''Сад моєї мрії''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Сад моєї мрії

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Образотворче мистецтво. Тема: Об’ємно – просторова форма. Архітектура і місто (Природний світ, гармонія природних форм у середовищі.)

Інформатика. Географія. Історія.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас.

Стислий опис проекту

Учбовий проект орієнтований для учнів 7 класів в рамках вивчення теми: «Об’ємно – просторова форма. Архітектура і місто». Він об’єднує шкільні предмети: Інформатику, Історію та Географію. Дослідницький характер проекту сприяє розвитку асоціативно – образного та просторового мислення, уміння здійснювати самооцінку своєї діяльності, узагальнювати та оцінювати інформацію, набувати навичок роботи в групі над виконанням проекту. Проект спрямований на розвиток уяви, фантазії, художнього смаку і творчих здібностей. Для виконання завдань учні об’єднуються у групи (студії),Ж обираючи тему дослідження, яка їм найцікавіша. 1-ша студія «Жардин» (від фр. «jardin» - сад) за допомогою матеріалів з мережі Internet, журналів, підручників досліджує закони Регулярного стилю, засоби створення ландшафтних композицій. 2-га студія «Хуторок» досліджує Сільський стиль, зв’язок між садом і будинком у виборі матеріалів, нестандартні садові меблі. 3-тя студія «Сучасник» досліджує ландшафтне проектування XXI століття, планування використання певних рослинних форм і поєднань, визначають вибір і характер сучасного стилю малого саду.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні зможуть:

- наводити приклади визначних архітектурних споруд (світу, рідного краю);

- пояснювати, що таке: простір, лінійна та повітряна перспективи, ескіз, стиль, пропорції, масштаб, конструкція, архітектура, ландшафтний дизайн;

- впроваджувати та доносити нові ідеї до інших;

- вміти ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

- розпізнавати специфіку природно-ландшафтного середовища людини;

- проектувати ескізи середовища;

- виявляти готовність до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.

Опис оцінювання

На початку роботи вчитель проводить роботу з таблицями «ЗХВ». Визначаються навчальні потреби учня. Відбувається контроль та самоконтроль у групах за критеріями оцінювання робіт учнів.

Під час роботи над проектом учні отримують консультації вчителя, заповнюють бланки самооцінки в групах.

Після закінчення проекту доповідачі демонструють та захищають колективні роботи. Учитель оцінює проекти учнів та їх захист, практичну роботу, творчий підхід, аналізує характерні помилки в роботі учнів. Учні проводять оцінювання робіт кожної групи. Вчитель демонструє кращі практичні роботи. На підсумковому уроці учнями заповнюється останній стовпчик таблиці «ЗХВ»

Діяльність учнів та вчителя

Підготовка до проекту

Вчитель пропонує учням подивитися незвичайні творіння людського генія «Чудеса світу», проводить роботу по використанню мережі Internet та рекомендує список ресурсів за темою проекту.

Початок роботи

Використовуючи таблицю «ЗХВ» вчитель допомагає учням намітити план дослідження. Далі пропонує учням за короткий проміжок часу пригадати та сформулювати засвоєні раніше знання з теми «Пейзаж», застосувавши метод побудови асоціативного куща. Повідомляє тему та мету проекту, основні запитання, цілі та завдання за допомогою Презентації вчителя.

Робота над проектом

Під час проекту формуються студії за інтересами, пояснюються форми оцінювання. Учні обирають собі завдання для дослідження. Учні 1-ї студії «Жардин» (від фр. «jardin» - сад) за допомогою матеріалів з мережі Internet, журналів, підручників досліджують закони Регулярного стилю, засоби створення ландшафтних композицій. Учні 2-ї студії «Хуторок» досліджують Сільський стиль, зв’язок між садом і будинком у виборі матеріалів, нестандартні садові меблі. Учні 3-ї студії «Сучасник» досліджують ландшафтне проектування XXI століття, планування використання певних рослинних форм і поєднань, визначають вибір і характер сучасного стилю малого саду. Під керівництвом вчителя учні вчаться робити презентації, здійснюють контроль та самоконтроль виконання завдання проекту через запропоновані вчителем форми оцінювання.

Завершення роботи

Кожна студія презентує виконану робот, захищають свої проекти, підводять підсумки, вчитель разом із учнями аналізує характерні помилки в роботах як студій, так і окремих учнів. Вчитель демонструє кращі практичні роботи.

Приклад учнівської презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ірина Чернишова

Фах, навчальний предмет

Учитель образотворчого мистецтва

Навчальний заклад

Дружківська загальноосвітня школа I-III ступенів №7

Місто\село, район, область

м. Дружківка Донецької області

Контактні дані

chernishova.irina7@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 18.08.2012

Місце проведення тренінгу

Дружківська загальноосвітня школа I-III ступенів №7

Тренери

Зоненко Наталія Василівна