''Роль ментальності в життєдіяльності суспільства''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Роль ментальності в життєдіяльності суспільства

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Людина і світ

Історія України

Навчальна тема (як записано в програмі)

Етнос

Вік учнів, клас

16 – 17 років, 11 клас

Стислий опис

Приблизний час вивчення теми - два 45-хвилиннх уроків (пара)

Учні поділяються на 3 групи, одна з яких «Соціологи» виконувала дослідження «Визначення шкали соціальних дистанцій». Дві інші групи «Історики» та «Лірики» виконують завдання вчителя, приймають участь у евристичній бесіді. З’ясовуються такі поняття як етнос, рід, плем’я, ментальність, менталітет. Аналізують життєві проблеми з точки зору ментальності, знаходять способи їх розв’язання, прогнозують події. Використовують комп’ютерні технології (програми для створення презентацій, пошукові системи).

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні зможуть:

* Визначати сутність поняття «етнос».

* Визначати поняття «рід»,»плем’я», «народність», «нація».

* Аналізувати вплив ментальності на організацію життєдіяльності суспільства.

*На основі джерельної бази робити висновки про історичний розвиток українського етносу та української нації


Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Учні з самого початку роботи над проектами заповнюють таблицю З_Х_Я_Д, для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Кожен учень заповнює учнівський план проекту за допомогою форми, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Спостереження за роботою учнів та заповнення вчителем Щоденника спостережень дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію. По закінченні роботи на проектом учням пропонується відповісти на кілька запитань з файлу Опитувальник. Використовують Форми оцінювання з балами для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання оцінки з боку їх однокласників. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію з тієї ж Форми оцінювання з балами і учнівських таблиць та висновків до завдань.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Підготовка до проекту

Клас поділяється на три групи «Історики», «Соціологи», «Лірики». Група «соціологів» виконує дослідження як домашнє завдання «Визначення шкали соціальних дистанцій» (Таблиця№3. Історики за допомогою додаткової інформації пояснюють головні терміни. «Лірики» на основі літературних творів українських поетів просліджують шлях та становлення розвитку українського етносу та нації

Початок роботи

Пояснення учителя про цілі та суть проекту з демонстрацією презентації. Учні заповнюють таблиці З-Х-Я-Д та заповнюють учнівський план проекту. На уроці кожній групі дається окреме завдання. «Історикам», «Соціологам» та «Лірикам» треба визначити суть головних понять, визначити роль ментальності у життєдіяльності суспільства, та етапи становлення і розвитку українського етносу та української нації.

Робота над проектом Учні першої групи «Історики» з опорою на схеми «Еволюція етносу» та «Засади нації» пояснюють поняття РІД,ПЛЕМ’Я, НАРОДНІСТЬ НАЦІЯ. За допомогою Таблиці 1 та Таблиці 2 пропонуються завдання для закріплення термінів. Перевірку заповнених таблиць здійснюють учні групи «Історики» Учнями другої групи «Соціологи» проводиться діагностичне тестування ставлення до певних груп людей через притаманні їм риси і аналіз тестування (Таблиця 3 та Таблиця 4). Класу пропонується провести аналіз соціологічних досліджень та порівняльний аналіз попередніх опитувань і опитувань у класі. Учні третьої групи «Лірики» За допомогою Інтернет ресурсів створюють презентацію «Український етнос та нація в літературі», та на основі уривків з творів відомих поетів визначають образ України та її народу.

Закінчення роботи

Учні кожної з груп роблять висновки, оформлюють свої дослідження в презентації та презентують свої роботи Представник кожної групи робить прогноз розвитку української нації На завершення учням пропонується відповісти на питання щодо засвоєння ними теми.

Приклад учнівської презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Соловйова

Фах, навчальний предмет

Учитель історії

Навчальний заклад

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Місто\село, район, область

м. Дружківка Донецької області

Контактні дані

solovej.svet@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

06.08.2012 – 11.08.2012

Місце провведення тренінгу

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Тренери

Зоненко Наталія Василівна