''Портфоліо з теми "Шуба або вентилятор?"''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Шуба або вентилятор?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

види теплопередачі

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Запропонований проект може бути реалізований в рамках вивчення фізики в загальноосвітніх школах при вивченні теми «Види теплопередачі». В ході самостійних досліджень діти повинні навчитися відрізняти між собою види теплопередачі. Узагальнити знання учнів про кількість теплоти, внутрішню енергію тіла. Доповнити уявлення учнів про змінення внутрішньої енергії різними способами. Показати учням, що кожного дня в їх повсякденному житті вони дуже часто зустрічаються з такими поняттями.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі • Розрізняти, порівнювати види теплопередачі. • Давати визначення видів теплопередачі . • Навчаться ставити опити (тим саме вивчити явище теплопровідності, ознайомитись з новою фізичною величиною «удільна теплопровідність», зрозуміти, які матеріали краще зберігають тепло найдовше).

Опис оцінювання

Визначити за опитувальником готовність дітей до виконання проекту опитувальник , для визначення їх рівня володіння базовими знаннями та навчальних потреб до початку їх роботи над проектом; Підібрати необхідну інформаційну та методичну базу яка допоможе учням досягти поставлених завданьРобота в групах,Робота в групах 2,скласти план консультацій з учнями для надання їм методичної допомоги та виконання поточного контролю виконання завдання . Ознайомити учнів к контрольними списками оцінювання усної відповіді, проведення досліду, ведення журналу спостережень журнал спостережень, створення презентацій для здійснення самооцінки свого власного прогресу у навчанні та здійснення учнівського та вчительського моніторингу прогресу, кращого розуміння змісту роботи. таблица оценивания пректов Упродовж всієї навчальної теми проводяться опитування для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу Під час виконання проекту здійснюється поточне оцінювання роботи учнів -Розуміння учнями завдань; -Робота в колективі; -Навички самостійного виконання дослідів ; -Взаємоперевірка за формами та у вигляді опитувань у форумі; -Написання звітів; -Естетичний вигляд демонстраційних робіт(презентації, публікацій, таблиць,тощо); -Рівень творчості; По завершенні роботи : -Тестовий контроль згідно до вимог держстандарту освіти; -Оцінювання готового проекту (форма, об’єм, ілюстративність, розкриття теми,науковість) -Оцінювання умінь презентувати результати своєї роботи -Взаємоперевірка груп у вигляді ділової гри або конференції таблиця оцінювання

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

На початку проекту вчитель показує презентацію, проводить опитування з метою визначення навчальних потреб учнів.Презентация учителя З‘ясування навчальних потреб учнів буде здійснюватись на основі тестування, використання таблиць З-Х-Д, презентації вчителя. Учням пропонується заповнити таблицю «ЗХД».ЗХД Кожна група складає орієнтовний план реалізації проекту.

1.Учитель представляє презентацію, в якій ставить завдання перед групами «Шуба або вентилятор?». Кожна група отримує завдання, над якими вона буде працювати протягом одного тижня. 1 група учнів: «Чи гріє шуба?». 2 група учнів: «В чому тепліше?». 3 група учнів: «Тепло – сухо, або тепло – мокро?».

Учні об‘єднуються в групи з урахуванням індивідуальних особливостей та побажань: 1-ша група відповість на питання, що таке теплопровідність; 2-га група відповість на питання, чому матеріали, зроблені із різних матеріалів, гріють по різному, так чином ознайомляться з новою величиною «удільна теплопровідність »; 3-тя група відповість на питання, які саме матеріали краще зберігають тепло найдовше: тверді тіла, рідини або гази. 2. Кожна група здійснює пошук інформації (статей, малюнків та відеоматеріалів) в Інтернеті ( учням надається форма оцінювання сайту), бібліотеці, газетах та журналах відповідно до обраної теми. 3. При вивчені теми учні знаходять відповіді на запитання. Проводять міні-дослідження:

1 група учнів: Узяти термометр і заміряти його показники, потім цей же термометр загорнути у шубу. Через 30 хвилин вийміть його. Записати показники термометра. Порівняти результати. Щоб це було більш цікаве, це можна зробити на прикладі з морозивом. Тільки одне морозиво загортають у шубу, а друге залишають біля включеного вентилятора. 2 група учнів: Узяти декілька однакових шматочків тканин. Заморозити таку ж кількість стаканчиків з водою. Загорнути кожен з стаканчиків у тканину і залишити на столі. Через три години заміряти об’эм талої води за допомогою шприца. Всі отримані дані занести у таблицю. 3 група учнів: Робить все ж те саме, що й друга група учнів, але вони змочують шматочки тканин у воді. Всі отримані дані заносять у таблицю. Спостереження, яке дають їм відповіді на запитання: Які існують методи змінення внутрішньої енергії світла. Що називають теплопередачею, конвекціє, вилученням, теплопровідністю? Роблять фотознімки реальных життєвих ситуацій. Збираються в групи, обговорюють роботу кожного. Оформлюють кінцевий продукт у вигляді презентації де дають відповіді на поставлені запитання.

4. Учні обговорюють результати своєї роботи. Презентують свій продукт у вигляді презентації, створюють блог.презентация учеников

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Самойленко Ірина Олексіївна

Фах, навчальний предмет

учитель фізики

Навчальний заклад

Донецька гімназія №15

Місто\село, район, область

м.Донецьк

Контактні дані

radgagimn15@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 16.06.2012

Місце проведення тренінгу

Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Герман Артем Юрійович