''Проект вивчення теми :Права дитини. Простір дітей у просторі світу дорослих''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Права дитини. Простір дітей у простору світу дорослих

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Правознавство (практичний курс)

Навчальна тема (як записано в програмі)

Розділ 2. Ти — людина, значить маєш права (5 годин)

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Проект спрямований на вивчення учнями 9 класів прав дитини, формування в них навичок використання отриманих знань при вирішенні реальних життєвих ситуацій, оскільки саме в цьому віці відбувається засвоєння певних норм і зразків поведінки, усвідомлення особистісних потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій.

Повний План вивчення теми

план впровадження план вивчення теми

Навчальні цілі

• формувати в учнів правозахисні навички, розвивати навички захисту своїх прав і прав інших людей на основі знань прав людини;

• учні проводять дослідження реального стану прав і свобод дітей у шкільному колективі;

• набути навичок збору та аналізу інформації з проблеми прав і свобод дітей;

• виявити найсуттєвіші та найважливіші проблеми навчального закладу у проблемі дотримання прав дитини;

• учні проводять конференцію з метою інформування колективу школи про дотримання прав дитини в загальноосвітньому навчальному закладі .

Опис оцінювання

На початок проекту провести обговорення та опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. анкета учасника перевірка готовності учнів до проектної діяльності

Під час проекту учні використовують контрольний список для створення презентації для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні.

Записи в журналах спостережень та досліджень допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст.

Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти.

Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів.

Учні використовують форму оцінювання презентації та форму для зворотного зв'язку для здійснення учнями само оцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію учні мають отримувати до того, як робота завершена для того, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу.

Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації проектів.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Початок проекту:

учні ознайомлюються із основними документами з теми. До початку вивчення теми Перед початком проекту вчитель проводить обстеження грунтових знань учнів з теми проекту (знання основних прав та обов,язків дитини з Декларації по захисту прав дитиниЮ Конвенції ООН по правам дитини).Роздати брошуру з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі.

Тиждень перший

Поставити учням Ключове запитання – «Чи можна прожити в світі без знань про свої права?». Почати обговорення із запитання учням, чи усі вони знайомі з правами дитини, як вони виконуються у житті? Більшість має її знати. Для тих, хто не знає, в наступній вправі, що виконується в парах, об’єднати їх з учнями, володіють інформацією. Попросить учнів об’єднатися у пари та розповісти про права та свої думки щодо виконання прав у житті один одному. Потім нехай пари об’єднаються у четвірки, щоб розповісти про права іншій парі знову. Виявиться, що учні погоджуються в окремих питаннях, проте їх думки про деякі моменти розходяться. Це прекрасна можливість поговорити про те, для чого необхідні додержуватися прав дитини, як вони додержуються у сучасному житті. Поставте тематичне питання:

1)Як у житті могут порушиваться закони? 2) Ти - дитина, отже маєш права? 3) Мої права - твої права?

Учні, які беруть участь у проекті, обєднуються у три робочі групи.

Перша група - "правознавці" (юристи) - працює над питанням " Як у житті могут порушиваться закони?". В ході роботи вони шукають відповіді на питання: - чи потрібні дітям права і навіщо вони? - які бувають права? - які документи фіксують права дітей? - що робити, якщо твої права порушені? Учням потрібно описати та класифікувати права згідно з існуючими правовими документами. Запропонувати власні права, яких, на їх думку, не вистачає, аргументувати свій вибір та оцінити свою роботу. Оформлюють свої результати досліджень у вигляді буклету.

Друга робоча група - "Психологи" - працює над питанням "Мої права - твої права?". Учні досліджують як співіснують права кожної людини в колективі. Дають відповіді на питання: - що таке конфлікт?; - коли виникає конфлікт? - як уникнути конфлікту в колективі? Учасники групи шляхом опитування, тестування та спостережень за однокласниками, розробляють схему безконфліктної поведінки учнів у класі. В кінці вони презентують результат роботи у блозі та оцінюють свою роботу.

Третя робоча група - "Літературознавці" - працює над питанням " Ти - дитина, отже маєш права? Порушення прав на прикладі літературних героїв". Діти, проаналізувавши сюжети відомих дитячих літературних творів, з'ясовують, які права порушуються в цих творах, та які закони це доводять. Оформлюють свої результати досліджень у вигляді презентації. Для задоволення різноманітних навчальних потреб і інтересів учнів, забезпечте учнів текстами для читання з різними рівнями складності. Роздайте та обговоріть Форму оцінювання презентацій, щоб допомогти учням здійснювати моніторинг їхнього прогресу у ході роботи над презентаціями. Форма оцінювання презентацій може бути також використана для оцінювання презентації після її презентування для виставлення формальної оцінки. Вчитель проводить консультації по ознайомленню учнів з методами соціологічного дослідження, узгодження змісту та форми опитування. Оказує допомогу в тиражуванні анкети.

