''Природу перемагають тільки підкорюючись її законам''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Природу перемагають тільки підкорюючись її законам

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Екологічні чинники. Поняття про середовище існування,шляхи пристосувань до нього організмів.Біологічні адаптивні ритми організмів

Вік учнів, клас

17-18 років, 11 клас

Стислий опис

Один учень доповідає на тему ««Екологія рідного краю: основні проблеми». Учням пропонується розбитись на 3 групи та розв’язати дилему. Група «Повітряний десант» досліджує стан забруднення повітря в місті та пропонує шляхи поліпшення ситуації.

Група «Зелений патруль» аналізує стан забруднення вулиць міста побутовими відходами та виносить пропозиції щодо вирішення проблеми.

Група «Морські котики» характеризує стан міської питної води та пропонує шляхи і методи її очищення.

Учні кожної з груп роблять висновки щодо вирішення поставленої проблеми, оформлюють свої дослідження в презентації та презентують свої роботи.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні зможуть:

• наводити приклади пристосованості організмів до умов навколишнього середовища, подібності у пристосуванні різних видів до однакових умов середовища;

• аналізувати життєві проблеми та ситуації (на приклады запропонованих задач), встановлювати системні зв’язки, виявляти проблеми, знаходити способи їх розв’язання, прогнозувати події

• використовувати комп’ютерні технології (програми для створення презентацій, пошукові системи, електронні таблиці) як інструмент для досліджень, організації, оцінювання інформації, успішного функціонування в суспільстві економіки знань;

• створювати переконуючі презентації з теми «Екологічні проблеми рідного краю» і демонструвати їх цільовій аудиторії.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Учні з самого початку роботи над проектами заповнюють таблицю З_Х_Я_Д, для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Кожен учень заповнює учнівський план проекту за допомогою форми,яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Спостереження за роботою учнів та заповнення вчителем Щоденника спостережень дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію. По закінченні роботи на проектом учням пропонується відповісти на кілька запитань з файлу Опитувальник та заповнити таблицю. Використовують Форми оцінювання з балами для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання оцінки з боку їх однокласників. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентаціюз тієї ж Форми оцінювання з балами і учнівських таблиць та висновків до завдань.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Підготовка до проекту Учні знайомляться з публікацією про суть проекту. Одному учню заздалегідь пропонується підготувати презентацію на тему ««Екологія рідного краю: основні проблеми».

Початок роботи

Урок починається з пояснення учителя про цілі та суть проекту з демонстрацією презентації. Учень, який заздалегідь готував презентацію, починає свою доповідь. Учні заповнюють таблиці З-Х-Я-Д та заповнюють учнівський план проекту. Потім вчитель проводить невелике опитування серед учнів з метою виявлення рівня знань з даної теми. Коли всі відповіді отримані, вчитель починає розповідати теоретичний матеріал з даної теми, необхідні дані записуються учнями у зошити. З метою залучення учнів до самостійної та творчої роботи їм пропонується на основі щойно отриманих знань заповнити Таблицю і проаналізувати її.

Робота над проектом

На основі отриманих знань учням пропонується розбитись на 3 групи та розв’язати дилему: «Голова адміністрації вашего міста занепокоєний завантаженістью транспортних шляхів міста та забрудненням повітря, зокрема в центральній частині міста. Міська адміністрація оголосила конкурс на кращий варіант вирішення проблеми. Ви вирішили взяти участь у конкурс. Які варіанти ви запропонуєте?» Можливі такі варіанти вирішення проблеми: 1Збільшити інвестиції у громадський транспорт, оновити існуючі транспортні мережі та збудувати нові. 2. Провести кампанію, що сприятиме спільному використанню автомобілів, коли власники автомобілів транспортують колег та знайомих до місця роботи. 3.Запровадити систему велосипедних доріжок. 4.Створити більше пішохідних зон, запровадити обмежений або платний в’їзд автомобілів до центральної частини міста. 5.Побудувати об’їзну дорогу навколо міста, щоб перенести транспортний рух подалі від центру. Після дискусій у групах, висувається один учень від групи та озвучує обраний варіант відповіді та обґрунтовує її. Група «Повітряний десант» досліджує стан забруднення повітря в місті та пропонує шляхи поліпшення ситуації. Група «Зелений патруль» аналізує стан забруднення вулиць міста побутовими відходами та виносить пропозиції щодо вирішення проблеми Група «Морські котики» характеризує стан міської питної води та пропонує шляхи і методи її очищення Учитель спостерігає за роботою учнів та робить записи в Щоденнику спостережень для вчителя.

Закінчення роботи

Учні кожної з груп роблять висновки щодо вирішення поставленої проблеми, оформлюють свої дослідження в презентації та презентують свої роботи На завершення учням пропонується відповісти на питання щодо засвоєння ними теми.

Приклад учнівської презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Шевченко

Фах, навчальний предмет

Учитель біології

Навчальний заклад

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Місто\село, район, область

м. Дружківка Донецької області

Контактні дані

shevchenko.olena12@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

06.08.2012 – 11.08.2012

Місце провведення тренінгу

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Тренери

Зоненко Наталія Василівна