''Природні катаклізми''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Natural Disasters. Природні катаклізми.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Проект виконується з англійської мови, за темою «Natural Disasters». Тема тісно пов’язана з такими дисциплінами, як географія, ОБЖ, природознавство, інформатика.

Вік учнів, клас

Проект розрахований на учнів 10 класу – 15-16 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Вивчаючи тему «Природа. Навколишнє середовище» учні 10 класу мають дослідити, які є природні катаклізми, їх ознаки та порядок дій при різних видах катастроф. Під час виконання проекту, учні мають переносити знання з інших дисциплін та власного досвіду в іншомовну сферу. Проект виконується в невеликих групах (по 3-4 учні). Результатом проекту має бути створення та захист презентації (слайд шоу), яка має містити наступну інформацію: вид катаклізму, визначення (ознаки) катаклізму, порядок дій в умовах катаклізму.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми Natural Disasters

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту вчитель проводить вступне опитування в формі бесіди та кросворду «Word-search grid» щоб визначити навчальні потреби учнів. Впродовж роботи над проектом вчитель здійснює поточне оцінювання для того щоб відслідкувати прогрес в навчанні учасників проекту та надати учням можливість перевірити особливості власного мислення. Оскільки проект виконується в групах по 3-4 учня, вчитель пропонує взаємооцінювання. Впродовж виконання проекту вчитель проводить консультації, на яких спрямовує діяльність учнів та допомагає вирішувати поточні проблеми. Підсумкове оцінювання проводиться на основі форм взаємооцінювання учнів з метою перевірки рівня здобутих учнями знань та навичок. Оцінка за проект виставляється за виконання проміжних завдань та участь у даному проекті загалом.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Ознайомчий етап проекту Проект починається з обговорення з учнями питань по темі проекту (для цього використовується презентація вчителя). Обговорення питань проходить фронтально і по групах. На цьому ж занятті учні відгадують кросворд на тему проекту. Для учнів пропонується міні-вікторина, що містить проблемні питання , на які учні будуть шукати відповіді. Учні об’єднуються в 3 групи по 4 людини. Перед кожною групою ставиться проблемне питання, яке може бути запропоноване самою групою або вчителем. Учні обмірковують план проведення досліджень (заповнюють лист планування роботи в групі і складають календар роботи групи в проекті, знайомляться з таблицею просування груп в проекті), вибирають дослідницькі методи, форми представлення результатів, знайомляться з критеріями оцінювання їхніх робіт. На цьому ж етапі перед початком проведення досліджень з учнями обговорюються питання , як знайти джерела достовірної інформації за темою дослідження і використовувати їх (використовуються рекомендації з критичної оцінки веб-сайтів), дотримуючись авторських прав. Вчитель рекомендує список ресурсів по темі проекту.

Організаційний етап проекту Під час уроків учні створюють акаунти Google, приєднуються до своїх груп, розподіляють обов'язки в групі, проводять пошук інформації по темі проекту (складають список використаних. Проводяться обговорення з кожною групою учнів цілей і планів проведення досліджень. Учні проводять рефлексію етапу за допомогою дискусії. Групи заповнюють таблицю просування груп в проекті. Дослідницький етап проекту. Учні проводять дослідження, уточнюються критерії оцінювання учнівських робіт, проводиться їх коригування. Вчитель консультує групи, надає допомогу в аналізі отриманих результатів. Учні створюють публікацію про результати досліджень (використовується Microsoft Office Publisher. Учні самостійно продовжують пошук інформації з поставлених перед ними завдань. Учні заповнюють листи взаємооцінки навичок співробітництва та успішності роботи груп в проекті. Проводять рефлексію етапу. Групи заповнюють таблицю просування груп в проекті.

Аналітичний етап проекту Учні проводять аналіз і оформляють результати досліджень, готуються до підсумкового захисту проектів. На захід запрошуються вчителі-предметники. Групи заповнюють Таблицю просування груп в проекті.

Заключний етап проекту Учні представляють і публічно захищають свої проекти, відповідають на проблемні і основоположні питання. Створюють публікацію проекту. Після проведення підсумкового заходу вчителем аналізуються таблиці взаємооцінювання роботи груп і підбиваються підсумки проекту. Рефлексія роботи над проектом здійснюється через обговорення проекту «за круглим столом» про те, що вдалося і не вдалося зробити в даному проекті, які питання необхідно обговорити, або розкрити в майбутніх роботах . Учням та вчителям пропонується висловити свою думку на вікі-сторінці проекту. Групи заповнюють Таблицю просування груп в проекті, голосують за кращу презентацію, виставляють або коригують оцінки за участь у проекті.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Савчук Наталя Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Фах за дипломом: Учитель російської і англійської мов та світової літератури.

Викладання навчального предмету: англійська мова.

Навчальний заклад

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29

Місто\село, район, область

Місто Миколаїв, Корабельний район

Контактні дані

Особистий сайт

Блог

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Березень, 2014 рік

Місце проведення тренінгу

МЗОШ № 29

Тренери

Веліховська А.Б.