Тиждень другий

Спостерігайте за роботою груп, ставте їм запитання і робіть короткі нотатки про хід обговорення, планування , проблеми та досягнутий учнями прогрес. Використовуйте ці нотатки для того, щоб планувати своє подальше викладання навчальної теми для того, щоб допомогти учням у спільній роботі та формування у них навичок самокерування та самоспрямуваня у навчанні. Роздайте учням Форму оцінювання блогу, щоб вони могли орієнтуватися при створенні блогу. Після того як учні почнуть генерувати свої перші ідеї щодо основних питань, нагадайте їм про «точки зору» і запитайте учнів, щоб переконатися, що вони включили цей елемент у перелік своїх ідей. У малих групах вони мають надавати зворотний зв'язок до блогів один одного. Форма зворотного зв'язку з однокласниками допомагає авторам роботи організувати свої думки і також допомагає забезпеченню конструктивного зворотного зв'язку (наданню коментарів та відгуків від однолітків). Необхідно запланувати достатню кількість часу для груп, щоб вони могли проектувати, писати і публікувати свої роботи. Після завершення першого етапу роботи попросіть учнів створити вікі-статтю свого класу, щоб поділитися своєю роботою з іншими людьми. Контрольний список питань для вікі, допомагає скеровувати роботу учнів класу під час роботи над вікі-сайтом. Разом з учнями створіть Форму для опитування для того, щоб попросити відвідувачів сайту дати відповіді на запитання. Нехай учні розмістять зовнішнє посилання на Форму для опитування на своєму вікі-сайті і протягом певного часу здійснюйте збір даних. Після того, як буде зібрано достатню кількість даних з опитування, проведіть аналіз даних за допомогою електронних таблиць (або скористайтеся автоматичною побудовою діаграм результатів опитування на Гугл). Попросіть учнів створити графіки і діаграми для відображення даних. Нарешті, попросіть учнів створити сторінку, що узагальнює зібрані дані, та розмістіть її на сайті. Допоможіть учням зробити висновок щодо окремих питань.

Тиждень третій

Учні повідомлюють всіх учасників НВП про початок дослідження стану прав людини в навчальному закладі (через стіннівку, виступ на шкільній лінійці тощо). Вчитель організує інформаційну підтримку, організацію співпраці з дорослими учасниками проекту (учителі, адміністрація, технічні працівники, батьки). Учні проводять анкетування учасників навчального закладу. Проводять обробку результатів, за допомогою діаграми. Вчитель забезпечує організаційну підтримку в аналізі результатів і корегування висновків. Учні повідомляють про результати дослідження всіх учасників НВП (учнівські та батьківські збори, виступ на засіданні ради школи, шкільна газета,). Учні відвідують веб сайти проекту, щоб поділитися своїми думками з різних точок зору, презентувати свої ідеї. Нехай учні планують свої ідеї, використовуючи графічні схеми, контрольні списки, графіки часу, сценарії, розкадрування, або техніку мозкового штурму. Спостерігайте за учнями, коли вони працюють, ставлячи запитання і створюючи короткі нотатки про досягнутий ними прогрес у навчанні. Після того як учні підготували свої розповіді, роздайте їм Форму для зворотнього зв’язку потім об’єднайте учнів у малі групи для взаємоперевірки та для отримання зворотного зв'язку. Після цього вони можуть поліпшити та доопрацювати, уточнити свої розповіді, використовуючи пропозиції від своїх однолітків.

Підсумок

Завершіть вивчення теми, звернувшись знову до Ключового запитання «Чи можна прожити в світі без знань про свої права?». Запропонуєте учням відповісти на це запитання у їхніх журналах. Надайте їм свої коментарі до їх записів у журналах. Нагадаєте їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на це запитання. Потім організуйте обговорення всім класом і попросіть їх поділитися своїми відповідями з усіма. Учні проводять створення портфоліо проекту та презентація результатів проекту. Вчитель оцінює результат проведення проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Івко Ніна Миколаївна

Фах, навчальний предмет

практичний психолог

Навчальний заклад

ДЗОШ №102

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

тел.0502337316 artkalina68@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11/06/12-16/06/12

Місце проведення тренінгу

Інститут післядипломного навчання , місто Донецьк

Тренери

Давидов Антон Васильович