички самостійної роботи та роботи в групах; • ознайомляться з галузями практичного використання набутих знань та умінь в практичній діяльності та в повсякденному житті.

Опис оцінювання

Учні з самого початку роботи над проектами заповнюють таблицю З_Х_Я_Д, для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Кожен учень заповнює учнівський план проекту за допомогою форми, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Учні виконують самостійну роботу «Момент сили. Важіль. Блок» та Лабораторну роботу «Вивчення умови рівноваги важеля». Оцінювання проводиться згідно критеріїв оцінювання. Спостереження за роботою учнів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентації, буклети. Впродовж роботи над проектом учні виконують самостійну та лабораторну роботи. По закінченні роботи над проектом учням пропонується відповісти на кілька запитань з файлу Опитувальник. Використовують Форми оцінювання з балами для здійснення самооцінки своєї роботи та отримання оцінки з боку їх однокласників. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію з тієї ж Форми оцінювання з балами і учнівських таблиць та висновків до завдань.

Діяльність учнів та вчителя

Підготовка до проекту

Учні класу об’єднуються в чотири групи:«Історики», «Науковці», «Техніки», «Натуралісти». Завдання учням дається заздалегідь. «Історики» готують та презентують матеріал про процес відкриття «золотого правила механіки», «Науковці» знайомлять з теоретичними засадами. «Техніки» проводять експериментальну перевірку правила моментів, а «Натуралісти» досліджують, як прості механізми працюють у живій природі.

Початок роботи

Пояснення учителя про цілі та суть проекту з демонстрацією презентації. Учні заповнюють таблиці З-Х-Я-Д та заповнюють учнівський план проекту.

Робота над проектом

Учні самостійно працюють за своїми груповими завданнями. Учитель проводить проміжні обговорення даних в групах. Спочатку на уроці заслуховується доповідь учня з групи «Історики» про історію створення простих механізмів та використання їх у давнину та учні складають «ланцюг історії простих механізмів». «Натуралісти» складають організаційну діаграму про роль простих механізмів в живій природі. «Науковці» оформляють результати своїх досліджень у вигляді презентації, до початку роботи вони зібрали матеріал про прості механізми у шкільній майстерні. «Техніки» виконують експериментальне завдання, оформлюють звіт про практичну роботу. По завершенню роботи в групах над творчими завданнями учні виконують самостійну та лабораторну роботи згідно інструкцій.

Закінчення роботи

Учні кожної з груп презентують свої роботи, роблять висновки, проводять колективне обговорення своїх робіт.

Приклад учнівської презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Людмила Кардаш

Фах, навчальний предмет

Учитель фізики

Навчальний заклад

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ст. №12 Дружківської міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Дружківка Донецької області

Контактні дані

kardash.lyuda@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

06.08.2012 – 11.08.2012

Місце проведення тренінгу

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Тренери

Зоненко Наталія Василівна