''Секрет молодості стародавньої теореми''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Розв’язування прямокутних трикутників»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія, інформатика, історія, література.

Вік учнів, клас

14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Проект пропонується для реалізації з учнями 8 класу під час вивчення теми «Теорема Піфагора». Даний проект об’єднує історію, математику та інформатику. У ході практичної діяльності учні повинні дослідити біографію відомого вченого, розглянути його знаменну теорему, способи її доведення і застосування для розв’язування задач. Працюючи над проектом, учні розширюють і поглиблюють свої знання з геометрії . Клас об’єднується у п’ять груп «біоргафи», «теоретики», «практики», «лірики» та «статисти». Кожна з груп отримує своє завдання і працює над ним. По завершенню проекту кожна группа демонструє за допомогою презентацій та публікацій результати своїх досліджень.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом через googleтаблицю, online консультації та коментарі під час заповнення блогу проекту, який створює вчитель. Визначення рівня попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про теорему Піфагора відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці 3ХД.

Під час роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання само спрямування у навчанні. При створенні учнями продуктів результату роботи над проектом: презентації, публікації, вікі-статті, вони мають використовувати Форму оцінювання вікі-статті, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання публікації, які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання.

Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на блозі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. До закінчення створення роботи над проектом потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати групам зворотній зв’язок щодо покращення кінцевого продукту представлення роботи. Через роботу блога учні ознайомлюються з думками та пропозиціями інших та отримують допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації, публікації та вікі-статті. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності» роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

Діяльність учнів та вчителя

До початку роботи над проектом потрібно:

• вчитель повинен переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі;

• пересвідчитися, що учні знають, як користуватися лінійкою, циркулем та штангенциркулем;

• перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати;

• переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Далі перед учнями ставиться ключове питання:

Теорема Піфагора- це математика чи мистецтво?

Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми «Секрет молодості стародавньої теореми» всім класом заповніть дві колонки таблиці ЗХД. Учні за своїми здібностями об’єднуються у 5 груп, та знайомляться зі способами представлення результатів своєї роботи:

І група – біографи, які працюють над питанням «Хто такий Піфагор? Які відкриття в математиці зробив він та його учні?»;

ІІ група – ”ТЕОРЕТИКИ” доводить теорему Піфагора різними способами;

ІІІ група – ”ПРАКТИКИ” займаються питаннями застосування теореми Піфагора під час розв’язання задач;

ІV група— ”ЛІРИКИ” вивчають сонети та вірші присвячені теоремі Піфагора;

V група- “СТАТИСТИ” досліджують статистику знання та використання старшокласниками та вчителями школи теореми Піфагора.

Для початку роботи над проектом вчитель створює блог, де висвітлюються:

посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті. Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів та переглядають презентацію «Пошук інформації в Інтернеті», проводиться міні-лекція «Авторські права в Інтернеті». Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним керівники груп отримують лист-контроль « Оцінювання навичок спільної діяльності»

При роботі над проектом:

учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями протягом першого тижня займаються пошуком інформації, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу кожної групи над поставленими завданнями.

І група – біографи, які вивчають біографію Піфагора, повинні представити результат своєї роботи у вигляді творчого звіту, презентації та кросворду, що перевіряє набуті знання з даного питання.

ІІ група – теоретики, працюють над питанням доведення теореми Піфагора різними способами. Результат роботи – творчий звіт та презентація.

ІІІ група – ”ПРАКТИКИ” займаються питаннями застосування теореми Піфагора під час розв’язання задач, вони повинні представити результат своєї роботи у вигляді творчого звіту та презентації, що показує алгоритм розв’язування прикладної задачі, що містить схему побудови математичної моделі задачі та наглядний приклад розв’язаної задачі.

ІV група— ”ЛІРИКИ” вивчають сонети та вірші присвячені теоремі Піфагора; результатом їх роботи є творчий звіт, презентація та розробки 2-х публікацій з віршами, присвяченими Піфагору.

V група – аналітики, працюють над питанням «Чи знають теорему Піфагора в нашій школі?» і повинні представити результат своєї роботи у вигляді розробленої анкети та презентації з результатами анкетування.

Другий тиждень роботи учні працюють над створенням презентацій та публікацій. Вчитель роздає учням документ Контрольний список (Учнівська презентація ходу та результатів проекту, Учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, Учнівська вікі-стаття ходу та результатів проекту), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо учні забезпечуються формою оцінювання вікі-статті, публікації та презентації, відбувається обговорення її з учнями груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання проводяться протягом всієї роботи.

Захист проекту:

Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та коригують за потреби. Призначається вчителем день захисту проекту. Кожна група здає вчителю лист-контроль «Оцінювання © 2000-2011, Корпорація Intel. Всі права захищені. Сторінка для On-line консультацій учнів; Сторінка для рефлексії учнів на кожному кроці роботи над проектом; Goole-таблиця, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.

Intel® «Навчання для майбутнього» основний курс навичок спільної діяльності». Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається підсумкове оцінювання вмінь та навичок за допомогою опитувальника з використанням інтернет-ресурсів та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці таблиці ЗХД. Підсумовуються оцінки учнів. Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками (Учнівська презентація ходу та результатів проекту, Учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту) та в процесі захисту оцінюють своїх товаришів. Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання «Теорема Піфагора- це математика чи мистецтво?»

Навчальні матеріали проекту

Документ Доступ до сайтів

Публікація для представлення методу проектів

Форма оцінювання

Документ для фасиліфікації

Інструкція

Оцінювання

Планування оцінювання

Критерії оцінювання роботи над проектом

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання презентації

Таблиця ЗХД

Учнівський приклад

Творчий звіт групи "БІОГРАФИ"

презентація групи "БІОГРАФИ"

кросворд групи "БІОГРАФИ"

Творчий звіт групи "ТЕОРЕТИКИ"

презентація групи "ТЕОРЕТИКИ"

Творчий звіт групи "ПРАКТИКИ"

презентація групи "ПРАКТИКИ"

Творчий звіт групи "ЛІРИКИ"

презентація групи "ЛІРИКИ"

Збірник віршів присвячених теоремі Піфагора

Пифагор ЗОЛОТЫЕ СТИХИ

Презентація групи "СТАТИСТИ"

Додаткові матеріали

Список використаних джерел

Дозволи

Дозвіл на використання ресурсу

Дозвіл батьків

Портфоліо

Презентація ідей проекту

Презентація ЗАХИСТ проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Анатоліївна Птиченко


Фах, навчальний предмет

вчитель математики


Навчальний заклад

НВК "ліцей-школа № 14"

Місто\село, район, область

м. Маріуполь, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25.03.13-30.03.13


Місце проведення тренінгу

НВК «Ліцей- школа №14»


Тренер

Іванова Олена Леонідівна